Medlemsbrev og årsmeldinger 2013-2016

FORENINGEN FORFATTERNES KLIMAAKSJON § 112 ER IKKE LENGER VIRKSOM. RED.

 

Innhold: Årsmelding fra styret i FKA 2015-16/ Årsrapport fra nettsideredaksjonen 2015-16 / OIL, CLIMATE AND HUMAN RIGHTS. THE LEGACY OF KEN SARO WIWA / «PÅ VEI TIL PARIS» / MEDLEMSBREV OM OLJESPONSING / MEDLEMSBREV OPTIMO SEPTEMBER 2015 / Medlemsbrev optimo juni 2015 / årsmelding, regnskap og handlingsplan for FKA 2015-16 / Årsrapport for nettsiden 2014-2015 / medlemsbrev februar 2015/ medlemsbrev januar 2015/ medlemsbrev desember 2014/ Medlemsbrev juni 2014/ Invitasjon til årsmøte 2014 / Referat fra medlemsmøte 19.01.14

 ———————————————————-

 

«FORFATTERNES KLIMAAKSJON §112 FRYSES NED – NETTSIDEN FORTSETTER

Forfatternes klimaaksjon §112 ble i første omgang stiftet for ett år. Forfatterne ville gjøre klimasaken synlig ved å ta i bruk de arenaer forfattere har tilgang til, og det har vi lykkes med. I tillegg til en egen nettside har vi gjennomført skrivedugnader, bidratt med dikt og artikler i pressen, deltatt på en rekke litteraturfestivaler og demonstrasjoner m.m. Vi har bl.a. samarbeidet med kunstnerinitiativet Concerned Artists og akademikerne Concerned Scientists. FKA har også spilt en sentral rolle i aksjonen Klimasøksmål Arktis, som har igangsatt en prosess for å saksøke staten om/når blokkene i 23. konsesjonsrunde utdeles. Individuelt fortsetter vi dette arbeidet. Kampen for det sårbare Arktis vil få et enormt fokus de neste årene, og søksmålet vil avføde en rekke selvstendige aksjoner over hele landet og med det danne en bred folkebevegelse. Forfatteres klimaengasjement er derfor viktigere enn noen gang.

Fra og med FKAs tredje årsmøte 3.mai 2016 takker samtlige av styrets medlemmer for seg. Det mangler ikke på klimaengasjerte forfattere, men valgkomiteen har ikke funnet tilstrekkelig mange kandidater til et nytt styre, mange av de spurte har signalisert at de ønsker å bruke sitt engasjement på andre måter. Vi har erfart at dagens modell med medlemsforening og ressurskrevende nettside er tungrodd. Foreningsstrukturen krever stadig mer administrasjon og regnskapsføring. Vi ser at det er på tide å sette inn kreftene andre steder og åpne oss mot et større felleskap.  

Årsmøtet vedtok å fryse FKA mens nettsiden fortsetter for egen maskin. I nettsidens årsrapport opplyser redaktøren om stor oppslutning, følgelig bør det være gode muligheter for å finansiere nettsiden eksternt. Organisasjonens gjenværende midler tilfaller nettsiden.

Vi takker for oss som styre for FKA og vil på hver vår måte fortsette klimakampen.

Thor Sørheim, Bård Isdahl, Elisabeth Eide, Mette Newth, Astrid Nordang»

 

25mm_red

 

ÅRSMELDING FOR FKA 2015-16

 

ÅRSRAPPORT FRA REDAKSJONEN, 2015-16

 

Program fra kl.18.00 til 18.45 før årsmøtet:

Dag O. Hessen, Andreas Ytterstad og Liv Lundberg: Klimaendringer og Arktis

Regjeringen vil før sommeren dele ut blokkene i 23 konsesjonsrunde og dermed slippe løs oljeboring i svært sårbare deler av Arktis, stikk i strid med vitenskapelige råd og forpliktelser om utslippskutt som følge av Paris-avtalen. Smeltingen i Arktis påvirker hele kloden. Oljevirksomhet her påvirker alt liv i Arktis. Arktis er vårt nærområde. Hvorfor skal forfatterne bry seg?  

 

Forslag til dagsorden for årsmøtet: 

 1. Velkommen ved styret 
 1. Valg av referent 
 1. Valg av møteleder. 
 1. Godkjenning av dagsorden
 1. Årsmelding – til godkjenning
 1. Nettsidens årsmelding – til orientering   
 1. Regnskap
 1. Styrets forslag om kontingent
 1. Innsendte forslag
 1. Handlingsplan
 1. Valg.

 

ÅRSMØTE AVHOLDES 3 MAI 2016 KL. 18.00 – 20.00 / STED: NEDJMA, LITTERATURHUSET I OSLO

 

—————————————————–

Oil, climate and human rights

 

– The Legacy of Ken Saro Wiwa

11th November 2015 at the premises of FAFOBorggata 2b på Grønland i Oslo.

(The program can be read further down)

 

Det er nå 20 år siden den den nigerianske forfatteren og miljøaktivisten Ken Saro Wiwa og 8 andre Ogoni – aktivister ble hengt en tidlig morgen i Port Harcourt. Denne brutale handlingen fra den nigerianske militærjuntaens side ble den endelige vekker for politikere, miljø- og menneskerettighetsaktivister verden over. Shells oljeutvinning hadde lenge påført Ogoniland alvorlige miljøskader og folket der store helseskader og menneskerettsbrudd som stilltiende ble akseptert av nigerianske myndigheter og de internasjonale oljeselskapene, inkludert Statoil.

Henrettelsene i 1995 stoppet ikke kampen for rettferdighet for natur og folk i Ogoniland. Tvert om. En del av Saro Wiwas arv er FNs knusende konklusjon i rapporten om miljøskader i Ogoniland (UNEP Environmental Assessment of Ogoniland, august 2011.) UNEP slo fast at etter 50 år med olje-utslipp og forurensninger, trengte Ogoniland verdens mest omfattende og langvarige opprensning. Kostnadene for forgiftet land og vann og store helseskader må Nigeria og Shell bære, sa UNEP. Men i august 2014 kunne b.la. AMNESTY Int. Friends of the Earth og Enviromental Rights Action konstatere at ytterst lite har skjedd med UNEPs 27 anbefalte tiltak. Verken i regi av Shell, myndighetene i Nigeria eller Shells «moderland» Nederland og UK. (NO PROGRESS – An Evaluation of the Implementation of the UNEP’s Environmental Assessment of Ogoniland Three years on.)                              

Miljøkatastrofer og klimaendringer er vår tids største utfordringer. I dag, 20 år etter Wiwas død, vet vi at det meste av verdens fossile ressurser må bli liggende i bakken for klimaets skyld. Og verden over vokser den folkelige motstanden mot kortsynt sjansespill med Jordas klima, natures tålegrense og menneskenes framtid.

Hva er lærdommen fra Ogonilands menneskeskapte tragedie?

Dette er bakgrunnen for seminaret som Norsk PEN arrangerer i samarbeid med Fafo, Forfatternes klimaaksjon §112, Fellesrådet for Afrika, Bistandstorget og Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric ved )NMBU – Norges Natur og biovitenskapelige universitet.

11 november fra kl. 12.00 til 16.30 i holdes i Fafos lokaler, Borggata 2b på Grønland i Oslo..

Seminaret foregår på engelsk.                                                                                                      

Gratis adgang.

Påmelding: Meld deg på ved å sende en epost til pen@norskpen.no med «‘Påmelding 11. november» og navnet ditt.

 

PROGRAM

12:00 Welcome – Hege Newth Nouri, General Secretary of Norwegian P.E.N

 

12:10 – 13:00 SESSION 1: The HISTORY and LEGACY 
Nnimmo Bassey, environmentalist activist, author and poet: The Spirit of Ken Saro Wiwa
Anne Hege Simonsen, social anthropologist, researcher and journalist: The Norwegian story recap 

13:00-13:15 COFFEE BREAK

 

13:15-14:30 SESSION 2: COPERATE INVOLVEMENT 
Chair: Mark Taylor, Senior Researcher at Fafo

Salil Tripathi, Senior Advisor Global Issues, Institute for Human Rights and Business
Heidi Finskas, Director of CSRKLP   

Beate Sjåfjell Professor, dr. juris, Head of the Research Group on Companies, Markets, Society and the Environment, Ui O, Faculty of Law, Department of Private Law.

14:30-14:45 COFFEE BREAK

14:45-16:15 SESSION 3: PANEL – THE NORWEGIAN LINK: What lessons did Norway learn? What must be done?

Chair:  Maren Sæbø, journalist and editor of the website Bundu
Bård Vegard Solhjell, former Norwegian Minister of Climate
Lan Marie Nguyen Berg, Councillor for Environment and Transport, Oslo Municipal Government
Beate Slydal, political advisor for Amnesty Norway

 

16:30: END

 

 

 

_________________________________________

 

FNs KLIMAKONFERANSE I PARIS NÆRMER SEG
 
FORFATTERNES KLIMAAKSJON §112  har gjennomført skriftaksjonen PÅ VEI TIL PARIS:  
På grunnlag av siste rapport fra FNs klimapanel har 14 forfattere skrevet hver sin tekst, som skal inspirere våre folkevalgte og i særdeleshet dem som skal representere Norge ved klimaforhandlingene i Paris i desember. Noen av tekstene er allerede publisert i dagspressen. 
 
