ORGANISASJON 2013-16

Nettsideredaksjonen Forfatternes klimaaksjon er fortsatt virksom, mens forening og styre ble nedlagt i mai 2016. Red. 

 

FKA´S SISTE STYRE:

 

Elisabeth Eide: Elisabeth.Eide@hioa.no

Bård Isdahl: baard-is@online.no

Sidsel Mørck: sidmoerc@online.no

Astrid Nordang: astrnor@icloud.com

Mette Newth: mette.newth@gmail.com

Thor Sørheim: thorsorh@hotmail.com

 

________________________________       

* DnF=Den norske Forfatterforening, NF=Norsk Forfattersentrum, NFF=Norsk Faglitterær Forfatterforening, NJ=Norsk Journalistlag, NO=Norsk Oversetterforening.

 

 Elisabeth Eide

 
Elisabeth Eide, f. 1950. Medlem av DnF, NFF og NJ.

Cand philol, doktorgrad i medievitenskap.

Jeg debuterte som skjønnlitterær forfatter I 1994 med «Til Kabul faller». Har skrevet fem romaner, i 1997 «Utviklingens hjul» som handler om miljøødeleggelser i Nord-India. Dessuten har jeg skrevet og redigert diverse sakprosabøker og akademiske bøker, nylig var jeg medredaktør av «Den lengste krigen. Mediedekning av Afghanistankrigen» (2013) og «Media Meets Climate. The Global Challenge for Journalism» (2012) og medforfatter sammen med Terje Skaufjord av «Pakistan, midt i verden» (2010). Mine første tekster om miljøspørsmål var en serie avisartikler forut for Rio-konferansen i 1992. Jeg er nestleder i Norsk PEN og professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Siden 2008 har jeg sammen med en finsk professor, ledet et nettverk av forskere fra alle kontinenter (18-20 land) som studerer mediedekningen av klimatoppmøtene. I 2014 vil vi ta for oss mediedekningen av FNs klimapanel og deres nye rapporter (den første ble presentert i september i år, de tre neste kommer vår og høst 2014).

 

 

Bård

Bård Isdahl, født 1946, tok eksamen ved Arkitekthøgskolen i Oslo (1970) samtidig som han debuterte med diktsamlingen «Hva er det». Senere har han levd et dobbeltliv som arkitekt og forfatter, der arkitekten oftere har vunnet over forfatteren enn omvendt. Det gikk 23 år fra debuten til neste utgivelse, romanen «Jeg er timeglasset». I 2000 kom romanen «Morandis rom» og i 2013 «Havari. En roman om luft» som forsøker å trekke en lang forbindelse, og en sammenligning, mellom den kalde krigen og en eskalert klimakrise i en nær framtid: «Vi forberedte oss på en unntakstilstand som aldri inntraff. Den gangen var fienden tydelig, fienden var statene på den andre siden, en fremmed makt. Nå er fienden på underlig vis blitt oss selv.» – Arkitekten har også skrevet en del faglitteratur om byboliger og byrom, barn og barnefamiliers vilkår i byutviklingen.

 

Sidsel Mørck forfatter Pappa – en russisk flyktning bok om faren

Sidsel Mørck, f. 1937.  Medlem av DnF, NBU, NF og NFF.

Jeg debuterte i 1967 med diktsamlingen Et ødselt sekund. To år senere kom en ny diktsamling: Dager kan vokse. Her skrev jeg min første miljøtekst, formet som et forvarsel:

GIFTENE

 

Bare som irritabel kløe

ytterst i forstanden

er tanken på giftene.

 

For hvis jeg forsto

at de forgifter luften

mens vi puster,

at de forgifter maten

mens vi spiser,

at de forgifter vannet

mens vi drikker,

 

hvis jeg forsto

ville jeg henge lik av fisk og fugl

i trafikkskiltene,

ville jeg male helvetespøler

av svovelgult

over reklameplakatene,

ville jeg stoppe mennesker i hast

og si: Ja det haster,

men retningen er feil.

Vi må løpe MOT dem som dreper

hinsides alle lover.

Mordere som de er,

medmordere som vi er,

skal alle dømmes!

 

Men bare ytterst i forstanden

irriterer tanken.

Ennå er den ikke smerte.

 

Dette er altså skrevet i 1969 – og siden har jeg fortsatt. Pr. i dag har jeg utgitt nærmere 40 bøker i alle sjangre for voksne og barn. Men først og fremt har jeg satset på miljødebatt i mediene, noe som har ført fire miljøpriser. Og nå gir det ny kraft å være styremedlem i Forfatternes klimaaksjon – §110b. 

