Brev til Svartehavet

Foto: Tove K. Breistein

Sindre-Ekrheim

Av Sindre Ekrheim 

 

I kva grad går skogane langs vegen, kven

bestemmer kor skogen går. Om skogen går,

går dyra. Forlét oss ikkje, dyr.

Slå rot, tre.

 

Sjølv om treet rømer oppover: mot greinene,

utover i det tynnaste: det toler framleis fuglens tyngd,

ein vind, ei bøying

att og fram,

 

raskare og raskare gyngande i straumen,

som om treet freista å

kvitte seg med fuglane og lauvet

 

/

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