Som avslutning på aksjonen inviterer vi til et stort møte
TORSDAG 22. OKTOBER  kl 17.30 
i sal Wergeland på LITTERATURHUSET i Oslo, Wergelandsveien 29.
 
PROGRAM:
 • Konferansier Andreas Ytterstad. Innledning v/ Freddy Fjellheim 
 • Dikt og prosa fra Gro Dahle, Inger Elisabeth Hansen, Knut Nærum, Tina Åmodt, Erik Marthiniussen og Bård Lahn 
 • Hva nå?  Utspørring av klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), Per Olaf Lundteigen (SP), Ola Elvestuen (V), Terje L. Aasland (AP), Heikki E. Holmås (SV) og en repr. fra Miljøpartiet De grønne. 
 • Klimaopera v/ Torgeir Rebolledo Pedersen og Rolf-Erik Nystrøm
Gratis inngang!
Unummererte plasser!
Dørene åpnes kl 17.00!
Lett bevertning!
 
VELKOMMEN!
Vennlig hilsen  Forfatternes Klimaaksjon
 
 25mm_red
 
Kontaktmail: Bård Isdahl  baard-is@online.no
 

 

__________________________________________________

Kjære medlemmer, 
 
Vi har mottatt et opprop fra Stopp oljesponsing stoppoljesponsing@gmail.com, som vi videreformidler i sin helhet nedenunder. Håper så mange som mulig vil være med på dette, den korte fristen til tross. Mange tunge aktører er med, bl.a. har Royal Court Theatre og Caryl Churchill signert.
 
alt godt,
Astrid Nordang
 
Emne: Kunstner? Kulturarbeider? Bli med på internasjonalt initiativ! Fossil Free Culture med store kulturaktører!
Dato: 25. september 2015 12:13:43 GMT+02:00
Til: 
 
Kjære alle,
 
Debatten om oljesponsing av kulturen raser videre, og nå har vi en spennende nyhet sammen med våre internasjonale allierte, som vi håper dere vil bli med å støtte.
 
I Storbritannia lanseres et opprop mandag 28. september og en logo som artister, profesjonelle kulturarbeidere og kulturorganisasjoner som ikke er oljesponset kan ta i bruk for å vise at de ikke lar seg sponse av fossilindustrien. Enkeltpersoner og organisasjoner som forplikter seg til dette kan bruke logoen som de ønsker, i programmer, på nettsider og plakater – omtrent slik Statoils logo troner på utallige programblad i dag. Logoen blir en positiv motreaksjon for å vise at det er mulig å lage kunst uten at fossilindustrien skal bruke oss for å renvaske sitt navn og rykte.
 
Målet er å få en solid gruppe på tvers av kunstfelt, slik at vi viser at hele bredden i kulturlivet vil skape en fossilfri kultursektor. Flere store, anerkjente navn er allerede ombord, og vil offentliggjøres på mandag. Vil du bli med?
 
Vi vil at publikum skal gjenkjenne logoen og se den som en positiv styrke Vi vil at kulturelskere skal kunne utfordre institusjonene de elsker og be dem kvitte seg med oljesponsingen. Og på lang sikt – hvis vi lykkes – er målet å få store institusjoner internasjonalt og nasjonalt, som Tate-museet i London og alle de store festivalene i Norge til å føle at de henger etter i tiden hvis de ikke dropper samarbeidet med fossilindustrien.
 
Offentlige kroner er ikke det samme som oljepenger, og vi vil utfordre dem som mener at vi ikke kan klare oss uten. Omstillingen skjer ikke av seg selv, og vi i kulturlivet har muligheten til å påvirke ved å kreve at kunsten vår er fossilfri sone, på veien mot et fossilfritt samfunn. Våre bidrag teller.
 
Vil du være med å støtte initiativet? Kunne du tenkt deg å skrive under på et opprop, og hjelpe oss med å spre ordet?
 
Tid: Planen er å lansere mandag 28. september sammen med internasjonale kolleger. Hvis du vil være med fra starten av, vil vi gjerne høre fra deg i løpet av helgen, før oppropet slippes på mandag.
 
Logoen er klar, og kan videresendes til deg for bruk på webside, i epostsignatur og lignende.
 
Teksten av hva du faktisk forplikter deg til, er som følger (utkast):
 
«We do not take any oil, coal, or gas corporate sponsorship for our cultural work.
We call on our peers and institutional partners to refuse fossil fuel funding too.»
 
Oppropet vil ha en balanse mellom klarhet og fleksibilitet: selv om du takker ja til et oppdrag for en oljesponset festival eller institusjon, så kan du fortsatt gjøre det – men du forplikter deg til å ta opp problemet med dem.
 
Hvem?
 
Platform koordinerer oppropet, med støtte fra Art Not Oil Coalition, BP Or Not BP? I Storbritannia, The Natural History Museum i USA, og Stopp oljesponsing av norsk kulturliv
 
Vi danner felles front for å få oljen og fossilindustrien ut av kulturen, og håper du vil bli med.
 
Alt godt fra oss i Stopp Oljesponsing av norsk kulturliv

 

______________________________________________________________

Kjære Fka medlem.                                                                                                     6. september 2015
 
I medlemsbrevet i slutten av juni skrev vi om oppropet mot grunnlovsstridig oljeboring i Arktis som var en respons på regjeringens utlysing av 57 nye letetillatelser helt opp til den arktiske iskanten. Som kjent fikk oppropet bred oppslutning og bra  oppmerksomhet, og som varslet fortsetter kampen. Å avstå fra oljeutvinning i Arktis er jo også et svært viktig bidrag fra det norske samfunnets side i kampen mot global oppvarming.
 
I vedlagte takkebrev, som er sendt alle organisasjoner, politiske partier og personer som først støttet oppropet, finner du mer informasjon om:
 
* Nettestedet  www.112aksjonen.no  som ble åpnet for få dager siden, der oppropet allerede er støttet av mer enn 2000 personer. (NB. Listen med de 200 første undertegnere finnes under selve oppropet.) Nå oppfordres alle Fka-medlemmer til å støtte oppropet, og selvsagt – spre  gjerne nettsiden videre!   
 
* Dagseminaret «Grunnolven og Arktis» den 30 september i Universitetets Gamle Festsal, åpent for alle interesserte. Seminaret er et samabeid mellom Juridisk fakultet, Forskergruppa selskaper, samfunn, marked og miljø  og organisasjonene som står bak oppropet, deriblant Forfatternes klimaaksjon.  Program og påmeldingskjema finnes på

* 13. oktober foreleser klimaforsker og utrettelig aktivist,  dr James Hansen, i Oslo i forbindelse med Noges første visning av filmen «Merchants of Doubt» . Som nevnt i forrige medlemsskriv er dr. Hansen ekspertvitne i mange av klimasøksmålene reist av amerikanske ungdommer mot delstater, se http://ourchildrenstrust.org/
Mer informasjon om arrangemetet – tid og sted – kommer  snart på  http://www.dokumentarkino.no/
En festivalpåminnelse: 
Litteraturfestivalen i Berlin 9 – 19. september har den 11 september et eget program med Weather Stations, bl.a. med presentasjon av antologien «Writing Climate Change»  som er resultatet av samarbeidet mellom de 5 landenes forfattere og litterære insittusjoner som er partnere i det EU-finansierte prosjektet Weather Stations. http://globalweatherstations.com/
Mer om prosjektet i litteraturfestivalens program http://www.literaturfestival.com/
Som kjent samarbeider styret i Fka og nettredaksjonen med Free Word Centre i London.  Mer informasjon senere i høst om vårt publiseringsprosjekt for Free Word i november.
 
Så en beklagelse: Dessverre måtte Norsk PEN og Fka avlyse det planlagte seminaret «Miljøkamp og sensur» for Festivalen Ord i Grenseland  4 september da litt for mange av postene  i programmet falt bort.
 
Til sist – merk dato 22. oktober – vårt eget spennende seminar: På vei til Paris i Wergelandssalen, Litteraturhuset i Oslo. Mer informasjon, program og påmelding kommer senere.
 
Beste høsthilsener fra Mette,
for Arbeidsutvalget i Forfatternes klimaaksjon §112.
 
  

——————————————————————————————–

Kjære Fka –medlem.                                                                                                               / 9.6.2015
 
Vedlagt finner du nå FKA §112 REFERAT ÅRSMØTE 2015 og vedtekter-2. Alt ble endelig behandlet  på Fkas styremøte den 1 juni. 
På samme møte måtte styret ta til etterretning at nyvalgt leder, Hilde Hagerup, måtte trekke seg som leder av kapasitetsmessige grunner. Imidlertid fortsetter Hilde som vara til styret, og styret besluttet at Fka en stund framover skal ledes av et arbeidsutvalg bestående av Bård Isdahl, Mette Newth og Thor Sørheim. Øvrige styremedlemmer er Elisabeth Eide og Astrid Nordang, og altså, varamedlem Hilde Hagerup.
 