SM

 

Astrid BB4

Astrid Nordang, f. 1964 i Asker, bosatt en kvinnealder i Oslo og lever nå i Vikersund. Medlem av DnF, NF og NO. 

Fra Blindern har jeg tittelen cand.philol. med fagene italiensk, tysk og litteraturvitenskap. Studietiden ble imidlertid avbrutt av en givende årrekke med teatergrupper i fri stil, der vi ombrakk Tsjekhov, Sarraute og Duras, og også prøvde ut noen av mine enaktere. Det var imidlertid litteratur jeg skulle drive med, og de siste femten årene har jeg viet til forfatterskapet, konsulentlesning og oversettelser. Debutromanen Svart honning kom i 2003, til sammen er det blitt fem romaner, hvorav en er historisk og foregår i antikkens Roma. De øvrige er samtidsromaner, samtlige skildringer av relasjoner i spennet mellom Norge og et annet land – i Rana Rex møter vi en norsk ingeniør som er rekruttert for å kartlegge Argentina og være med å sy landet sammen med jernbane på 1930-tallet. Om bøkene sies det at humoren er mørk og tonen burlesk.

            Jeg har vært redaktør i Cappelen for oversatt skjønnlitteratur, redaktør for DnFs nettside og driver Cappelen Damms forfatterklubb. I 25 år har jeg konsulentlest utenlandsk skjønnlitteratur for ulike forlag, og jeg ser vekslingen mellom det å skrive og oversette – den grundigste lesningen en kan foreta seg – som fruktbart. Å ha gjendiktet dikt av Pier Paolo Pasolini gir meg ennå mye, det samme gjør oversettelser av bl.a. Umberto Eco, Silvia Avallone, Saša Stanišić og Astrid Rosenfeld gjort. Og mange flere. Den polske dikteren Adam Mickiewicz skrev: “Kun i andres diktning er det lindring”. Jeg tolker begrepet lindring i vid forstand, og er overbevist om at lindring foruten trøst rommer en påkobling, en kobling av mennesker og av ord – like overbevist som jeg er om at det frie ord vil være avgjørende for den klimakampen vi nå står i. Når kampen om ord hardner til, trenger vi et bredt spekter av ytringer.

 

Mette Newth

Mette Newth: TILEGNET FRAMTIDEN

Medlem av NBU, NF og NO. Oppvokst i forfatter- og journalistmiljø, utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi, med debut i 1969 og  et  yrkesliv som skribent, oversetter og illustratør  – hva slags tyndge gir det i kampen for vår enestående klodes klima og miljø? Omtrent like mye som en direktør eller snekker. Ingen av oss kan unnslippe ansvaret for framtiden.  J.Lovelocks Gaia-teori ga meg et viktig mentalt emblem tidlig på 70-tallet. Det var viktig i kampen mot atomvåpen, enda viktigere i slaget om Altaelva på 80-tallet.  Etterpå ble bøkene – særlig de med motiv fra Grønland – preget av mine forsøk på å forstå hvorfor overgrep mot natur og naturfolk har vært og er akseptert som nødvendige siviliseringsprosesser.  Faktaboka «Arktis, Jordas navle» 2005 er min hittil siste. Tekstene og tegneseriene i «Barnas Avis», som levde i 3 år fra 1973, var mine første forsøk på å levendegjøre respekt for Naturen som vi trenger, men som faktisk ikke trenger oss.

Å lede organisasjoner som NBU, Norges Kunsterråd eller Norsk Forum for Ytringsfrihet, å drive forhandlinger om forfatteres vederlag høres ikke relevant ut. Ei heller å være rektor for landets eneste statlige høgskoler for kunst i Bergen og Oslo. Men det er relevant. Så er også å ha vært medlem av Utlendingsnemda og UDs MR-utvalg, og fortsatt rådsmedlem i Helsingforskomiteen.

Mer om meg bl.a i oppslagsverket: American Library Associations/ Thomson-Gale: Something about the author, Volume 140.

 

Thor Sørheim. Portrett.

Thor Sørheim debuterte som forfatter i 1974 med diktsamlingen «Bror Søster». Han har utgitt i alt 11 diktsamlinger, deriblant «Meandertid» (1992), ”Hegrehøyden” (2002) og ”Jordprofil” (2005), og ”Døden på andre planeter” (2010), samt en barnebok og romanen «Lat som ingenting» (1996). Han har gjennom en årrekke virket som bokanmelder, først i Vårt Land og siden i Romerikes Blad. I 1986 ble han tildelt Olav Dalgards kritikarpris.

