Buzz-words – deres funksjon og betydning / Tommy Olsson

 

Thale Fastvold og Tanja Thorjussen (LOCUS)

Locus Bee Sanctuary – Dagny Juel’s hage

Kontraskjæret, Oslo

 

Tenkt og utført som en buffet for bier – en tidligere, litt mindre, versjon står på St. Hanshaugen – legger seg dette prosjektet i omtrent det samme rommet for krysspollinering som arbeidet tar sikte på. Et møtested for kunst, blomster, litt hagearbeid, ren omtanke, og bier. Da jeg for et år siden i forbindelse med noe helt annet oppsøkte den første gikk da også tankene mine litt på kryss som effekt. Det skyldes muligens en arbeidsskade. Samtidskunst er jo som oftest oppmerksomhetskrevende, særlig når den beveger seg ut av institusjonene og inn i det offentlige rom, og kanskje aldri så mye som når den bærer meg seg en definert agenda og truer med å bikke over i høyrøstet propaganda – men dette her var, og er fortsatt, noe annet. Plassert i hjørnet av parken ble det, slik som nå på Kontraskjæret, øyeblikkelig en integrert og naturlig del av parken. Blomsterkasser, liksom. Lett å overse for en arret og sensasjonserfaren kunstkritiker hvis man ikke spesifikt ser etter det. Fullstendig usynlig for de aller fleste som beveger seg i nærheten på sin vei fra det ene til det andre, og med tankene sine kretsende rundt det tredje. Det understreker da også i hvor høy grad installasjonen utgjør en åpenbar attraksjon for det faktiske publikum; biene.

Bilde1

Continue reading “Buzz-words – deres funksjon og betydning / Tommy Olsson”

Wild Relatives av Jumana Manna

Deep in the earth beneath Arctic permafrost, seeds from all over the world are stored in the Svalbard Global Seed Vault to provide a backup should disaster strike.

Wild Relatives starts from an event that has sparked media interest worldwide: in 2012 an international agricultural research center was forced to relocate from Aleppo to Lebanon due to the Syrian Revolution turned war, and began a laborious process of planting their seed collection from the Svalbard back-ups.

Continue reading “Wild Relatives av Jumana Manna”

Sikt, sjikt, dikt av Randi Nygård

Om ein ser på orda kostyme og nasjonal geografi i ordboka, så tyder kostyme drakt og geografi vitskapen om jordoverflata og forholda der. Og drakt har med kor mykje ein kan bæra å gjera. Kor mykje kan vi og jordoverflata bæra?

På tysk liknar orda for ansikt, historie og dikt på kvarandre, Gesicht, Geschichte, Gedicht. Om ein tek vekk forstavinga ‘ge-‘ så står ein igjen med sicht, schichte, dicht, altså sikt, sjikt og tett. Ordet dikt har med fortetting å gjera. Den tyske filosofen Husserl skriv at augeblinken vi menneskjer oppfattar er ei slik fortetting av inntrykk. Det varer lenge nok til at ting heng saman for oss og kort nok til at vi får kontakt med det som skjer framfor oss. Vi ser rørsler som kontinuerlege og ikkje oppdelte, sjølv om vi blinkar. Vi har innebygde tempo som er knytt til korleis vi opplever omverda. Ein trur at dyr kan oppfatta augeblinken som både mykje raskare og saktare enn oss.

(For English, please scroll down)

Continue reading “Sikt, sjikt, dikt av Randi Nygård”

No Maps for These Territories av Kjersti Vetterstad

 

Videoverket No Maps for These Territories åpnet Kulturrådets årskonferanse i Bergen november 2018. I videoen utfolder det seg en samtale mellom to personer som synes å være adskilt av et mørkt, ubebodd univers av stjerner, planeter og tomrom. Hvor ender selvet og hvor begynner verden? Arbeidet refererer til et sammenbrudd mellom det indre og ytre rom, i en verden der selvet rommer alt og ingenting, og er bundet til et liv i uendelig ensomhet.