Uttrykket «en stund framover» er ikke veldig presis, men det er her valgt med en viss omhu. 
Som kjent er Forfatternes klimaaksjon §112s historie kort, knappe to år. Organisasjonen er ganske unik, både i nordisk og internasjonal sammenheng. Desto viktigere er det å være åpen for at organisasjonsformen vi nå har ikke nødvendigvis er den mest tjenlige.
Som styre erfarer vi en stigende interesse blant forfattere og andre kunstnere for å bidra i vår tids viktigste kamp – kampen for en nasjonal og internasjonal klimapolitikk som sikrer alle «en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», som første setning i §112 lyder, og slik at «Naturens ressurser (skal) disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».  Men forfattere er svært travle, og mange bidrar mer enn gjerne i enkeltstående prosjekter eller aksjoner, men færre har kapasitet til å binde seg til styrearbeid. Det er ingen tvil om at arbeidet i styret med prosjekter, samarbeid i store allianser, samtidig som stadig flere henvendelser kommer om forfatteroppdrag, er krevende. 
 
I Fkas Handlingsplan pkt.6  er det lagt til rette for at vi kan evaluere organisasjonen når det  trengs, og styret mener tiden er moden. Før sommeren ber vi et lite utvalg personer utenfor styre og redaksjon om å gjennomgå organisasjonen og fremme forslag i løpet av høsten, på fritt grunnlag, naturligvis!  
 
Innen utgangen av juni kommer vi tilbake med informasjon om høstens aktiviteter som vi håper riktig mange vil være med på.
 
Inntil da – tusen takk til deg som har innbetalt kontingent kr.100, – for 2015 til konto  1503 37 19970 , og til deg som fortsatt har det på huskelappen. Vi er glade for alle bidrag! 
 
Beste hilsen,
Arbeidsutvalget i Forfatternes klimaaksjon §112,
 
Bård Isdahl, Mette Newth og Thor Sørheim
 
 ___________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

Baugstoe-Line

Årsmelding for Forfatternes klimaaksjon § 112

For perioden 13. mai 2014 – 10. april 2015

 1. Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt onsdag 14. mai 2014, klokken 17.00, i Nasjonalbibliotekets lokaler i Observatoriegate 1B, Oslo. Et 20-tall medlemmer var til stede. Møteleder var Dag Larsen, referent Brit Bildøen.

Årsmøtet behandlet handlingsprogram og budsjett for 2014. Styret ble gitt fullmakt til å utarbeide et budsjett ut fra handlingsprogrammet. Det var ingen innkomne forslag, og ingen forslag til vedtektsendringer. Espen Stueland gikk av som styreleder, og nytt styre ble valgt.

Møtet ble avsluttet med en debatt og samtale mellom Bård Lahn og Erik Martiniussen.

 1. Styret

Styret har i perioden bestått av styreleder Line Baugstø, nestleder Brit Bildøen, økonomiansvarlig Thor Sørheim, og styremedlemmene Elisabeth Eide, Mette Newth og Sidsel Mørck.

På styremøtet 6. oktober 2014 supplerte styret seg selv med Bård Isdahl.

 1. Styremøter

Det har vært avholdt sju styremøter i perioden: 3. juni, 18. august, 6. oktober, 17. november, 12. januar, 16. februar og 16. mars (pr. e-post). Siste møte er planlagt avholdt 20. april. Styret har blant annet behandlet saker som nettsiden vår, økonomien, skriftaksjonen, ulike søknader, Kapittelfestivalen og skrivedugnaden. Styret har gjennomgått de opprinnelige vedtektene (stiftelsesdokumentet) og utformet et nytt sett vedtekter. Styret satte ned juryen til skrivekonkurransen for ungdomsskolen, og overtok ansvaret for å arrangere vinnernes premie, et skrivekurs. Mellom styremøtene har det vært flittig kontakt pr. e-post.

 1. Organisasjonens navn

Etter årsmøtet ble det klart at Grunnlovens paragraf 110b hadde fått et nytt nummer – § 112. Styret besluttet da å forandre navnet på organisasjonen, fra Forfatternes klimaaksjon § 110b til Forfatternes klimaaksjon § 112, forkortet FKA.

 1. Medlemmer

Medlemsmassen har i perioden økt fra 99 medlemmer til 134. På styremøtet 18. august vedtok styret at også oversettere er velkomne, og en henvendelse ble sendt til Norsk Oversetterforening. Det resulterte i noen få innmeldelser.

 1. Handlingsprogrammet
 1. Aksjoner.
 2. a) Skrivekonkurranse.

FKA samarbeider med Foreningen !les og Norsk Forfattersentrum om en skrivekonkurranse om klimaendringer for 8.–10.- klassinger over hele landet, i forbindelse med txt-aksjonen til !les. Aksjonen gjennomføres høsten 2014.

Prosjektleder: Dag Larsen. 

Skrivekonkurransen ble gjennomført som planlagt. Foreningen !les sendte ut invitasjon til 9. og 10. klassinger over hele landet, og vi fikk inn rundt 170 bidrag. En jury bestående av Dag Larsen, Thor Sørheim, Brit Bildøen og Bård Lahn plukket ut ti vinnere som kom fra Asker, Tyrifjord, Ålesund, Rogaland, Nord- og Sør-Trøndelag. Alle bidragene ble presentert i www.faktafyk.no, og ett av bidragene ble trykket i magasinet Faktafyk.

Ni av vinnerne takket ja til premien, et skrivekurs med Vigdis Hjorth helgen 10. og 11. januar 2015, i Oslo. Styret, ved styreleder Line Baugstø, organiserte helgen med reiser for deltagerne og noen av foreldrene, overnatting, måltider, felles middag og kino.

NRK P2 laget et innslag fra skrivekurset som ble sendt i radioen 16. februar 2015. Line Baugstø skrev en artikkel om de ti vinnertekstene som ble publisert i www.utdanningsnytt.no, og på vår egen nettside.

Konkurransen og skrivekurset ble støttet av Klima- og Miljødepartementet og Norsk Forfattersentrum.

To av vinnerne var blant de 15 ungdommene som den 15. januar møtte statsminister Erna Solberg og presenterte ungdommens krav til regjeringens klimapolitikk. (Se bilder på www.Action2015.no) Møtet ble arrangert av norske Action 2015, del av det globale nettverket av mange hundre organisasjoner som i 2015 aksjonerer for at verdens ledere skal bli enige om en ny klimaavtale og nye bærekraftsmål. FKA er med i det norske nettverket.

 1. b) Formidling av klimaofres historier

FKA ønsker å formidle klimaofres historier, evt. som samarbeid med The Nansen Initiative med politiske endringer som langsiktig mål: at klimaflyktninger tas inn i internasjonale flyktninge-konvensjoner.

Ansvarlig: FKAs styre i samarbeid med Nansen Initiative og hjemmesidens redaksjon.

Styret har ikke hatt kapasitet til å følge opp dette.

 1. c) Skriftaksjon – FKAs hjemmeside (NB: korrekte informasjoner står i nettsidens Årsrapport nedenfor. Red.)

Siden oppstarten august 2013 har hjemmesiden publisert mer enn 40 dikt, hvorav mange er nyskrevne, over 60 artikler, essays og noveller, audiovisuelt materiale og mange lenker til aktuelle vitenskaplige rapporter. Redaksjonen har som mål å publisere et bredt utvalg av multimediastoff.

Hjemmesiden bidrar tidvis med stoff til nettmagasinet Harvest og vil satse på flere utvekslinger med norske media og litterære tidsskrifter i inneværende år, og få flere gjesteskribenter og oversettere. I samarbeid med styret i FKA planlegges en omfattende skriftaksjon med utgangspunkt i IPCCs rapporter, under forutsetning av økonomisk støtte fra flere søknadsgivere. Redaksjonen planlegger en økopoesi-antologi basert på tekstene som er publisert på hjemmesiden.

Redaksjon: Freddy Fjellheim (redaktør) og Elisabeth Eide og Sidsel Mørck. Redaksjonssekretær er Martin Fjeld.

Det bød på problemer å finansiere skriftaksjonen i løpet av 2014, da vi fikk avslag på to søknader til Fritt Ord og en til Kulturrådet.

Styret videreutviklet aksjonen og ga den navnet «På vei til Paris», med tanke på det store klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. 13. oktober hadde Line Baugstø, Mette Newth og Bård Isdahl et møte med direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord. Vi sendte en ny søknad innen utgangen av oktober, og like før jul 2014 fikk vi innvilget denne søknaden med 160.000 kroner, som er øremerket manusutvikling og to arrangementer.

