MAMMONS TALE / Terje Dragseth

Foto: Blunderbuss/ Ann-Julia Granberg

«Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.» Lukas (16,9-13)

 /

Mammon, jeg beundrer fra min todimensjonale maskin din tredimensjonalt digitale service. Takker for passord og kryptering, dollar og pund, stål og olje, for elektrisk distanse, direkte smerte og fet profitt. Du er nåde, Mammon.

Mammon, du er ett, som alt, som 001 og 002, som 24/7.

Mammon, din usynlige hånd stødig som isfjell og dyp som permafrost i min postulerte sjel. Mine fienders bankerott. Det frie markedets dynamikk. Individets kjerne: to take it all!

Les mer «MAMMONS TALE / Terje Dragseth»

Å skrive er som å trille Sisyfos’ stein / Montaser Abdel-Mawgoud

Photo: Gavad Montazeri

Hva skjedde? Hva fikk ting til å skje? Du er helt sikker på at du elsker å skrive og at livet ditt ikke er fullendt uten. Du skriver, men du skammer deg over å kalle deg en poet, så du holder det du skriver for deg selv… Inntil fristelsen til å publisere blir for stor, og du får publisert din første bok. Verden snus på hodet.

På jobben leter de etter setninger med seksuelle konnotasjoner for å kunne beskylde deg for å gå imot offentlig moral. De angir deg til sjefene som lar seg forvirre av dine svar om poesiens rolle og kunstens sannhet. De ignorerer sin uvitenhet, skjuler sin harme og møte deg med falskhet når de snakker til deg.

Les mer «Å skrive er som å trille Sisyfos’ stein / Montaser Abdel-Mawgoud»

Klimadom: – Et stort skritt nærmere seier

Viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. Men miljøorganisasjonene er ikke fornøyd og varsler at de vil anke avgjørelsen.

 

Borgarting lagmannsrett avga torsdag sin dom i klimasøksmålet mot den norske staten. De frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men understreker likevel at dommen er langt bedre enn tingretten sin. 

–Dette er et stort skritt nærmere seier. Lagmannsretten bekrefter at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighet, at alle utslipp må ses i en sammenheng og at utslipp fra bruken av norsk olje i utlandet er relevante under miljøparagrafen, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

 

Les mer «Klimadom: – Et stort skritt nærmere seier»

I skinnet av skinnet – Eduardo Kac’s GFP Bunny sett i ettertid

Tanken på en kanin med selvlysende pels – slikt kan skje når billedkunstnere roter seg sammen med genetikkforskere – hører stadig mer hjemme innenfor en litt corny form for science fiction heller enn i samtiden, og i hvert fall ikke som representant for et passert stadie. Ikke de faktiske 20 år bak i tid, men heller 40 år frem – når man kan regne med at ting vil forandre seg mer radikalt enn i år 2000. Men Alba, som det lille vesenet ble døpt til av kunstnerens datter, ble altså klonet i januar 2000, med noen gener fra en brennmanet i DNA-profilen sin, slik at pelsen kom til å skinne i mørke med den vagt mintgrønne fargetonen flere vil kjenne igjen fra diverse stjernehimler og leker på barnerommet. Alba var, virkelig, ikke av denne verden, og skapte i sin tid nok kontroverser til at genetikkforskeren – Louis-Marie Houdebine – trakk både seg selv og Alba fra prosjektet, og hevdet kort tid etter at kaninen var blitt funnet død, uten synbar grunn, i buret en morgen. Alba rakk å bli fire år. «Normal livslengde for en kanin i våre laboratorier» var hans siste kommentar om saken. Igjen sto Eduardo Kac, som hadde planlagt å ha Alba hjemme, med dokumentasjonen – og ymse liknende prosjekter.

Les mer «I skinnet av skinnet – Eduardo Kac’s GFP Bunny sett i ettertid»

FORNÆRMELSEN / Øyvind Berg

Foto: Paal Audestad

Øyvind Berg, født 1959, debuterte med diktsamlingen Retninger i 1982 og har siden utgitt en rekke bøker i flere sjangre, siste bok Roseromanen, 2019. Aktiv i teatergruppen Baktruppen 1986-2011, samt som oversetter av av Paul Celan, Kenneth Patchen, Ezra Pound, Heiner Müller, Bertolt Brecht, Gertrude Stein, Werner Schwab, William Shakespeare, Samuel Beckett og mange andre. Har også mottatt flere litterære priser.  

/

Les mer «FORNÆRMELSEN / Øyvind Berg»

Klimakrise og systemendring / Tone Smith

Klimaendringene og CO2-konsentrasjonen i atmosfæren skyldes i all hovedsak forbrenning av fossile energikilder. Samtidig er fossil energi selve fundamentet for vår moderne industrialiserte økonomi. Å fase ut fossil energi vil derfor bety at økonomien endres fundamentalt. Hva kan den endres til og hvordan kan omleggingen skje på en rettferdig måte?

