Søk

KLIMAAKSJON / NORWEGIAN WRITERS´CLIMATE CAMPAIGN // NWCC

Klimaaksjonen består av forfattere, kunstnere, kritikere, oversettere og journalister. Vår målsetting er forankret i Grunnlovens §112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» // Norwegian Writer’s Climate Campaign will actively participate in a much needed democratic process to act against the overheating of our planet.

Kaisa Aglen: Stilla og ropet

Foto: Benedikte Skarvik

 

1

 

i ein draum:  det finst ingen planetar.  vi er fri for skuld.   forletne.  ei brun hinne

over auga.   vi seier   verda.   og meiner   jord.   gravitasjon.   horisont    

 

fjella i ryggen.  isbre.  regn.  havet si vante krumming.  vi kjenner storleiken med 

lukka auge.   denne eine kula.    grodd inn i knoklane.   i natta   

 

i handleturar.   hundebjeff.   elsk.   slik vatnet vil renne nedover.    fjella  og kinna

og trestammane.    bundne  til milliardar av år.   til cellene.   og ropet

 

2

 

flaumbyggverket sett frå dalsida om natta.   hjullastarar og nysprengd stein

dei enorme dimensjonane.   dalsøkket.   betongen lyser blågrått

 

vi går ut av bilen.   katastrofa har ingen eigen lyd.   ho liknar gårsdagen og

neste morgon.   om jorda revnar.   om du forlet meg

 

 

//

 

Kaisa Aglen er lyriker og født i 1985 i Volda. Nå bor hun i Trondheim hvor hun har studert filosofi. Hun debuterte med Kvar i kroppen sit ingenting (2012) og har siden gitt ut Mellom krig (2016), begge på Samlaget som bidrar med honorarstøtte til sine forfattere på denne nettsiden. Vi takker for nyskrevet dikt!

Blogg på WordPress.com.

opp ↑