Styret og redaksjonen har nå invitert 17 forfattere til å delta i aksjonen ved å skrive tekster som tar utgangspunkt i IPCCs rapporter. Tekstene vil bli publisert på vår egen nettside og i flere andre aviser i løpet av 2015.

 1. mars gjennomførte styret et kombinert kick-off-møte og medlemsmøte i forbindelse med aksjonen. Fire innledere belyste IPCC-rapportene fra ulike synsvinkler. Klimaforsker ved Cicero, Øivind Hodnebrog, ga en innføring i noen av hovedfunnene fra rapportene, med vekt på oppvarming av atmosfæren og verdenshavene. Forfatter og klimarådgiver Bård Lahn påpekte at vi bør gå i dialog med rapportene – sette dem i spill – heller enn å tolke dem, og tok opp to blindfelt ved dem: rettferdighetsprinsippet (fordelingen av byrdene mellom rike og fattige land) og hva det vil si å tenke globalt fremfor lokalt. Erlend Hermansen fra Cicero forsker på hvordan IPCC-rapportene blir lest og kommunisert i fem forskjellige europeiske land, og konkluderte med at vi trenger nye narrativer om dem. Mens Bård Isdahl, forfatter og styremedlem i FKA, diskuterte hvilke muligheter vi som forfattere har til å påvirke leserne og politikerne når vi går inn i dette feltet

De inviterte forfatterne til aksjonen har fått frist til 16. april med å levere inn sine tekster. Aksjonen vil bli avsluttet med et stort debattmøte i Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo, 22. oktober. Representanter fra alle partiene på Stortinget vil bli invitert.

Se for øvrig egen årsmelding for nettsiden, www.forfatternesklimaaksjon.no

 1. Samarbeid.
 2. a) Staten pensjonsfond utland

FKA følger opp samarbeidet med Norsk Klimastiftelse om brev til Stortinget vedrørende: «Forslag til Stortinget om å vurdere ny lovbestemmelse i Statens pensjonsfond utlands ‘Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers».

Prosjektleder: Espen Stueland.

Espen Stueland og Mette Newth møtte SVs stortingsgruppe 13. mai 2014. Espen Stueland innledet på vegne av FKA. Vår oppfordring til SV om å fremlegge lovendringsforslaget i sine bemerkninger til stortingsmeldingen, ble ordrett fremlagt av SV i deres bemerkninger:

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 10

Stortinget ber regjeringen endre § 1 tredje ledd punkt c) i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers til: c) alvorlig miljø- og klimaskade. Med alvorlig klimaskade forstås blant annet utslipp av CO2-ekvivalenter per produsert enhet i et omfang som overstiger gjennomsnittlige utslipp av CO2-ekvivalenter for å frembringe et sluttprodukt med sammenlignbart anvendelsesområde. 

Forslaget fikk kun 3 av 93 stemmer da saken ble behandlet av Stortinget 3. juni.

 1. b) Norsk Framtidsombud.

FKAs styre støtter aktivt initiativet til SPIRE, Utviklingsfondets ungdom, om etablering av et Framtidsombud i Norge. (Se utredingen Framtida teller nå!http://www.spireorg.no/

Styret har hatt et godt samarbeid med Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire, ikke minst i arrangementet som omtales under punkt c). Styret har stilt seg bak arbeidet for et norsk Framtidsombud.

 1. c) Klimafestivalen 110b.

FKA vil delta sammen med Norsk klimanettverk og fem andre initiativtakerorganisasjoner om Klimafestivalen 110b, ved årsskiftet 2014/2015.

Ansvarlige: styret i FKA.

Også Klimafestivalen skiftet navn til § 112.

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 arrangerte styret, ved Brit Bildøen og Line Baugstø, en skrivedugnad sammen med Spire og Nynorskens Hus/BUL, søndag 4. januar 2015. Dugnaden skjedde i teatersalen til BUL, Rosenkrantzgate 8, Oslo. Ti forfattere ble invitert til å delta, og opptil 30 ungdommer. Ungdommene ble vervet gjennom Spire, Facebook og private kontakter. Til sammen var 16 ungdommer påmeldt. På selve dugnaden møtte 9 forfattere og 11 ungdommer. Forfatterne fikk ansvar for å følge opp hver sin ungdom, og alle brukte en hel søndag på å skrive tekster om klima og miljø.

Den påfølgende uken fikk vi inn til sammen 25 tekster. Vi bestemte oss for å sende dem til Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft som en «omvendt» julekalender i februar. De to første tekstene fikk ministeren overlevert personlig av forfatterne Torgeir Rebolledo Pedersen og 23 år gamle Birgitte Brøtmet, 4. februar 2015. De to forfatterne leste tekstene høyt for henne i et uformelt møte i Klima og miljødepartementet. Til stede var også representanter for FKA, Spire og BUL. Deretter fikk ministeren tilsendt en tekst daglig på mail, fra mailkontoen til Forfatternes klimaaksjon. Samtidig ble tekstene publisert på Spires blogg, og spredd i sosiale medier. Enkelte av tekstene ble også sendt i kopi til andre politikere. Aksjonen ble avsluttet 28. februar.

Den siste teksten er en miniopera av Torgeir Rebolledo Pedersen. FKA, Nynorskens Hus/BUL og Spire har engasjert komponist Jon Øyvind Ness til å lage et arrangement for koret Nordic Voices. Stykket vil etter planen bli framført for politikerne ved en senere anledning.

Flere av tekstene er også blitt publisert på vår egen nettside. Styret har planer om å trykke opp tekstene i et eget hefte.

Skrivedugnaden ble støttet av Bergesenstiftelsen og Norsk Forfattersentrum.

 1. d) Klimavalgalliansens hovedsatsninger 2015.

FKA deltar i Klimavalgalliansen bl.a. med markeringer i forbindelse med kommunevalg 2015 og FNs toppmøte om ny klimaavtale i Paris 2015.

Representanter: Mette Newth og Freddy Fjellheim

Etter årsmøtet var Mette Newth og Line Baugstø styrets representanter i Klimavalgalliansen.

Klimavalgalliansen startet 1. april 2014 og bygger på erfaringene fra aksjonen Klimavalg 2013 som nyetablerte FKA ble med i sommeren 2013. Klimavalgalliansen er et bredt nettverk og et møtested for organisasjoner med felles interesser. Per dato er 51 organisasjoner med.

Styret i FKA har bidratt i alliansen ved å videresende Klimavettreglene og diverse informasjon til våre medlemmer.

På alliansens årsmøte 12.mars deltok Bård Isdahl fra FKA. Alliansens virkemåte er først og fremst koordinering av de 51 medlemsorganisasjonenes egne aktiviteter. Det viktigste resultatet alliansen selv kan vise til så langt, er produksjon av 2 bøker og formulering av Klimavettregler. Alliansen har også bidratt til økt oppslutning om klimaparoler på 1.mai og bispedebatten om Kirkens klimaengasjement. Samarbeidet går ganske bra i Osloregionen og mindre bra i landet forøvrig. Hovedplaner for 2015: Nasjonal aksjonsdag 29.august (mot kommunevalget) og fellesreise til Paris i november.                                               

 1. e) Internasjonalt forfattersamarbeid.

Fka vil samarbeide med det internasjonale Weather Stations prosjektet 2015, initiert av Free Word House i London. Les mer: http://www.globalweatherstations.com

Prosjektkontakt: Mette Newth

FKA innledet samarbeid med Free Word Centre (FWC) i London i 2014 etter oppfordring fra Den norske forfatterforening. FWC er initiativtaker til det internasjonale 5-lands pilot-prosjektet Weather Stations, finansiert av EU, som var i gang da FKA tok kontakt. Dette lukkede prosjektet avsluttes og evalueres høsten 2015. I et mulig nytt Weather Station – prosjekt vil Norge, dvs. norske relevante institusjoner og FKA, bli invitert med. I mellomtiden holdes FKA informert og diskuterer annet samarbeid, slik som publisering av norske forfatteres tekster, fortrinnsvis som et samarbeid mellom nettredaksjonene til FWC/WS http://www.globalweatherstations.com og FKA. Et tilbud fra FWC knyttet til evalueringen av Weather Stations–prosjektet høsten 2015 er en mulig norsk forfatter som «Writer in Recidence», med anledning til å følge seminarer, workshops m.v. med forskere og skribenter fra deltakende land. FKA må imidlertid ta forbehold om ekstern finansiering av ulike samarbeidsprosjekter, og vil overlate til et nytt styre å konkretisere denne kontakten og eventuelt følge opp. Mer info via mailinglista: Freeword@arts-mail.co.u 

 1. Organisasjonsutvikling – Forfatternes klimaaksjon

FKA er en meget ung organisasjon som fortsatt har et stykke igjen før organisasjonen selv og kommunikasjonen med medlemmer og omverdenen er god nok. Selvkritisk utvikling må bli en viktig oppgave for styret i virksomhetsperioden. 

