Søk

KLIMAAKSJON / NORWEGIAN WRITERS´CLIMATE CAMPAIGN // NWCC

Klimaaksjonen består av forfattere, kunstnere, kritikere, oversettere og journalister. Vår målsetting er forankret i Grunnlovens §112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» // Norwegian Writer’s Climate Campaign will actively participate in a much needed democratic process to act against the overheating of our planet.

En demokratisk kraft / Odin Lysaker

Miljøkampen kan ikke overlates utelukkende til Stortinget eller andre folkevalgte organer.

Sist uke vant miljøorganisasjonene en demokratisk seier, selv om de tapte rettssaken mot staten om Grunnlovens miljøparagraf (§ 112). Bjørgulv Braanen tar feil når han i Klassekampens leder 6. januar påstår at miljøbevegelsen bør «avslutte» det «rettslige sporet», siden den «sikreste veien til seier» for en «ny miljøkurs» må baseres på «demokratisk folkevalgte organer».

Les mer «En demokratisk kraft / Odin Lysaker»

Preambel / Dan Andersen

Dan+Aleksander+Andersen

Foto: Paal Audestad

/

Dan Andersen debuterte i 2010 med dikt-samlingen Evighetsarbeid. I 2012 utkom Krise i Jammerdarn, og Mirakelet i 2014. Flaggtale (2016) er hans fjerde diktsamling. Tiden Norsk Forlag bidrar med honorarstøtte til sine forfattere på denne nettsiden. Vi takker for diktet! Vennligst les det her:

Les mer «Preambel / Dan Andersen»

ERLEND METHI: INGEN GRUNN TIL RO

Fotograf: Åshild Eidem /

Man kan jo stille spørsmålet om hva som er poenget med å ha en Grunnlov dersom det uansett kun skal være opp til det til enhver tid rådende flertall på Stortinget å bestemme.

Like over nyttår kom dommen i klimasøksmålet. Oslo tingrett frifant staten. Regjeringens vedtak om å tildele utvinningstillatelser i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde, ble ikke ansett for å være i strid med Grunnloven § 112.

De to saksøkerne, Greenpeace og Natur og Ungdom, ble verken hørt med at det forelå grunnlovsbrudd eller med at vedtaket var ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil. Likevel ble de hørt på et viktig punkt: I dommen legges det til grunn at Grunnloven § 112 er en individuell rettighetsbestemmelse, selv om retten mener staten ikke har brutt rettigheten i dette tilfellet.

Les mer «ERLEND METHI: INGEN GRUNN TIL RO»

Invasives / Adam Vine

AdamVinesHiRes1 (1)

 

–Bransfield Strait, Antarctica

 

We know you are below us

concentrating krill: teal

feeding-bubbles twitching

to the surface, perforating chads

in the Antarctic Ocean’s

untidy sheet. Do you mistake

the dark ovals of our Zodiaks above you,

the outboards’ hummings, and the props’

disturbances for glaciers calving

or a waddle of gentoos porpoising

like pistons in the ocean’s machinations?

 

Les mer «Invasives / Adam Vine»

En fabel for i morgen / Søren Toft Høyner

DYSTOPIEN KAN INDEHOLDE ET HÅB.

En imaginær amerikansk landsby er hærget af en miljøkatastrofe. En plage har ramt det engang idylliske bybillede. Blomster, planter og kvæg er døende. Fiskene i åen er væk. Børn som voksne bliver syge og dør. Selv fuglene, engang så talrige, er borte, tavse.

Vi befinder os i Rachel Carsons indflydelsesrige miljøpolitiske værk fra 1962, Det tavse forår. Det var en tid hvor miljøbevægelsen for alvor begyndte at tage fat, og hvor Carson var en stor inspiration. I første kapitel, med titlen en fabel for i morgen, forestiller hun sig effekten af pesticider – det ”hvide granulerede pulver” som dækker landsbyen. Under den Kolde Krig var atomkrigen den største undergangsforestilling, men med Carsons værk begynder miljøforurening også at udgøre en trussel.

