Ydmykhet for dyptiden / Roman Krznaric

«Hvordan kan vi bli gode forfedre?» spør samfunnsfilosofen Roman Krznaric i boken Hvordan tenke langsiktig. Svaret ligger i bokens tittel: vi må lære oss å tenke langsiktig. Krznaric presenterer seks måter å tenke langsiktig på, og en av disse er at vi må utvikle en ydmykhet for dyptiden.

Les mer «Ydmykhet for dyptiden / Roman Krznaric»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