Styret har jobbet aktivt for å konsolidere organisasjonen. Vi har gjennomgått innmeldinger og innbetalinger, og på grunnlag av det laget medlemsliste. Flere aktive vervingsforsøk har resultert i en betydelig økning av medlemsmassen. Styreleder har i perioden sendt ut flere medlemsbrev. Vi har også gått gjennom stiftelsesdokumentet og laget nye vedtekter, som vil legges frem for årsmøtet i 2015.

Styret har mange gode ideer, men ikke kapasitet til å gjennomføre alt. Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Også den usikre økonomien har vært en utfordring i perioden. På sikt ønsker styret at nettsiden får en forutsigbar finansiering, slik at både redaksjonen og alle bidragsyterne kan få noe betalt for jobben de gjør.

 1. Andre aktiviteter i perioden

* Grunnlovens Miljøparagraf 110b – Fra ord til handling

FKA var medarrangør for konferansen «Grunnlovens Miljøparagraf 110b – Fra ord til handling», som ble arrangert av «Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø» ved Det juridiske fakultet i Oslo 15. mai 2014. Også denne konferansens navn var brått blitt foreldet, to dager før den gikk av stabelen, men Grunnlovens miljøparagraf ble grundig diskutert i løpet av dagen. Professor Ole Kristian Fauchald holdt blant annet et innlegg om miljøparagrafens formål, og advokat Pål W. Lorentzen satte et mulig søksmål mot staten på dagsorden. Konferansen ble støttet av Norges Forskningsråd.

* Opprop mot grunnlovsstridig oljeleting i Arktis 

I februar tok FKA og flere organisasjoner og personer initiativ til et opprop mot regjeringens utlysing av 57 nye letetillatelser helt opp til den arktiske iskanten. Oppropet varsler et mulig søksmål dersom regjeringen ikke avlyser denne 23. konsesjonsrunden. I alt 15 organisasjoner og ungdomspartier og ca. 200 personer har støttet oppropet, deriblant mange FKA-medlemmer, samt 7 tidligere statsråder fra ulike partier. Oppropet publiseres og sendes regjering, stortings-representanter og relevante komiteer før Stortingets debatt om meldinga «Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten» som er varslet fra Regjeringen til Stortinget våren 2015. Oppropet kan derfor bli første ledd i forberedelse av et mulig søksmål mot staten. 

* Kapittelfestivalen 

Reine ord for oljepenga, Stavanger 2014.

Dette var eit samarbeidsprosjekt mellom Kapittel-festivalen i Stavanger, Norsk PEN og Forfatternes klimaaksjon § 112. Under eit fleirdelt arrangement onsdag 17. og fredag 19. september tok vi utgangspunkt i § 112 i Grunnlova, og stilte spørsmål om ikkje Staten har ansvar for å sikre eit sunt miljø for etterslekta.

Søksmål mot Staten blei ført i pennen og framført av: Advokat Pål W. Lorentsen, forfattar Espen Stueland, humorist Shabana Rehman, og biskop i Stavanger, Erling J. Pettersen.

Debatt om §112 og det etiske ansvaret for å sikre etterslekta eit levedyktig miljø: Professor i miljørett, Hans Christian Bugge og talsperson for Grøn Ungdom Stavanger, Lage Nøst. Ordstyrar: Elisabeth Eide

Sluttprosedyre: Shabana Rehman

Arrangementet var støtta av Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

* Presentasjon av FKA for de statlige oversetterne

Den 8. oktober ble FKA invitert til Nettverk for oversettere i staten (NOIS) for å presentere organisasjonen vår. Fra styret møtte Line Baugstø og Brit Bildøen som fikk en time til å snakke om FKA. Rundt 25 oversettere var samlet i lokalene til Norges Bank, og det ble en livlig diskusjon etter presentasjonen. 

* Klimamøte i Kristiansand 

Den 9. april arrangerte FKA i samarbeid med FN-sambandet, Grønt Senter og Klimapartnere i Kristiansand et godt besøkt debattmøte som tok opp klimaretorikken i media, faglitteraturen og skjønnlitteraturen. Psykolog, økonom og forfatter Per Espen Stoknes spurte hvorfor det skjer så lite når vi nå har så mye fakta og kunnskap om klimaendringene. Medieforsker og forfatter Elisabeth Eide snakket om medienes klimafortellinger og norske paradokser, mens arkitekt og forfatter Bård Isdahl tok opp spørsmålet om litteratur kan gjøre en forskjell. 

 1. Økonomi 

FKA har en usikker økonomi, og det er vanskelig å lage noe årsbudsjett, da vi ikke har oversikt over hvor mye vi vil ha å rutte med. I perioden har vi mottatt verdifull økonomisk støtte fra Den norske Forfatterforening (DnF), Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening (NFF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Dramatikerforbundet (NDF).

Til skrivekonkurransen og avviklingen av skrivekurset fikk vi kr. 50.000 i støtte fra Klima- og Miljødepartementet.

Til skrivedugnaden i forbindelse med Klimafestivalen fikk vi kr. 50.000 fra Bergesenstiftelsen.

Norsk Forfattersentrums medlemsfond har støttet oss med til sammen kr. 20.000 til skrivekurs, Kapittelfestivalen og skrivedugnaden.

Fritt Ord har innvilget vår søknad til skriftaksjonen «På vei til Paris» med kr. 160.000, øremerket manusutvikling og to arrangementer. Fritt Ord har også bevilget redaksjonen av nettsiden kr. 60.000 til en planlagt journalistaksjon. 

Regnskapet viser et stort overskudd. Det skyldes dels Fritt Ords støtte til skriftaksjonen «På vei til Paris», som vil bli gjennomført i løpet av 2015, og dels kan vi også forvente noen flere regninger fra både skrivedugnaden og skrivekonkurransen.

 

Regnskap

For perioden 08.04.14 – 31.3.15

INNTEKTER

Kontobeholdning pr. 08.4.14                       kr. 23613

Medlemskontingent   pr. 09.02.15           kr. 22600

Den norske forfatterforening                       kr. 10000

Norsk Barne- og ungdomdsbokf.|              kr. 5000

Miljødepartementet. Skrivekonk.             Kr.50000

Norske Dramatikeres F.                                                 kr. 5000

Faglitterære forfatterforening                    kr. 10000

Norsk Forfattersentrum medl.                 kr. 20100

Sig. Bergesen legat. Dugnad                          kr.50000

Renter                                                                          kr.       60

Kontoregulering                                         kr.       32

Fritt Ord til Skriftaksjonen                       kr. 160 000

 

Sum inntekter                                                kr. 356 405

 

UTGIFTER

Møteutgifter                                                            kr. 4971

Drift av nettside                                                    kr. 6810

Lønn redaktør                                                    kr. 33200

Honorar nettside                                                  kr. 8090

Besteforeldre mot global                         kr.   500

Sølvberget                                                   kr. 2000

Norsk Forfattersentrum. Honorar         kr 56646

Div. utgifter skrivekonkurransen.       kr.13500

St. Katarinahjemmet                                kr. 14050

Prislagte tjenester                                 kr.       14

Skriftaksjon. Møte 9. mars                   kr. 16650

 

Sum utgifter pr. 31.03.15                      kr. 156 431

 

Beholdning på konto 31.03.15  kr. 199974

 

Thor Sørheim

Skjetten 31.03.15

 

Handlingsplan

For perioden mai 2015 – april 2016

 1. Styret skal gjennomføre skriftaksjonen «På vei til Paris» i samarbeid med redaksjonen for nettsiden. Den 22. oktober skal aksjonen avsluttes med en stor presentasjon i Wergelandsalen, Litteraturhuset, Oslo. Representanter for alle partiene på Stortinget vil bli invitert og bedt om å svare på spørsmål.
 1. Styret skal jobbe for å sikre langsiktig finansiering av nettsiden, forfatternesklimaaksjon.no
 1. Det er ønskelig å aktivisere flere forfattere i aksjonen. Styret skal derfor jobbe for å rekruttere flere forfattere som medlemmer og engasjere medlemmene til å være mer aktive, både i styret, på nettsiden og på ulike arrangementer.
 1. Styret skal delta aktivt i klimavalgalliansen frem mot lokalvalget 2015 og klimatoppmøtet i Paris 2015.
 1. Internasjonalt samarbeid:
 2. Styret skal bidra og synliggjøre FKA i Action 2015 frem mot toppmøtet i Paris.
 3. Det overlates til det kommende styre å definere og utvikle et samarbeid med Free Word Centre og Weather Stations, eventuelt i samarbeid med andre norske interessenter.
 1. Styret skal legge vekt på å fortsette å utvikle FKA som organisasjon.

/ / 

Freddy_Fjellheim_HJS_3150

årsrapport for forfatternesklimaaksjon.no 2014-2015

Iht. styrevedtak av 30.1.14 skal hjemmesiden redigeres etter redaktørplakaten. Vår publisistiske linje er formulert i og med FKAs formålsparagraf. 

Hjemmesiden ble opprettet medio august 2013 som en forfatterdugnad. 

