FKAs forslag om tillegg til oljefondets etiske retningslinjer

EspenAv Espen Stueland – Publisert 6. juni 2014

 

Kort statusrapport fra arbeidsgruppa:

På det åpne møtet som Forfatternes klimaaksjon innledet 2014 med (under overskriften: «Er Grunnlovens § 110b et rettslig hjelpemiddel for å tvinge Statoil ut av tjæresand?»), ble forsamlingen enig om å fremlegge et forslag for politikerne om å endre oljefondets etiske retningslinjer. En arbeidsgruppe bestående av Aleksander Melli, Cathrine Grøndahl og Espen Stueland ble nedsatt. Sistnevnte ledet arbeidet. Vi utarbeidet en forslagstekst med en lengre begrunnelse (et 11 sider langt dokument) i samarbeid med Norsk Klimastiftelse. Deretter tok arbeidsgruppen kontakt med SVs stortingsgruppe. Kort tid etter det kvitterte SV med å invitere oss til å delta på «Internseminar om oljefondet – Demokratisk og bærekraftig forvaltning» (13. mai), på Stortinget. Fka fikk 30 minutter til å presentere lovendringsforslaget og besvare spørsmål. Vi ble oppfordret til å si noe om «hvordan vi bør prate om oljefondet og etikk for å skape oppslutning om temaet». En spennende utfordring, i et kunnskapsrikt, men også svært lydhørt forum. Stueland avsluttet innlegget med å oppfordre SV til å ta lovendringsforslaget videre.

Bakgrunnen for SVs møte, var blant annet at Siv Jensen/Finansdepartementet i april framla en stortingsmelding om oljefondet («Meld.St. 19. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013), som skulle behandles og deretter tas opp til debatt og vedtak på Stortinget (3. juni). Stortingsmeldingen foreslo at Etikkrådet skulle nedlegges, og at rådets vurderinger rundt uttrekk av selskaper fra oljefondets portefølje ikke lenger skulle være offentlige. Hadde dette gått gjennom, ville oljefondet åpenheten rundt vurderingene vært et avsluttet kapittel. Det ville for øvrig vært i strid med § 112 (andre ledd). Stortinget stemte ned forslagene. Under debatten fikk Siv Jensen lang nese da hun uttalte følgende ord: «Jeg tar til etterretning at stortingsflertallet vil opprettholde Etikkrådet. Det mener jeg fortsatt er en god løsning, all den tid etikkarbeid er en viktig del av premissene for hvordan banken skal forvalte midlene.»

         SV tok Fkas lovendringsforslaget uendret med i sine bemerkninger til stortingsmeldingen. Forslaget som er protokollført i «Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013»:

 

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen endre § 1 tredje ledd punkt c) i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers til: c) alvorlig miljø- og klimaskade. Med alvorlig klimaskade forstås blant annet utslipp av CO2-ekvivalenter per produsert enhet i et omfang som overstiger gjennomsnittlige utslipp av CO2-ekvivalenter for å frembringe et sluttprodukt med sammenlignbart anvendelsesområde.

I sitt helt glimrende, personlige innlegg under diskusjonen på Stortinget 3. juni, la Snorre S. Valen vekt på at stortingsmeldingen fortier alt som handler om

etisk ansvar […] Det er ingen visjoner om å bruke eierskapet til noe positivt. Det er ingen refleksjoner rundt karbonbobla som truer verden, som er den mest utrygge investeringen av dem alle, og som truer verdens økonomi. Det er ingen vilje til å ta det ansvaret en så stor eier som Norge bør ta.

 

Under voteringen fikk SVs (og vårt!) forslag tre av 93 stemmer. Resultatet er ikke overraskende, tatt i betraktning at stortingspartiene er enige om å være enige: Det er konsensus for en bred-parlamentarisk-enighet-linje i alt som vedrører oljefondet, for eksempel forslag om endringer på den ene eller andre måten. Bare SV stemte for. Under møtet på UiO om § 112 den 15. mai svarte riktignok både Trine Skei Grande og Rasmus Hansson, på direkte spørsmål under debatten, at de var positive til vårt lovendringsforslag.

Heldigvis er viljen til å trekke oljefondet ut av kullproduksjon og tjæresand noe større enn (den strategiske) stemmegivningen tilsier. Dessverre er den foreløpig langt ifra stor nok.

I løpet av debatten ble det enighet blant opposisjonspartiene om at utsatt beslutning om oljefondets kullkraftinvesteringer, klimapolitisk vil si et «tapt år». Ingenting skjer før det nedsatte ekspertutvalget har framlagt sin utredning. Utvalget vil bli utsatt for et veritabelt press fra ulike aktører, fra oljebransjen ikke minst. Det vil være av betydning at Fka yter sitt skjerv ved å bidra i debatten med begrunnede synspunkter på kullkraft- og tjæresandinvesteringene. Arbeidsgruppa som har jobbet med lovendringsforslaget vil fortsette sitt arbeid.

Voss, 5. juni 2014

Espen Stueland

 

Kilder:

«Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013»:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-200/

Linken til nett-tv-opptak av debatten i stortinget den 3. juni, om oljefondet:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2014/H264-full/Storting/06/03/Stortinget-20140603-095432.mp4&msid=328&meid=9562

Referat fra diskusjonen her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2013-2014/140603/

Voteringsforslaget:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=59585&dnid=1

Leave a Reply

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

Blogg på WordPress.com.

opp ↑