Moderne økonomier er, uavhengig av politisk system, bygget på fossil energi. CO2-utslipp er altså ikke en utilsiktet bieffekt av en ellers velfungerende økonomi – en eksternalitet som økonomer gjerne kaller det – de er derimot uløselig knyttet til moderne økonomiers form, funksjon og størrelse. Nyklassisk økonomisk teori, som har dominert både samfunnsøkonomifaget og miljøpolitikk de siste tiårene, er imidlertid mest opptatt av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, også i møte med miljøproblemer. Teorien har dermed lite å bidra med dersom vi søker å forstå økonomiens biofysiske grunnlag, dens historiske utvikling eller mulighetene for framtidig økonomisk endring. Alternative økonomiske teorier er derfor i ferd med å få en renessanse; denne artikkelen bygger især på innsikter fra økologisk økonomi og fransk reguleringsteori.

Les mer «Klimakrise og systemendring / Tone Smith»

Muren / Bengt Berg

I

 

Mot havet som stiger, mot de vilda krafterna

som den nionde vågen kommer med,

den som krossar i ett enda nu

allt som kommer i dess väg

 

Tillsammans försöker vi

med gemensamma krafter

stå emot, skapa en skyddsvall

för att rädda det som räddas kan

 

Vad annat kan vi göra

än att gå samman?

Ensam är inte stark,

ensam är ensam

Les mer «Muren / Bengt Berg»

The Burning Planet and Narcissistic Culture

firefront

 

The world as we know it is vanishing. Species are dying and the climate is in crisis. Right now, the pre-historic Australian forests are on fire and hundreds of millions of animals, desperately trying to escape the flames, have been burning to death. The organic planet is heading for widespread destruction and also the future of humanity is under jeopardy. Still, many continue their daily lives as if nothing is happening. It seems as if reason has evaporated with the rising temperatures.

The discussion over the climate crisis tends to focus on politics and economics as if these were fields separate from the human mind. And yes: they have an enormous impact on how we live on this finite planet. They often direct our worldviews, lifestyles and daily decisions. But their current formulations, such as right-wing politics and free-market capitalism, originate from the darkest and most primitive corners of humanity – greed, egoism and search for power. Because of this, we cannot solve the climate crisis without exploring humanity and eradicating those aspects of ourselves, which only feed destruction. Many individuals care deeply and do their best. But why do so many look the other way?

Les mer «The Burning Planet and Narcissistic Culture»

Preken for et nytt år / Margaret Snilsberg

/ Icon by Kelly Latimore ©

«Innover Europa har det strømmet

og vil det strømme mennesker som flykter

Fra makthavere klimakatastrofer krig

De er på flukt over landegrensene.

De har hvert sitt navn, hver sin historie.»

Les mer «Preken for et nytt år / Margaret Snilsberg»

Ken Babstock / Two poems

Author portrait by Helen Castor /

”The inaugural recipient of The Writers’ Trust Latner Prize for a body of work in mid-career, Ken Babstock is the author of five collections of poetry, most recently, On Malice (Coach House) and Methodist Hatchet (Anansi) which won The Griffin Prize for Poetry and was finalist for The Trillium Prize. Airstream Land Yacht was also a finalist for The Griffin Prize as well as The Governor General’s Award and won The Trillium Book Award for Poetry. Babstock lives in Toronto with his son. New poems have appeared, or will appear soon, in New York Review of Books, Granta, Poetry Magazine, The Manchester Review, The Michigan Quarterly Review, The Rialto, The Fiddlehead, Brick, Conduit, and elsewhere.

/

 

Les mer «Ken Babstock / Two poems»

Vår grunnleggende avhengighet / Arne Johan Vetlesen

Foto: Berit Roald

«De som trengte, dyrket og fordelte maten, var deltakere i samme fellesskap der alt var lokalt forankret: på den ene siden naturen med det den inneholdt i form av ressurser, på den andre siden lokalsamfunnets traderte kunnskapsforråd og ferdighetene som trengtes for å nyttiggjøre seg naturens rikdom».

Hørt om Yasuni? Det er navnet på regnskogen i Ecuador med den antatt rikeste biodiversiteten i verden. Samt med store oljereserver. Landets daværende president, den venstreorienterte Rafael Correa, lanserte i 2007 følgende ide: Ecuador gir avkall på halvparten av inntektene som en kommersiell utvinning av oljereservene ville tilsvare, mot at andre land – fortrinnsvis rike i-land, som Tyskland, Frankrike og Norge – donerer den andre halvparten for å bevare regnskogen gjennom et FN-administrert fond. Initiativet høstet begeistret global oppmerksomhet, og flere land sa seg villige til å bidra, gitt anledningen til å bevare naturverdier av umistelig art, ikke bare for Ecuador, men for hele verden.