Redaksjonen består i inneværende år av Ingrid Storholmen, Arne Johan Vetlesen, Andreas Ytterstad, Jonas Gren og Freddy Fjellheim. / Sidsel Mørck og Elisabeth Eide trådte ut av redaksjonen høsten 2014. Stor takk for deres innsats! Agnar Lirhus og Martin Fjeld måtte gi seg optimo 2015. Takk også til dem! En særlig takk til Martin Fjeld som var med på å bygge opp nettsidens tekniske innretning helt fra starten. 

Siden forrige årsmøte i FKA har redaktør og redaksjonssekretær lagt om designen. Det er opprettet en egen side for medlemsbrev, samt egen arkivside og sidelenker. Med en viss møye har redaksjonen klart å opprettholde publiseringshyppigheten med ca. to tekster hver uke, hvorav en av dem skal være et dikt.

Stofftilfang: Poetene er stadig de villigste til å skrive for oss. Det er ellers et internasjonalt fenomen at poesien er i front når klimakrisen skal omfattes av et litterært språk, jfr. den s.k. økopoetiske tradisjonen. En av de ledende på dette feltet, Juliana Spahr, sa umiddelbart ja på min forespørsel om å skrive for oss ifjor sommer. I desember leverte hun diktet, et halvt års arbeid! En rekke fremtredende poeter fra inn- og utland støtter aksjonen.

 • Sjangermessig er ellers essayet godt representert på nettsiden, men artiklene er i overtall.
 • I begynnelsen av 2015 fikk vi også en rekke tekster fra skrivdugnaden som FKA arrangerte for unge folk, bl.a. flere noveller.

Redaktøren har gjort ihuga forsøk på å skaffe til veie satiriske tekster. Den som kjenner seg kallet, fyr løs! 

Samarbeid : Vi har med spesiell tillatelse publisert tekster bl.a. fra det Free Word-initierte Weather Stations. Hertil fra Aftenposten, Klassekampen, danske Information, Teknisk Ukeblad, Vagant, The Guardian og The Conversation (eng. akademisk tidsskrift). Under fanen Billedelig talt har vi samarbeidet med Bård Breivik, Naturvernforbundet m.fl.. Vi har løpende kontakt med ecopoetry.org i USA.

Debatt: Også i 2014 har FKA og nettsiden vært gjenstand for offentlig debatt, bl.a. i Klassekampen, Morgenbladet, Dagsavisen og NRK P2. Flere medlemmer av redaksjon og styre har deltatt i offentlig ordskifte.

Skriftaksjoner. Hjemmesiden er en løpende skriftaksjon der mer enn 70 poeter og 150 prosaforfattere fra flere land deltar pr. dags dato. Utenlandske forfattere melder ofte at de anser hjemmesiden som et forbilde.

– Senhøsten 2014 fikk vi Fritt Ord-støtte til skriftaksjonen “På vei til Paris”, foreslått og organisert av nettsidens redaksjon. FKAs styre har ansvaret for to arrangementer i tilknytning til aksjonen.

– I januar 2015 søkte Elisabeth Eide og undertegnede Fritt Ord om støtte til en journalistaksjon. Også den søknaden ble innvilget. Flere søknader er i den forbindelse under utarbeidelse.

– Basert på hjemmesidens stoff arbeides det også med en antologi. Vi søker Kulturrådet om utgivelsesstøtte i disse dager.

 

           Fakta om www.forfatternesklimaaksjon.no 2014-2015:

 • Ved slutten av mars 2015 var samlede antall leseoppslag over 56 000.
 • I overkant av 9000 leseoppslag så langt i 2015 vitner om økende oppslutning.
 • September 2014 var beste måned hittil med ca. 5900 leseoppslag.
 • Av enkeltsider har Dikt-spalten dobbelt så mange lesere som nr. 2 på listen, Prosa-spalten. Deretter følger spaltene for Medlemmer, Økokritisk/News, Kontakt, FKA i media osv.. At Kontakt-siden leses jevnlig vitner om stadig nye lesere.
 • Siste måned ble ca. 150 tekster lest en eller flere ganger. Nettsiden anvendes dermed slik vi ønsker, både som nettbibliotek og skriftaksjon.
 • Siden vi har tekster både på skandinaviske språk, engelsk og tysk har vi lesere i Tyskland, Danmark, Sverige, Ukraina, Kina, USA, Sveits, Frankrike, Nederland, Italia og Storbritiannia. Ca. 15 % av leseoppslagene kommer fra disse landene. Slengere fra ytterligere 48 land er registrert.
 • Vi reklamerer ukentlig for hjemmesiden på Facebook og Twitter.

 

Konklusjon: Forfattere i aksjon for klimaet kan også vise seg å bli en innsats for litteraturen: Nye virkelighetskategorier åpner for endrede skrivemåter. Vi må lete og famle i denne kaotiske tiden, men resultatene av vårt arbeid vil bli synlige over tid. //Hjemmesidens videre utvikling avhenger av om medlemmene støtter FKA med rause kontingentinnbetalinger og dugnadsinnsats.

 

 Fredrikstad, 24. mars 2015

   Freddy Fjellheim (sign.)                                                                             

 

_____________________________

Baugstoe-Line

Line Baugstø, styreleder i FKA

Kjære medlemmer!                                                                                       16. februar 2015

Det skjer mye i klimasaken nå! Forfatternes klimaaksjon § 112 vil av og til sende ut noen oppfordringer og invitasjoner til medlemmene. Her kommer to: 

Concerned Artists Norway inviterer til en samtale med Erland Kiøsterud.

HVOR: Samtalen finner sted på ROM – Rom for kunst og arkitektur, Maridalsveien 3, 0178 Oslo

NÅR: Lørdag 28. februar kl. 15-18

Vil du være med videre inn i kvelden, ta med mat.

En fortelling – en livsform – et kunstuttrykk.

Innledningen til samtalen vil begynne med et eksempel på hvordan bare en enkel, liten fortelling viser seg å inngå i en kosmologi og slik former vår sansning, vår forståelse av verden og vår måte å være i den på.

Med bakgrunn i tre ulike økologiske aksjoner i Norge vil Kiøsterud prøve å belyse fortellingene som kan ligge bak disse aksjonene.

Menneskene har opp gjennom tidene utviklet ulike fortellinger for å leve sammen og med naturen. Vi har også utviklet fortellinger som viser seg å undergrave naturgrunnlaget vårt. Hvorfor må vi ha fortellinger? Hvordan oppstår de? Hva er en fortelling?

Skal vi i vår økologiske situasjon benytte oss av gamle fortellinger, skape nye fortellinger, store fortellinger, små fortellinger, fornye de gamle fortellingene? … spørsmålene vil bli knyttet opp til eksempler og mulige allianser som innledning til samtalen: Hvordan skape, utvikle eller endre våre fortellinger, vår måte å være i verden på?

Les mer om arrangementet her: https://concernedartists.wordpress.com/

 

BROEN TIL FRAMTIDEN

13. mars arrangeres en stor konferanse på Folkets Hus i Oslo, kalt Broen til framtiden. Her står en lang rekke organisasjoner bak. Vi sakser fra nettsiden http://broentilframtiden.com/leteaksjonen-begynner-na/

Regjeringen har med sin 23. konsesjonsrunde gitt oljeindustrien de letetillatelsene den ba om i Barentshavet. Konferansen Broen til framtiden ber om letetillatelse i det sivilsamfunn som det norske folkestyret hviler på. Vi søker mennesker som vil ha langsiktighet og trygghet for jorda vår.

Vi trenger en storstilt satsing på fornybar energi nå. Den dagen markedene bestemmer at fossilt er ut, er det for sent. De som i dag mister, eller frykter for jobbene sine i olje og gass, kunne vært med å bygge ut havvind i Nordsjøen. For å få ned utslippene slik både naturens tålegrenser og fattige i verden krever, kunne vi satset stort, på arbeidsplasser i kollektiv transport, i bygningsindustrien og mange andre steder. Med minst 100.000 nye klimajobber ville norske utslipp gå ned, uansett hvordan man regner.

Regjeringen har lagt opp en strategi for kutt i Norge vi ikke vet resultatet av før tidligst i 2016, fordi vi må vente på forhandlinger med EU. Spørsmålet på klima-toppmøtet i Paris i år blir: Hvilke land vil gå først ut med å la store deler av «sin» fossile energikilde ligge i bakken? Olje- og energiminister Tord Lien har, med sine løfter om 190 milliarder offentlige skattekroner til oljeleting i Barentshavet – tilsvarende 44 operahus – sagt klart ifra: Det blir IKKE Norge som skal gå foran her. De pengene kunne skapt mange nye klimajobber.

Derfor har 7000 mennesker allerede skrevet under på budskapet «Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå!»

 

Du kan enkelt signere på dette oppropet ved å gå inn på lenken http://broentilframtiden.com/leteaksjonen-begynner-na/

 

Med vennlig hilsen

Line Baugstø

Styreleder i FKA

 

_________________________________________________________________
Kjære medlem av Forfatternes klimaaksjon.                                                                                    Januar 2015
Savner du konkrete muligheter til å engasjere deg og gjøre noe for klimasaken? Her kommer to gyldne anledninger: Klimamarsj fredag 13. februar! Og muligheten til å skrive under på et opprop som forbereder et søksmål mot staten!
 