Continue reading “No Maps for These Territories av Kjersti Vetterstad”

Garden of Invasive Alien Species by Kalle Hamm and Dzamil Kamanger

The Anthropocene pushed the species on the move. Arctic species are seeking new habitats from the more North, because current habitats are not anymore ideal for them.

The human being is also moving species from one continent to another in massive scale, which wipes out the natural geographical distance and obstacles between the continents. When conditions change, plants and animals have three options: to move, to adapt to the changed conditions – or to disappear.

Continue reading “Garden of Invasive Alien Species by Kalle Hamm and Dzamil Kamanger”

Reclaiming Vision by Toril Johannessen and Marjolijn Dijkman / Interview

The following text is a conversation about Liquid Properties, a project in two parts: a nature fiction film entitled Reclaiming Vision and the installation of glass sculptures at the site of the outdoor screening, containing water samples taken from along the Oslo Fjord. The conversation between Marjolijn Dijkman (Brussels), Toril Johannessen (Tromsø) and Karolin Tampere (Lofoten) took place on Skype in late June 2018. 

Interview with Toril Johannessen and Marjolijn Dijkman /
by Karolin Tampere

The ocean is the beginning of all life. In time some creatures learned to live on land, and a few, like the whale and the seal, found their way back to the sea. Eventually man, too, found his way back to the sea, not to return to it physically but rather to re-enter it mentally and imaginatively.

Rachel L. Carson, The Sea around Us (1951)

Continue reading “Reclaiming Vision by Toril Johannessen and Marjolijn Dijkman / Interview”

Flatbread Society

Declaration of Land Use, Soil as Witness, 2015 / All photos: Monica Løvdahl, 2015.

Soil Procession : A MOVEMENT of Soil from the Country to the City by Farmers.

Temporary Public Intervention connected to permanent, public artwork, 2015
Oslo, Norway.

On June 13, 2015 a procession of farmers carried soil from their farms through the city of Oslo to its new home by the Oslo fjord. Soil Procession was a GROUND BUILDING ceremony that used the soil collected from over 50 Norwegian farms from as far north as Tromsø and as far south as Stokke, to build the foundation of the Flatbread Society Grain Field and a Declaration of Land Use for the commons that included an official naming of the site to Losæter. A procession of soil and people through Oslo drew attention to this historical, symbolic moment of the transition of a piece of land into a permanent stage for art and action related to food production.

Continue reading “Flatbread Society”

Christy Gast – Shadow of Soy

In August of 2016, I toured Ruene farm in Skiptvet with Stian Haltuff. I met Stian’s family, his cows, his little dog, and the oats, barley, pea grain, and rapeseed in the fields. The tour ended at Stian’s grain mill.

O beautiful for spacious skies
for amber waves of grain

One by one, Stian listed the grains that were ground together to make the nutritious food that the cows need to produce their best milk. One by one, he pointed to the fields where he grew those grains. And finally…the last nugget…the soy.

Continue reading “Christy Gast – Shadow of Soy”

Ættesang av Søssa Jørgensen

Under overflata, havets uendelige overflate, lever noe vilt som kan utnyttes til alles fordel.

Var vi de ville, ville vi da finne oss i å være en ressurs for fellesskapet uten å velge? 
Milliarder av levende skapninger, dråper samlet i et hav, en uendelig mengde salte tårer. I mørke dyp, i bølger høyere enn hus, i sjøsprøyt, i opprørt hav. Opprørt over tilstanden på land. Krav om kontroll, kvoter, reguleringer, priser, effektivitet, maskulinitet. Fisk, rogn, krill, tang, tare, skjell, krabber, kreps, reker, hval, sel, egg, fugl. Alt kan utnyttes. Alt kan og skal grådig brukes uten å spørres, uten å si akkurat hva som blir tatt. Stort og smått, alt som er vilt og vått. Vi sverger vi aldri skal gjøre det igjen … (utdrag fra teksten Ættesang for havets gull av S. Jørgensen)

Ættesang er skrevet som en bevissthetsstrøm i respons til §2 i den norske Havressurslova av 2008 og fremført første gang på utstillingen ”Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.” ved Kurant Visningsrom i Tromsø i 2016. Videomaterialet er innsamlet fra en snorkletur-happening i havnebassenget som del av samme utstilling.

