kast oss heller på havet!

Av Casper André Lugg / Foto: Martin Fjeld

Casper

 

fra de isglatte

skrentene

               den bukhvite sangen :

                                      hvem lærer oss å drukne

alle dyrene

og dem

som ikke vet forskjellen

på høyre og venstre?

                                                                    handlingene våre stiger

                                                                    som usynlige gasser

                                                                                                       opp for ditt ansikt

og vi som profiterer

            og tilintetgjør

på én natt

                                    synger:

sprett buken!

            la tiden renne ut

 

                                                               la tiden renne rødt

                           og ligg unna

                                       sloet vårt

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