Les mer «En fabel for i morgen / Søren Toft Høyner»

Alt er far / Paal-Helge Haugen

Haugen, Paal-Helge2_003756

 

Alt er far:

etter tunge isskreier, dei hòlka

lendet ut, runda det, slipte

 

Vi går i ein kvelv, eit avtrykk:

den store gjennomsiktige kuldens

negativbilete

 

Ennå i mjuke sommarkveldar

kan du ane

ein glasial pust

Les mer «Alt er far / Paal-Helge Haugen»

Frutti di mare 2117 // Munan Øvrelid

Frutti di mare 2117
Munan Øvrelid 2017,
akryl på lerret
30*40cm

Maleriet Frutti di mare 2117 viser syreskada skjell og dermed kva forsuring i havet vil føra til i framtida. På grunn av våre utslepp av klimagassar blir havet surare og surare. Utenfor kysten i Sør-Italia møtest kontinentalplatene til Europa og Afrika og det siv ut store mengder karbondioksid frå vulkanske sprekker i havbotn. Dette skaper sure miljøer i havet. Desse miljøa brukar forskar til å sjå korleis livet på havbotn blir i framtida dersom klimautslippa fortset som no. Ved slutten av dette århundre kan vi ha utrydda meir enn 30 % av artane i havet. Munan Øvrelid har vore i Sør-Italia og sanka syreskada skjell, korallar og planter ved sprekkene i havet. Desse skal han bruka i ein serie med maleri som han skal visa på Kunstnerforbundet i 2018. Han har òg fått informasjon av Maria Cristina Buia og Jason Hall-Spencer som forskar på forsuring av havet.

Les mer «Frutti di mare 2117 // Munan Øvrelid»

«Kli-fi» på villspor / Klimakrisen i norsk samtidslitteratur

AV THORUNN GULLAKSEN ENDRESON, KAREN LYKKE SYSE OG KRISTIAN BJØRKDAHL

Vårt samfunn produserer hvert år store mengder tekst om klimaendringene. Fra FNs klimapanel alene kommer mer enn hva et enkelt menneske er i stand til å konsumere, og panelets 6000 sider lange rapporter sammenfatter i sin tur enorme mengder vitenskapelig tekst. Det er verdt å reflektere over at tekster om klima i så stor grad er vitenskapelige.

For selv om vitenskapen unektelig har en sentral rolle å spille, kan man stille spørsmål ved om disse tekstene – og vitenskapens vokabular mer generelt – er tilstrekkelig. Ifølge vitenskapssosiologen Brian Wynne, for eksempel, er bildet vi har av klimaendringene sterkt preget av vitenskapen, det vil si av tall, grafer, tabeller, fremskrivninger, sannsynlighetsberegninger, og så videre. Det er ikke noe prinsipielt i veien med dette, men som Wynne skriver kan vi «spørre oss selv om ikke den intenst vitenskapelige innrammingen […] kan gjøre at vanlige mennesker rundt omkring i verden blir dypt fremmedgjorte fra å ‘eie saken’ og dermed fra å ta ansvar for den» (Wynne 2010: 291).

Les mer ««Kli-fi» på villspor / Klimakrisen i norsk samtidslitteratur»

little tree ///

God jul! / Merry Christmas! / Frohe Weihnachten! / Boun Natale! / Joyeux Noël!

 

///

 

 

  • ee. cummings was known for his Christmas greetings. this early poem, «little tree», was first published in The Dial in 1920.

Still in Silence (Ossavy & Kolbenstvedt, 2017)

 

/

The music is made by Bjørn Bolstad Skjelbred, performed by Nordic Voices and Nils Petter Molvær. Thanks to Nina Ossavy and Marius Kolbenstvedt for the permission to publish this video.

Morten Øen: Kunngjøring

Self portrait at 45

 

Ekstremværsnøstormen har etterlatt seg fem centimeter

puddersnø i natt, og ingen av dem som er spurt kan bekrefte

at alle er i live.

Les mer «Morten Øen: Kunngjøring»

COURAGE IS FEAR THAT HAS SAID ITS PRAYERS* / ESSAY

By Liz Jensen

Home: the place one lives permanently, especially as a member of a family or household. Synonyms include habitat, domain, place of origin, cradle, domestic space.

I know a glaciologist who spends much of her time deep in ice. Like many of her colleagues, Birgitte has found and measured pieces of the climate jigsaw for herself. She can see how and where they fit in the future picture of our shared home, to the point where she sometimes wishes she knew less. Yet like many of her colleagues in the field, she incarnates a very human paradox.

Les mer «COURAGE IS FEAR THAT HAS SAID ITS PRAYERS* / ESSAY»

3 DECEMBER / BENGT BERG

Vaknar, stiger upp

också idag, det är 3 december,

ett snölakan lagt över bygden,

himlen aluminiumfärgad 

 

Vad gör vi med allt mörker?