* Fredag 13. februar arrangeres en marsj i Oslo. Det hele starter på Jernbanetorget klokken 17.00, og så går marsjen opp til Stortinget. Arrangører er Fremtiden i våre hender og Besteforeldrenes klimaaksjon.
Aksjonens krav: Investorer må bidra til klimaløsningen. Statens pensjonsfond utland, kommunale fond og andre investorer må bidra til klimaløsningen og samtidig redusere vår felles økonomiske risiko ved å trekke seg ut av fossilindustri.
Arrangementet er del av en global aksjonsdag kalt Global Divestment Day. Allerede er det annonsert aksjoner i Australia, Nord-Amerika, Latin-Amerika og Europa.  I Norge er aksjonen av særlig aktualitet. Vi har en unik mulighet akkurat NÅ. Stortinget diskuterer å trekke Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull, å øke de grønne investeringene i fondet, og se på hvordan investeringer i selskaper som bidrar til skadelige klimaendringer kan tas ut av fondet. Denne dagen samles vi derfor for å vise at vi vil ha fossilfrie sparepenger og fossilfrie pensjonsfond!
 
* Kan vi, borgerne, gå til søksmål mot staten fordi den ikke følger Grunnlovens § 112? Dette spørsmålet blir stadig mer aktuelt, og Aleksander Melli er en av flere kronikkforfattere som belyser det i en kronikk i Aftenposten nå:
 
Denne kronikken vil etter hvert komme i en form av et opprop som lar seg underskrive. Dersom du er interessert i det, så ta kontakt med Aleksander påalek-me@online.no
 
Ellers minner vi om årskontingenten på 100 kroner (eller mer om du vil) for 2015. Den kan betales til konto nummer 1503 37 19970.
 
* Vi planlegger også et medlemsmøte/seminar i nær fremtid, og kommer snart tilbake med mer info om det.
Alt godt fra Line Baugstø, styreleder

_________________________________________________________________

Oslo, 17. desember 2014
 
Kjære medlem av Forfatternes Klimaaksjon § 112!
 
Det er på tide å riste 2014 av seg! Om to uker, på dagen i dag, skriver vi et nytt år. 2015 blir et svært viktig år for klima og miljø i verden. I desember, om ett år, skal verdens politikere møtes til det store toppmøtet om klima i Paris. Vi har nå ett år på oss til å la våre stemmer bli hørt. Målet må være at ingen politikere her hjemme føler de sitter helt trygt dersom de ikke tar Grunnlovens paragraf 112 på alvor. Vi i Forfatternes Klimaaksjon § 112 (FKA) skal i hvert fall gjøre vårt beste.
 
Du lurer kanskje på om det er noe liv i klimaaksjonen, og det er det. Vi har hatt – og har – mange planer, og vi har jobbet langsiktig. Nå skjer det mye på en gang – omtrent som den berømte ketchup-effekten.
 
* 4. januar arrangerer FKA en skrivedugnad med ti forfattere og 20-30 ungdommer. Dette er et arrangement i samarbeid med ungdomsorganisasjonen Spire og Nynorskens Hus, og det er en del av Klimafestivalen. Se Klimafestivalens nettside, www.klimafestivalen112.no for mer info om denne. Du finner vårt arrangement under program-knappen. Flere av tekstene fra denne dugnaden vil forhåpentligvis dukke opp på våre egne nettsider etter hvert.www.forfatternesklimaaksjon.no
Vi har fått penger fra Bergesenstiftelsen til dette.
 
* I høst har FKA vært med å arrangere en landsomfattende skrivekonkurranse for ungdom på 9. og 10. trinn. Dette har skjedd i samarbeid med Foreningen !les og Norsk Forfattersentrum. FKA har påtatt seg juryarbeidet, og nå skal vi arrangere premien for de ti ungdommene som har vunnet: Et skrivekurs med Vigdis Hjorth 10. og 11. januar. Vi er altså verter for ti miljøinteresserte og skriveglade 14-15 åringer fra hele landet, og håper denne helgen i Oslo blir et minne for livet. Dette arrangementet er støttet av Klima- og Miljødepartementet og Norsk Forfattersentrum. Tekstene til ungdommene vil bli publisert på nettsiden til Foreningen !les.
 
* Vi samarbeider også med den nystartede Action 2015, en nasjonal koalisjon som er dannet på initiativ fra Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø, LNU, CARE, Amnesty og Norsk Folkehjelp. I regi av denne aksjonen skal 15 15-åringer presentere sine miljøkrav til statsministeren 15. januar, og vi håper at et par av «våre» ungdommer skal være blant dem. Året 2015 er viktig! Det skal vi være med på å markere!
 
* Utpå nyåret lanserer vi også en storstilt skriftaksjon: «På vei til Paris». Vi vil invitere rundt 20 forfattere til å tolke rapportene fra FN’s klimapanel. Vi håper å spre disse litterære tolkningene i en rekke ulike medier, og du vil helt sikkert finne dem på vår egen nettside etterhvert. Vi har fått støtte fra Fritt Ord til denne aksjonen!
 
* OBS OBS: Som et kick-off til denne aksjonen vil vi invitere alle medlemmene våre og de inviterte forfatterne til et seminar i Oslo. Dette skjer utpå senvinteren, og vi kommer tilbake til dette arrangementet med mer informasjon etterhvert. Vi håper på opplysende innlegg og tolkninger fra ulike forskere og forfattere. Forhåpentligvis vil det bli både spennende og inspirerende, og jeg håper mange av dere vil ta turen. Også dette arrangementet er støttet av Fritt Ord.
 
* Og sist, men ikke minst: Nettsiden vår er like aktiv som alltid. Hver uke finner du nye, spennende tekster der! www.forfatternesklimaaksjon.no
 
Dette er altså planene for de første ukene og månedene av 2015. Mye mer kan komme etter hvert. Er du interessert i å bidra? Vi trenger flere aktive medlemmer! Ikke nøl med å ta kontakt, gjerne med meg direkte:
Line Baugstø (976 53 124 eller lin-bau@online.no)
 
Husk også å betale kontingenten for 2015. Kroner 100 (eller mer, om du vil) til konto nummer:
1503.37.19970
Ikke bruk den gamle kontoen vår! Og husk å merke betalingen med navn! Vi får av og til noen anonyme innbetalinger, og da aner vi ikke hvem som har bidratt.
 
Da ønsker jeg dere alle en riktig god jul, og et frydefullt, ellevilt, aktivt, engasjert nytt år – 2015!  
 
Hilsen Line Baugstø, styrelederen

 

 

 

___________________________________________________________________

MEDLEMSBREV FKA § 112                                                                                                  Oslo 5. juni 2014
 
 
Kjære medlem av Forfatternes klimaaksjon § 112.
 
Fka har rukket å fylle ett år, holde sitt første årsmøte og skifte navn.
 
I Stortinget 13. mai i år skiftet Grunnlovens miljøparagraf nummer, fra 110b til 112. Dermed har også Forfatternes klimaaksjon § 112 skiftet navn. Med det nye nummeret fulgte også en ny og mer forpliktende ordlyd i Grunnloven. Nå sier loven rett ut at Stortinget har fått handleplikt og resultatforpliktelse – noe skal gjøres! Og vi som er medlemmer av Forfatternes klimaaksjon tar på oss rollen som pådrivere.
 
 
Det første året for Fka har vært begivenhetsrikt, med etablering av en egen, og svært aktiv, nettside, og arrangering av opplesninger, møter og debatter. Organisasjonen har også brukt tid på å finne sin form, og det har vært satt sammen ulike styrer. Etter årsmøtet 14. mai 2014 består styret av styreleder Line Baugstø, nestleder Brit Bildøen, økonomiansvarlig Thor Sørheim, og styremedlemmer Elisabeth Eide, Sidsel Mørck og Mette Newth.
 
Under finner du en kort rapport om status pr. i dag og planer fremover.
 
Ønsker du en mer aktiv rolle i Fka, så ta kontakt med det nye styret! Har du ideer du ønsker å gjennomføre, ta kontakt da også! I det hele tatt ønsker vi flere og mer aktive medlemmer, så ta for all del kontakt om du har noe på hjertet.
 
OBS! HUSK Å BETALE KONTINGENT FOR 2014
 
Kontigenten er kr. 100 pr. år (og det er lov å gi mer).
 
Kontonummer: 1503.37.19970
 
Husk å oppgi navn
 
STATUS OG PLANER FOR FKA
 
Konferanse om Grunnlovens miljøparagraf
 
Fka var medarrangør på konferansen «Grunnlovens miljøparagraf 110b: Fra ord til handling?» som «Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og miljø» ved Det juridiske fakultet ved UiO stod bak 15. mai i år. Spørsmålet som ble tatt opp her, var om vi kan saksøke staten fordi den ikke ivaretar vår rett til et levelig klima. Alle medlemmer av Fka var invitert, og flere av oss var der. Det var en svært interessant dag, og tema for konferansen vil bli fulgt opp. Fka er med videre på dette arbeidet.
 