Les mer «Vår grunnleggende avhengighet / Arne Johan Vetlesen»

Polymerer. Kolåstind / Jon Ståle Ritland

Foto: Anne Bøhler (NRK)

 

Kolåstind

 

karbonsålene bærer meg

over frosset lys

nærmere himmelen

 

bak meg ligger

skjelettet

til en urfisk

 

navnet mitt er rødlistet

skiene signerer

et testamente på breen

 

sporene etter nedfarten

en dobbeltspiral som smelter

sammen med snøen

Les mer «Polymerer. Kolåstind / Jon Ståle Ritland»

Efter fasten / Jonas Eika

At afstå fra føde, drikke og behovsopfyldelse, ikke for at blive i stand til at leve ulegemligt, dvs. uden tingene der giver mig livet og nydelsen, men for at muliggøre et andet forhold til dem: at de ikke er der for min skyld, ikke kun eksisterer som genstand for min tanke, berøring, indtagelse, men som levende væsner også uden for min brug af dem. At de lige så godt kunne gå i kontakt med andre end mig, vise andre sider af sig selv end dem de viser mig. Gribbene lader de nedfaldne frugter ligge og rådne, til de bliver gærende søde.

*

Clarice Lispector forstår ”den pludseligt ubetvivlelige nådegave, det er, mirakuløst og materielt at være til.” Nye myter, informeret af det der er. Det mirakuløse i det materielle (evolution: nåden i nødvendigheden) og miraklets materialitet. Jeg tror, det er det, jeg leder efter. Miraklet er ikke noget der sker på trods eller på tværs af materialiteten, men opstår af en hidtil ukendt side af den, et usynligt forbund. At slå vand af klippen er at lokke det bløde, engang-flydende i stenene frem.

Les mer «Efter fasten / Jonas Eika»

Ville dyr jeg har sett / Inghill Johansen

Foto: Pernille Marie Walvik /

 

Elg: en gang kom det en elg gående ut av småskogen nedenfor huset vi bodde i. Jeg sto i et vindu og så den komme mot meg. For å få enda et glimt av den, løp jeg til kjøkkenet, men da hadde den allerede gått forbi. Jeg så rett inn i øyet på den, sa moren min og snudde seg mot meg.

Selv husker jeg best måten den beveget seg på, både langsom og fort på samme tid.

Flaggermus: de pleide å komme fram om kveldene og fløy i usikre sirkler over oss. De orienterte seg etter lyder vi ikke kunne høre. Det var usikkert hvor de holdt hus. På dagtid var de helt usynlige.

Ringduer: dem så man alltid i par. Når den ene landet på en av ledningene som gikk inn til huset, duvet ledningen veldig.  Rett etterpå kom alltid den andre og satte seg og ledningen duvet enda mer. Fuglene hadde en litt trist lyd som man særlig hørte om morgenen når man ville sove.

Les mer «Ville dyr jeg har sett / Inghill Johansen»

Du förstår / Mats Söderlund

/ Fotograf: Göran Segeholm 2017

 

efteråt såg vi tillbaka på sommaren,

och minnet skälvde som en het hägring,

marken stod i lågor men vi märkte inte att

elden också förtärde skogarna inuti oss,

det var som på teve, värmerekorden

fyllde våra kroppar med glödbränder,

och under helikoptrarna sprang det vilda,

bredde ut sig åt alla håll, hägringen

luktade myrstarr, tjärtall och grankåda,

vi lärde oss nya arter som svedjenäva,

och att koldioxid varken har färg eller lukt,

men jordarna hostade blod i kvällsljuset

Les mer «Du förstår / Mats Söderlund»

What do you see? / Easterine Kire

On Svalbard, 78 degrees, we were told that the permafrost is steadily melting.

And in the far edges of India, Nagaland (26 degrees), is reeling from surface overheating. One of the world’s richest biodiversity spots is under grave threat as only 11 percent of the forest areas can be considered government property, while the remaining 89 percent are privately owned. Environmentally damaging activities such as slash and burn cultivation and forest burning, illegal logging, coal mining, an uncontrolled stone quarrying has been going on in the privately-owned lands. Large scale cutting of mountains by the government to make way for roads has added to the highly increased temperature in the region. Protection of biodiversity continues to be a great challenge because of the human hindrances.

Les mer «What do you see? / Easterine Kire»

deponier / Kathleen Rani Hagen

Foto: Pernille Walvik /

 

1

havørnen flyr over fjorden

nettene sirkler inn laksen

 

pigghåen svømmer strømlinjeformet

 

forbi

de skinnende

kroppene, prikkene over

sidelinjen –

målt i biomasse

eksportert til kina i tonn

Les mer «deponier / Kathleen Rani Hagen»

Å tenke utenfor boksen men innenfor byen/ Tommy Olsson

«Begrepet byøkologi beskriver en spesiell miljøinnsats som med utgangspunkt i et bestemt byområde og borgernes deltakelse søker å fremme helhetlige løsninger på problemer knyttet til områdets ressursforbruk, miljøpåvirkning og dyre- og naturmangfold»

– Wikipedia

Les mer «Å tenke utenfor boksen men innenfor byen/ Tommy Olsson»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