Ordene i Ættesang utgjør en vev av myter, konvensjoner, kjensgjerninger og minner. Talestrømmen glir over mikro- og makronivåer relatert til ressursbruk i havets kjente og ukjente dyp.

Ættesang, video 13 min.

For English version, please click the continuous-reading tag below.

Continue reading “Ættesang av Søssa Jørgensen”

Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén // Video

/

Espen Sommer Eide og Signe Lidén eksperimenterer med å lage et vertikalt ordnet lydarkiv.

Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén

Continue reading “Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén // Video”

Grønn Hagepleie / Kristen Rønnevik

Kristen Rønnevik driver Grønn Hagepleie, hvor han pleier og vedlikeholder hager og borettslag i sitt nærområde i Haugesund som en utvidet del av sin kunstpraksis.

Grønn Hagepleie er et prosessorientert kunstprosjekt i form av en helt miljøvennlig hagepleievirksomhet som startet i 2012.

Continue reading “Grønn Hagepleie / Kristen Rønnevik”

Mareograf av Cecilia Jonsson

Mareograf
2018

(for English, please scroll down)

Mareograf er et to-delt prosjekt som inngår i kunstneren Cecilia Jonssons utforskning av marine miljøer og hvordan havet tilpasser seg de vekslende gravitasjonsvirkningene mellom jorden, månen og sola.

 

Mareograf av Cecilia Jonsson (2018) foto: Bjarte Bjørkum

Continue reading “Mareograf av Cecilia Jonsson”

Frutti di mare 2117 // Munan Øvrelid

Frutti di mare 2117
Munan Øvrelid 2017,
akryl på lerret
30*40cm

Maleriet Frutti di mare 2117 viser syreskada skjell og dermed kva forsuring i havet vil føra til i framtida. På grunn av våre utslepp av klimagassar blir havet surare og surare. Utenfor kysten i Sør-Italia møtest kontinentalplatene til Europa og Afrika og det siv ut store mengder karbondioksid frå vulkanske sprekker i havbotn. Dette skaper sure miljøer i havet. Desse miljøa brukar forskar til å sjå korleis livet på havbotn blir i framtida dersom klimautslippa fortset som no. Ved slutten av dette århundre kan vi ha utrydda meir enn 30 % av artane i havet. Munan Øvrelid har vore i Sør-Italia og sanka syreskada skjell, korallar og planter ved sprekkene i havet. Desse skal han bruka i ein serie med maleri som han skal visa på Kunstnerforbundet i 2018. Han har òg fått informasjon av Maria Cristina Buia og Jason Hall-Spencer som forskar på forsuring av havet.

Continue reading “Frutti di mare 2117 // Munan Øvrelid”

“From Flesh to Flesh” by Åsa Sonjasdotter

Foto: Åsa Sonjasdotter / Kompost-toalettet er del av  “From Flesh to Flesh” (2017) på F15.

With departure in the old, farmer bred potato variety Kjøttpotet (Meatpotato), Sonjasdotter traces humans’ relations to their nurturing life cycles. The investigation comprises the cultivation of the nowadays rare potato variety Kjøtt, a story told in text and images and a functioning compost toilet developed and managed in collaboration with professor Petter D. Jenssen, Norwegian University of Life Sciences, Institut for Environmental Science, Soil.

“From Flesh to Flesh” is part of the group exhibition SKIPTVET on view at Galleri F15 in Moss until January 17th, 2018.

Continue reading ““From Flesh to Flesh” by Åsa Sonjasdotter”

Dei viltlevande marine resursane ligg til felleskapet / Karolin Tampere og Randi Nygård

Kva kan lover og forvaltning fortelja oss om forholda vi har til naturen og til omgjevnadane våre?

