Sidsel Mørck forfatter Pappa – en russisk flyktning bok om faren

Av Sidsel Mørck – Publisert 06. oktober 2013

Skulle vi kjøpe mer nå,
måtte det være stillhet.
Stillhet
fra alt vi tidligere har kjøpt,
og som ikke lar seg selge
tilbake.