“Fra ord til handling” var tittelen på konferansen om Grunnlovens miljøparagraf (nå §112) som ble arrangert av Juridisk fakultet og professor Beate Sjåfjell i samarbeid med Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon, Norsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway.

Videopptak følger nedenfor – her er konferanseprogrammet:

 

 09.00-09.15: Professor Hans Petter Graver ønsker velkommen 

09.15-09.30: … der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten” Mari Gjengedal, leder 

av SPIRE – Utviklingsfondets ungdom 

09.30-10:00: Hva er formålet med Grl. § 110b? Hvordan har den blitt brukt? Professor Ole Kristian Fauchald  

10.30-11.00: Grl. § 110b i vår offentlige bevissthet. Professor Elisabeth Eide

11.00-11.30: Grl. § 110b i et miljøfilosofisk perspektiv og vårt etiske ansvar for naturmiljøet. En samtale mellom professor Arne Johan Vetlesen og forfatter Erland Kiøsterud 

11.30-12.30: Hvorfor har vi Grl. § 110b? Paneldebatt med foredragsholderne i formiddagssesjonen, hvor publikum får anledning til å diskutere med foredragsholderne. Ordstyrer: Journalist, kommentator og programleder Steinar Mediaas 

13.30-14.00: Hvilke krav stiller Grl. § 110b til statens miljø- og klimapolitikk? Professor Beate Sjåfjell 

14.00-14.30: Kan vi saksøke staten fordi den ikke ivaretar vår rett til et levelig klima etter 

Grl. § 110b? Advokat Pål W. Lorentzen. 

14.30-1500: Det går an! Klimasøksmål i andre land – advokat og forfatter Roger Cox forteller om prosess i Nederland (på engelsk) 

15.00-15.30: Pause 

15.30-15.40: Kan trær gå til sak? Dikter og jurist Cathrine Grøndahl fremfører sitt dikt inspirert av Should Trees Have Standing? av Christopher D. Stone 

15.40 -16.50: Hvordan går vi fra ord til handling? Paneldebatt med foredragsholdere og utvalgte politikere. Anledning for publikum til å delta i debatten med paneldeltakerne. 

16.50-17.00: Sluttappell ved Wenche Frogn Sellæg og avslutning av konferansen.

(Kilde: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/seminarer-og-konferanser/grunnlovens-miljoparagraf-110b-1.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