DIKT FRA FROSTDOKUMENTER

B-e-Anne_Fotograf-Bj-rn-BreimoAv Anne Bøe (Foto: Bjørn Breimo)

 

men bregner brer seg på

minimums bunn, en regnbue, et

regnskogsparadis lovet     duene flyr

fram og tilbake uten å finne

 

mat eller hjem, hvor er blyantsedertreet

usambarafiolen, vi danset vi klatret vi fløy

mellom trærne, brant av fryd og ramlet

om kull, vi kjølte oss ned i

 

eukalyptusskogen så sval     støtte noah

noen gang på disse fjellene ville han

 

gått i land og feiret, nå ligger de øde

ribbet i jordsmonnets munn, en forhistorisk

overflodsbunn, alt utarmet     hvor fins det en due

 

et blad å vende, en vindretning hjem

 

//

Anne Bøe vokste opp i Usambara, et usedvanlig frodig område i Tanzania. Stedet er kjent for sin store artsrikdom, men det har også en historie med økologisk katastrofe. Av den opprinnelige regnskogen er det bare 7% igjen. I Frostdokumenter (2012) har Anne Bøe skrevet flere dikt som kretser rundt Usambara og barndommen der. Her ser vi det dobbelte tapet i enhver økologisk katastrofe. Med det tapte landområdet blir også den menneskelige erindrings- og erfaringshorisont utsatt.

Vi takker Anne Bøe for diktet som er hentet fra Frostdokumenter (2012)

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