Thor Sørheim var formann i Den norske Forfatterforenings litterære råd fra 1987 til 1991, og fra 1996 til 1999 var han styreformann i Norsk Forfattersentrum.

Thor Sørheim er bosatt på Skjetten i Skedsmo kommune. Han har utgitt flere hefter om Skedsmo kommunes historie til bruk i skolen. Blant annet «Blendingsgardiner og svenskesuppe. Skedsmo i krig 1940-45.» I 2007 ble han tildelt Skedsmo kommunes kulturpris.

Thor Sørheims har også utgitt ”Romeriksåsene” som er en markabok. Den er utgitt på Dreyer forlag i 2008. I 2010 ga han ut ”2010Strømmen” i samarbeid med fotograf Ronny Østnes.

Siste utgivelse er diktsamlingen Vintereika på Gyldendal Norsk Forlag i 2014.

/

Tidligere styremedlemmer: Line Baugstø (styreleder 2014-2015), Brit Bildøen, Kristian Bjørkdahl, Elisabeth Eide, Freddy Fjellheim (styreleder 2013), Hilde Hagerup (styreleder mai-juni 2015), Bård Isdahl, Dag Larsen, Aleksander Melli, Sidsel Mørck, Mette Newth, Astrid Nordang, Espen Stueland (styreleder 2013-2014), Thor Sørheim.

//

Nettsiden ble grunnlagt av Martin Fjeld (red.sek.) og Freddy Fjellheim (redaktør) i august 2013, i samarbeid med det daværende FKA-styret.

__________________________________________________________________

 

///

 

MEDLEMSINVITASJON

Kjære skrivende kolleger!

Den 21. mai 2013 ble Forfatternes klimaaksjon-§110b  (av Stortinget endret til: § 112) stiftet og et interimstyre valgt.

Forfattere fra alle skribentorganisasjonene var til stede. Som det fremgår av aksjonens navn vil Grunnlovens “miljøparagraf” være retningsgivende for vårt arbeid:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Forfatternes klimaaksjon – §110b oppstod i kjølvannet av tre forslag som ble fremmet på Den norske Forfatterforeningens årsmøte i mars. Årsmøtet ba forslagsstillerne ta initiativet til et miljønettverk der skribenter fra alle skribentorganisasjonene kunne bli medlemmer. Stiftelsesmøtet vedtok å invitere journalistene med i dette skribentfellesskapet.

Den dramatiske klimasituasjonen fordrer en sterk vitalisering både av det offentlige rommet og den offentlige diskusjonen. Forfatternes klimaaksjon-§110b har som ambisjon å stå i fremste rekke i dette demokratiske arbeidet.

Vi skal motarbeide de menneskeskapte klimaendringene ved å rette kritisk søkelys mot olje- og gassindustriens makt over norsk samfunns- og kulturliv. Til tross for klimatrusselen og det internasjonalt anerkjente togradersmålet som regjeringen har sluttet seg til – Oljefondet kjøper seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper[i].

Klimaendringenes virkning på morgendagens natur og kommende generasjoner blir et viktig tema for oss. Av denne grunnen henvender vi oss spesielt til unge mennesker.

Vi vil markere oss med litterære, journalistiske og kunstneriske uttrykksformer under grunnlovsjubileet neste år. Som språkarbeidere kan vi oversette, avkle og anskueliggjøre politisk tungetaleri og næringslivets glattsnakk. Uansett hva Grunnloven symboliserer, “miljøparagrafen” 110b er fremsynt og radikal på miljøets vegne. Den brytes hver dag!

Vi har hittil mottatt økonomisk støtte fra Norsk Faglitterær Forfatterforening, Den norske Forfatterforening, Norske Barne og Ungdomsbokforfattere og Norsk Dramatikerforbund.

Din støtte, dine ideer og din deltakelse er viktig! Vi trenger deg som medlem. Slik går du fram for å melde deg inn i Forfatternes klimaaksjon – §110b: Send en mail merket “Deltar” til forfatternesklimaaksjon@yahoo.com, og betal kontingent på kr. 100 til kontonummer 1503 37 19970. Donasjoner og gaver mottas med takknemlighet.

Forfatternes klimaaksjon-§110b satser på en enkel organisasjon. Budsjett og regnskap vil bli forelagt medlemmene foran hvert årsmøte.

Hjertelig hilsen

Brit Bildøen, Kristian Bjørkdahl, Elisabeth Eide, Freddy Fjellheim, Dag Larsen, Aleksander Melli, Sidsel Mørck, Mette Newth, Arild Stubhaug, Espen Stueland

Leave a Reply

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

Blogg på WordPress.com.

opp ↑