Forslag til endring av de etiske retningslinjene for oljefondet
 
I januar arrangerte Fka et møte hvor vi ble enige om å foreslå en endring av de etiske retningslinjene for oljefondet til å omfatte klimaskader. Dette arbeidet ble fulgt opp av Espen Stueland, Cathrine Grøndahl og Aleksander Melli, som i et 11 sider langt dokument begrunnet forslaget. 13. mai hadde Espen Stueland og Mette Newth et møte med SVs stortingsgruppe, og vårt forslag ble ordrett tatt inn i forslagene fra SV da saken om oljefondets etiske retningslinjer ble diskutert på Stortinget 3. juni. Forslaget fikk dessverre bare 3 stemmer. Verken De Grønne eller Venstre stemte for, selv om både Rasmus Hansson og Trine Skei Grande muntlig gikk inn for det på konferansen 15. mai. Arbeidsgruppa som har jobbet med dette, vil fortsette sitt arbeide. 
 
Skrivekonkurranse for ungdomsskolen
 
I samarbeid med Norsk Forfattersentrum og Foreningen !les vil Fka arrangere en skrivekonkurranse for 8., 9. og 10. klassingene over hele landet, høsten 2014. Målet er å bevisstgjøre ungdoms forhold til klimaspørsmål. Vi har fått penger fra Norsk Forfattersentrums medlemsfond, og nylig fikk vi også 50.000 av Klima- og Miljødepartementet til dette tiltaket. Vinnerne av konkurransen vil få et skrivekurs med kjente forfattere i premie.
 
Skriftaksjon i forbindelse med sluttrapporten fra FNs klimapanel
 
I oktober vil FNs klimapanel (IPCC) legge frem sin sluttrapport – synteserapporten – og i den forbindelse ønsker vi å lansere en skriftaksjon. Målet er å invitere 20 forfattere til å tolke ulike deler av IPCCs arbeider. Vi er avhengige av finansiering for å få dette til.
 
Utvikling av nettsiden
 
Nettsiden vår, www.forfatternesklimaaksjon.no er vårt flaggskip og vårt ansikt utad. FKA-siden har pr. mai 2014 hatt over 13 000 besøk. Dikt-siden er overlegent den mest populære. De fire første månedene av 2014 økte antall leseoppslag med 80 % sammenlignet med de fire siste i 2013.
 
Vi ønsker å utvikle denne siden videre og oppgradere de tekniske løsningene. Også dette er vi avhengige av penger for å få til.
 
Deltakelse på Kapittel i Stavanger
 
I samarbeid med Norsk PEN vil Fka stå bak et arrangement på Kapittel, Stavangers internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Tema for årets festival er olje, og planen til Fka og Norsk PEN er å arrangere en «rettssak» mot staten, hvor søksmål presenteres i ulike sjangere. 
 
 
Weather Stations
 
Fka starter nå et samarbeid med den internasjonale alliansen Weather Stations som Free Word House i London har initiert. Les mer om dette i www.globalweatherstations.com
 
Dette blir noen av de viktigste sakene vi skal jobbe med fremover.
 
Det nye styret gleder seg til å ta fatt på Forfatternes klimaaksjons andre år, og ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!
 
Mvh
 
Line Baugstø, styreleder
_____________________________________________________________________________

INVITASJON TIL ÅRSMØTET I FORFATTERNES KLIMAAKSJON, NASJONALBIBLIOTEKET, TIRSDAG 14. MAI KL. 17.

 

Vi har gleden av å invitere til det aller første årsmøtet i Forfatternes klimaaksjon §110b, som holdes den 14. mai i Oslo, kl. 17.00 – 20.00 i «Halvbroren», tilbygg til Nasjonalbiblioteket, Observatoriegate 1B, 1. etasje.
Vi håper at riktig mange av dere har anledning til å være med på møtet. Det vil åpnes for en diskusjon om foreningens arbeid for en offensiv norsk klimapolitikk hjemme og ute.

Vi vil også få gleden av å høre en samtale mellom Bård Lahn og Erik Martiniussen. Bård utga i fjor Klimaspillet (Flamme forlag) og Erik Martiniussen utga Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant (Forlaget Manifest). Bøkene fikk strålende anmeldelser. Vi kan forvente oss en samtale med kritisk perspektiver på Norges internasjonale klimapolitikk og den norske klimapolitiske samtalen/diskursen. Hvilken konsekvens får vår egen forståelse av klimaproblemet for måtene vi snakker om klimaproblemet på? Kan vi forstå klimaproblemet bedre ved å nærme oss den uten statistikkene, den naturvitenskapelige forskningens tall, politikernes budsjetter og økonomi? Kan det skape et bredere engasjement? Hvem har ansvaret for klimapolitikken i Norge?

 

1. Valg av møteledelse/møteleder

2. Valg av referent

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Årsberetning fra styret

5. Regnskap

6. Handlingsprogram og budsjett 2014

7. Samtale mellom Bård Lahn og Erik Martiniussen

8. Innkomne forslag

9. Valg av styre

10. Valg av valgkomite

11. Eventuell uttalelse fra årsmøtet
Vi setter stor pris på at du melder deg på årsmøtet med en mail til en av oss i Arbeidsutvalget innen 10. mai, Mette Newth (mette.newth@gmail.com), Arild Stubhaug (arilds@math.uio.no) eller Espen Stueland (espen.stueland@gmail.com).

 

2. Påminnelse om innbetaling av kontingent

Vi benytter anledningen til å minne om medlemskontingent for 2014. Den er fortsatt kr. 100,-. Send summen til konto 1503 37 19970. Viktig: Merk med navnet ditt. Det er åpning for å gi mer.

______________________________________________________________

 

REFERAT fra temamøte organisert av Forfatternes klimaaksjon §110B

Forfatternes klimaaksjon §110B (FKA) avholdt 9. januar 2014 et temamøte om hvorvidt Grunnlovens §110B kan brukes for å etablere et søksmål mot Statoil eller Oljefondet, og deres investeringer i utvinning av tjæresand i Canada. Tilstede var styret i FKA, samt et 30-talls andre inviterte, samt innlederne Pål Lorentzen (Norsk Klimastiftelse) og Martin Norman (Greenpeace), samt ordstyrer Eivind Trædal.

Pål Lorentzen ga en innledning der han først slo fast at klimautfordringen ikke håndteres tilfredsstillende av det politiske apparatet, samtidig som man internasjonalt ser en trend mot rettsliggjøring av politiske saker. Dette var bakgrunnen for rapporten Cathrine Hambro har utarbeidet for Norsk Klimastiftelse, fortalte Lorentzen. Der konkluderes det med at et søksmål mot investeringer i tjæresand kan reises med grunnlag i §110B. Lorentzen la vekt på at det i forarbeidene slås tydelig fast at §110B er en rettslig norm, ikke bare en programerklæring. Et eventuelt søksmål bør være prinsipielt, og rette seg mot mandatet for forvaltning av Oljefondet, og ikke mot Statoil, mente han. Han understreket at klimasaken i hovedsak er et politisk spørsmål, og at et søksmål må ses som et strategisk trekk. Et slikt søksmål vil sannsynligvis utløse sterke motkrefter, og det er derfor viktig at det reises med en visshet om at man disponerer høy faglig kompetanse, evne til profesjonell organisering, og vilje til gjennomføring.

Martin Norman forklarte i sin innledning hvordan utvinningen skjer: Tjæresand er tung og hard råolje, som må varmes opp for å bli tilgjengelig. Det er en fryktelig energikrevende prosess å få tjæresanden ut av bakken; den vanligste måten å utvinne den på er med åpne gruver. Tjæresand har vært et tapsprosjekt lenge, blant annet fordi det er så vanskelig, og derfor kostbart, å gjøre det flytende. Staten Alberta kutter skatter og gir subsidier til industrien, og det må de gjøre, for at utvinning av tjæresand i det hele tatt skal være lønnsomt. Alt som kan være feil er feil med tjæresand, sa Normann: Urfolk, menneskerettigheter, demokrati, biodiversitet, klima, og ofte, økonomi.

I diskusjonen som fulgte var det både spørsmål om hva det innebar å reise et søksmål som et strategisk tiltak, og hva som ville være resultatet av et tap eller en seier. Aleksander Melli (FKA) ga uttrykk for at møtet burde være en anledning for å lansere en videre plan. Lorentzen foreslo at et første steg kunne være et brev til Stortinget, noe det var stor enighet om at var hensiktsmessig. Mette Newth (FKA) foreslo at vertskapet for møtet, altså FKA, skulle ta saken videre, og sette i bevegelse arbeidet med å lage et brev til Stortinget, samt å samle underskrifter til dette.

/ 19.01.2014. Referent: Kristian Bjørkdahl.

Leave a Reply

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

Blogg på WordPress.com.

opp ↑