Kan trær gå til sak?*

Av Cathrine Grøndahl

Grøndahl, Cathrine

 

Kan trær gå til sak? Et tre kan ikke gå noe sted

Naturen stenger det inne i lover som andre vokter over

Det er som å snakke til veggen

Hvis veggene kunne snakke. Legg øret mot veggen og hør:

Ropet i skogen, regnet i dagevis, treet som faller og faller

En dag kan det åpne seg en dør i loven, inn går en hel skog

og reiser ås etter ås med saker. Hør:

Vi anklager alle stater. Vi står i allmenningens tragedie,

og dere merker det ikke. Giften virker overalt

Staten lar den gå i kvoter over hele jorden. Alltid havner den

her, og dere kjenner det ikke. Vi mister pusten i Amazonas,

blad for blad, tar overdose i Schwarzwald, og i Pavik dør vi

av å drikke nikkel fra Kola

Vi er ropet i skogen, regnet i dagevis, treet som faller og

faller. Legg deg under et tre. Se:

//

* Diktet tar utgangspunkt i en sentral artikkel innenfor miljøretten av Christopher Stone, “Should Trees Have Standing”,  fra 1972. Dette også som et apropos til det aktuelle søksmålet mot Staten/ Statoil som skal drøftes på det første medlemsmøtet i Forfatternes klimaaksjon. Møtet finner sted torsdag 9. Januar kl. 13-15 i Den norske Forfatterforeningens lokaler, Rådhusgata 7.

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