Det är lättare att dela på ljuset,

men lika nödvändigt att

tillsammans bära mörkret,

att inte låta det sjunka,

dränka oss som vinterns

vågor i Medelhavet –

Les mer «3 DECEMBER / BENGT BERG»

At bevæge sig med vindstrømme / Andrea Pontoppidan

Andrea

A New We – A Multispecies Think Tank. Kunsthall Trondheim, 14. september-17.desember 2017. 

Da jeg var lille, var jeg bange for blæsevejr. Jeg sad på gyngestativet i børnehaven og derfra var verden kun en ustabil kugle, hvori jeg lige akkurat var fæstnet med to tynde reb, som til hver en tid kunne kappe sig selv under mig. Hvis det skete – hvilket jeg i glimtvise apokalyptiske øjeblikke var sikker på – ville den ukontrollable vind slynge mig ud af gyngen og lade mig fortsætte og fortsætte ud i en uendelig atmosfære.
Les mer «At bevæge sig med vindstrømme / Andrea Pontoppidan»

«From Flesh to Flesh» by Åsa Sonjasdotter

Foto: Åsa Sonjasdotter / Kompost-toalettet er del av  «From Flesh to Flesh» (2017) på F15.

With departure in the old, farmer bred potato variety Kjøttpotet (Meatpotato), Sonjasdotter traces humans’ relations to their nurturing life cycles. The investigation comprises the cultivation of the nowadays rare potato variety Kjøtt, a story told in text and images and a functioning compost toilet developed and managed in collaboration with professor Petter D. Jenssen, Norwegian University of Life Sciences, Institut for Environmental Science, Soil.

«From Flesh to Flesh» is part of the group exhibition SKIPTVET on view at Galleri F15 in Moss until January 17th, 2018.

Les mer ««From Flesh to Flesh» by Åsa Sonjasdotter»

Nils Yttri: Hvem kan unngå

Yttri-Nils_-

 

Hvem kan unngå å tale om sjøer

når hvert menneske

                                   er en sjø

Hvem kan unngå å synge om trær her

når det går tusen trær

                              på hvert menneske

Hvem kan unngå å skrive om kjærlighet

                                 i dette landet

når hvert tre speiler seg

                      i en sjø

 

Les mer «Nils Yttri: Hvem kan unngå»

OPPSUMMERING / og tre rapporter fra Klimasøksmål Arktis // Ragnhild Freng Dale

/ 

Høringen av klimasøksmålet er avsluttet i Oslo tingrett. Ragnhild Freng Dale oppsummerer for Klimaaksjonen:

Siste dag var satt av til replikkutveksling, som gav saksøker en mulighet til å kommentere motpartens innlegg, før saksøkt fikk svare med en duplikk, som det heter i retten. Både Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg gikk på offensiven for Greenpeace og Natur og ungdom, og gikk hardt ut mot det Hambro kalte for en ”pulverisering” og ”fragmentering” av hva saken gjelder.

Les mer «OPPSUMMERING / og tre rapporter fra Klimasøksmål Arktis // Ragnhild Freng Dale»

Agnar Lirhus: Geirfugl og Atlantis / video

Lirhus-Agnar

Av Agnar Lirhus / Foto: Finn Stål Felberg

 

Geirfugl (upubl.)

       

På Pingvinøya vrimlet de som biller

da seilskipene kom sigende bak hvite filler.

En granitt-tallerken på åpne havet

ble navet

i ekspansjonskravet!

Vi klubbet dem ned som bowlingkjegler

og spiste dem sammen med kokte snegler.

Én etter én, tok vi dem,

helt til det ikke var flere igjen.

Så forandret vi navn til Funkøya

like greit som båtsmannen bytter trøya.

Les mer «Agnar Lirhus: Geirfugl og Atlantis / video»

Ragnhild Freng Dale: Miljørettssak i isen

 Grunnloven § 112

”Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

/ Why we are suing the Norwegian government /

/

Tirsdag 14. november starter klimasøksmålet om oljeressursene i Arktis. Saksøkere av den norske staten er Greenpeace og Natur og Ungdom, med Besteforeldrenes klimaaksjon som støttespiller. / Traavik.Info flyttet på forhånd folkedomstolen til Kirkenes. Vi bringer her Ragnhild Freng Dales artikkel om denne hendelsen. 

Les mer «Ragnhild Freng Dale: Miljørettssak i isen»

Jordprøver / Sara Sølberg

Foto: Pernille B. Wallvik

 

Såingen priklingen

Hendene i jorden

Den bløte massen under neglene – i hudrillene – i minnet. Spirene –

de nye skuddene.

 

Det som gror.

Det som grodde.

 

Mine føtter vet lite om jorden.

Les mer «Jordprøver / Sara Sølberg»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