I det tverrfaglege kunstprosjektet «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet» vil vi læra meir om vår forvaltning av naturen og våre grunnleggande natursyn ved å sjå på ein lovtekst. Vi ynskjer å sjå teksten og våre forhold til naturen på nye måtar og med kritiske, poetiske og fabulerande blikk. Prosjektet handlar såleis om bevisstgjering, kunnskap, poesi og fellesskap.

Continue reading “Dei viltlevande marine resursane ligg til felleskapet / Karolin Tampere og Randi Nygård”

A People´s Archive of Sinking and Melting / Billedlig talt

/ Klikk på tittelen for bedre lesbarhet

 

Folk som bor på steder der klimaendringer medfører enten nåværende eller fremtidige forsvinninger, inviteres til å sende inn bidrag til et Folkearkiv.

Arkivet er en voksende samling av gjenstander. Disse er bidrag fra folk på slike steder som enten kan forsvinne eller som allerede har blitt ubeboelige – på grunn av de fysiske, politiske, og økonomiske følgene av klimaendring, f.eks. smeltende isbreer, stigende havnivå, kyst-erosjon og forørkning.

Organisert som «felles, men differensierte» samlinger utgjør de innsendte bidragene en nedtegnelse av vitnesbyrd som er samlet inn i fellesskap, samt et arkiv av det fremtidige – det som vil ha vært.

Fra 2016 inneholder arkivet bidrag fra Anversøya (Antarktis), Kapp Verde, Grønland, Kivalina (Alaska), Nepal, New Orleans, New York City, Panama, Peru, Senegal og Tuvalu.

Continue reading “A People´s Archive of Sinking and Melting / Billedlig talt”

Billedlig talt: Widening Circles by Pat van Boeckel

Throughout my life I have heard the message, again and again, that the end of the world may be near. The atomic bomb, leaking nuclear power plants, climate change: these are just some of the items on the list. The good news is that we as humans are still around. Yet, with every new calamity that takes place, people want to bury their heads in the sand again.

Photo: Stills of Joanna Macy from the film Widening Circles by Pat van Boeckel.
Photo: Stills of Joanna Macy from the film Widening Circles by Pat van Boeckel.

I made a plan for setting out to meet Joanna Macy. She is an American environmental activist, already for fifty years, standing firm in protection of Earth. She developed a method that supports people in coping with the ecological and social crises of our times. Dealing with it without succumbing to apathy, despair or cynicism. She calls this “The Work That Reconnects.” Presently, trainings in this are provided all over the world. At the moment, Joanna is 88 years of age. The widening circles around her are teeming with life. As I travel along America’s West Coast, I meet several people who have been deeply influenced by Joanna. Each in their own way gives a personal expression to the practice of The Work that Reconnects. Moving to action rather than to throw in the towel.

Continue reading “Billedlig talt: Widening Circles by Pat van Boeckel”

Billedlig talt: Claudy Jongstra

Claudy Jongstra (1963) er en nederlandsk kunstner, internasjonalt kjent for sine store filtinstallasjoner. Disse befinner seg i offentlige rom på mange steder i verden, fra Lincoln Center i New York til Amsterdams offentlige bibliotek. Hennes metoder og arbeidsprosesser er fundert i dyp respekt for naturen, i bærekraftige handlinger og i ærbødighet for de fantastiske egenskapene hos materialene hun benytter seg av. Jongstra er bosatt på en gård i Friesland hvor hun, sammen med et lite team av medarbeidere, forvalter, dyrker og har kontroll over alle prosesser. Dette gir henne en unik oversikt og innsikt i alle deler av arbeidet, og ikke minst gjør det henne så å si selvforsynt. Hun har sin egen saueflokk som gir henne fiber, hun dyrker planter for å farge fiberen og hun holder til og med bier. Alt hun gjør er knyttet til det å arbeide med hendene. Hun er levende opptatt av kulturarv og håndverkstradisjoner. Uten den kunnskapen og de erfaringene som dette gir oss, mister vi kontakten med naturen og det levende livet rundt oss, mener hun.

Continue reading “Billedlig talt: Claudy Jongstra”

Powered by WordPress.com.

Up ↑