Jordprøver / Sara Sølberg

Foto: Pernille B. Wallvik

 

Såingen priklingen

Hendene i jorden

Den bløte massen under neglene – i hudrillene – i minnet. Spirene –

de nye skuddene.

 

Det som gror.

Det som grodde.

 

Mine føtter vet lite om jorden.

Blokk, leire. Silt sand og grus.

Stein. Brunjord.

Torv.

Muld og humus.

Aerobe og anarobe prosesser.

 

Når kroppen ikke vil mer, skal den reise seg likevel.

Den skal la knoklene synke inn i kjøttet,

den skal forflytte seg over jorden.

Forplante bevegelsene ned gjennom lagene.

Forskyve, forhindre, jordåndingen.

 

Jeg legger øret mot jorden, lytter etter organismene,

bakteriene og mikrobenes prosesser.

Markens kontinuerlige utgravninger.

Hører kun min egen puls.

Forestiller meg et ansikt i jordmørket,

munnens bevegelse

idet den forsøker å kommunisere

sedimentenes sammenpressede hukommelse

Kolloidenes avgjørende strukturer.

Den kjemiske og mekaniske sammensetningen.

Den fysiske og kjemiske forvitringen.

Nedbørens forsuring:

mineralenes frigjøring

Jordsmonnets kontinuerlige forandring.

 

En snegle kryper langsomt forbi

løfter følehornene

som i en spørrende bevegelse

 

Jeg følger den med blikket – drar tungen over jordoverflaten

Kornene festes

knytter meg til fortidene – til her og nå.

Svelger.

Er dette smaken av min framtidige død?

Puster lik en plante om natten.

 

Forvitringsjord, organiskjord, morenejord.

Sedimentærjord.

Flygesand og skredjord.

 

Dannet på stedet.

Flyttet med is.

Flyttet med vann.

Flyttet med vind.

Flyttet ved hjelp av egen vekt.

 

Dine føtter visste lite om jorden.

 

Feltspat kvarts biotitt. Kisel.

Fosfor kalium kalk. Jern og kobber

Fosfat.

Moldinnholdets sammensetning.

Den geologiske stratigrafien.

 

Jeg sålder jorden for spor:

Makrofossiler og pollen.

Hudceller, spytt og DNA. Hår.

Mikroplast og fargesprakende detaljer.

 

Ser sanden – tiden

sildre ned, nå bunnen.

Vender glasset

 

/

Vi takker Sara Sølberg for nyskrevet tekst! Sølberg er født 1983 i Trondheim. Hennes debutbok heter Seismiske smell, for denne ble Sølberg nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris 2016. Hun mottok NTNUs litteraturpris for 2017.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