To dikt / Vibeke Rosenberg

I

Ved Lågen i mai

Møterommet stilner, forhandlerne er slitne,

lufta gammel. En flomstor elv åpner døra

deltakerne siver ut og går i oppløsning

over et jorde der traner omstendelig gir

våren sin velsignelse. Kameraene slukkes.

En vind som bare vil godt. Kroppen innleder

sin samtale med sannheten. 

Continue reading “To dikt / Vibeke Rosenberg”

Takk til Hjortefot og andre tvilsomme helter / Andrew P. Kroglund

Jeg skriver og skriver om viktige tema. Jeg bryr meg om denne verdens utfordringer. Men den litteraturen som «vekket» meg kan i korrekthetens tid virke sjokkerende. I dag setter vi gjerne «problemer under lupen», også i en god del barne- og ungdomslitteratur. Men en del av det jeg leste var det litteraturvitere kaller «kiosk-litteratur». Lærdommen er kanskje at all litteratur har potensialet til å inspirere og å få oss til leve oss inn i større verdener?

Continue reading “Takk til Hjortefot og andre tvilsomme helter / Andrew P. Kroglund”

måtte du fare vill / Nils-Øivind Haagensen

måtte du fare vill

du som forsøker å forandre liv, du som våkner på magen i senga og snur deg, et postkort i gresset, stiv muskulatur, abstraherte følelser som legerte vannfarger, rommet fullt av svermende hammerhai, vid åpne øyne, symfonisk støvstorm, å huske andre ganger, å etterligne din egen flukt, operahuset, lyskryssene, krangelen med et vannglass, samtaler med et tre, forelesningene til Howard Zinn, forskjellen på fjern og nær

Continue reading “måtte du fare vill / Nils-Øivind Haagensen”

Dårlige tider, men gode tider for metafysikken / Armen Avanessian

Samfunnet vårt lider på alle nivåer under meningskriser og overbelastninger som vi har glemt å forstå som metafysiske. Den raske teknologiske utviklingen og framskrittene i fysikken og de andre naturvitenskapene var opprinnelig ment å redusere problemene våre her på jorda, eller befri oss fullstendig fra dem, men vi ser nå at de ikke nødvendigvis bringer oss videre.

Tvert imot blir vi i stadig større grad konfrontert med utilsiktede skadevirkninger av de moderne teknologiske revolusjonene, som for eksempel klimaendringene, som truer planetens livsformer (også den menneskelige) og dermed åpner opp for spørsmål som ikke har tilgang til empiri.

Continue reading “Dårlige tider, men gode tider for metafysikken / Armen Avanessian”

BAHASA INDONESIA / Kathleen Rani Hagen

BAHASA INDONESIA

I

surrende mellom templer
tussmørket allerede har begynt å suge inn
i skogdypet
har barnet ennå ikke lært å snakke, er
barnet prisgitt sin mor
hun kjenner språket hans

Continue reading “BAHASA INDONESIA / Kathleen Rani Hagen”

Ofrene for antropocen / Ragnhild Sollund

Det siste tiåret har nyhetsmediene i økende grad blitt fylt opp av oppslag som dokumenterer naturkrisen verden står i. Krisen rammer oss mennesker, men i enda større grad rammer den andre arter.  

Sommeren 2021 brenner det blant annet i skogene i USA, i Sibir og Canada. Mennesker flykter i desperasjon fra sine hjem i California, hvor antallet branner har økt dramatisk det siste tiåret. Nyhetsbildet i dag er til forveksling likt i foregående år, stadig større områder rammes, som i Australia i 2019–2020 og Spania i 2017. Samtidig har vi sommeren 2021 bevitnet oversvømmelser i Europa, hvor vi igjen blir presentert for de menneskelig ofrene for katastrofen i Tyskland og Belgia. Ifølge The Guardian teller ofrene minst 180 mennesker. Disse nyhetene er dramatiske og viser tydelig hvordan jordkloden rammes av klimaendringene forårsaket av menneskelige aktiviteter. Likevel underslås katastrofenes reelle omfang og den globale oppvarmingens konsekvenser, fordi majoriteten av ofrene sjelden nevnes i media. Som følge av menneskenes utspredning og atferd mister verden andre arter i et forrykende tempo, og dyr dør som følge av katastrofene i et omfang som ikke kan sammenlignes med antallet mennesker som er direkte ofre for dem.

Continue reading “Ofrene for antropocen / Ragnhild Sollund”

Ten Moons / Sasha Dugdale

Poet, playwright, and translator Sasha Dugdale was born in Sussex, England. She has worked as a consultant for theater companies in addition to writing her own plays. From 1995 to 2000, she worked for the British Council in Russia. She is author of the poetry collections Deformations (2020), Joy (2017), winner of the 2017 Poetry Book Society Winter Choice Award; Red House (2011); The Estate (2007); and Notebook (2003). In The Poetry Review, Claire Crowther praised Joy: “These compelling stories of strange happenings in an almost imperceptibly strange style make your mind understand foreignness as our process. Sasha Dugdale is a wise bard and her book is a civilising read.” Dugdale’s honors include the SOA Cholmondeley Award and the 2016 Forward Prize for Best Single Poem (for “Joy”).

Dugdale has translated Russian poetry and drama, including Anton Chekhov’s The Cherry Orchard. From 2012 to 2017, she served as editor of Modern Poetry in Translation, and she is co-director of the Winchester Poetry Festival. (From Poetry Foundation)

Continue reading “Ten Moons / Sasha Dugdale”

Varslere og stumtjenere i oljelandet / Sissel Furuseth

Gjennom hele sitt forfatterskap har Sidsel Mørck (f. 1937) hatt et skarpt blikk for petroleumskulturens skyggesider. Maktmisbruk og miljøødeleggelser framstilles som to sider av samme sak, og i den engasjerte litteraturens rom presser samvittighetens stemme seg fram.  

Continue reading “Varslere og stumtjenere i oljelandet / Sissel Furuseth”

Asieh Amini / To dikt

Jeg syr sanger av en kjoles drømmer

I silke 

hviler drømmen

til en sommerfugl

som elsker 

en maler

I silke

hviler drømmen 

til en maler 

som elsker 

en sommerfugl

Ingen silkeorm

spant

noen gang

en kokong

for å bli 

en kjole

Continue reading “Asieh Amini / To dikt”

Der maten kommer fra / Thomas Hylland Eriksen

Antropologen Runar Døving foreslo en gang å ta med skolebarn på ekskursjon til et slakteri i stedet for Norsk Folkemuseum. De kunne jo ha godt av å vite hvor salamien på matpakken og kjøttdeigen til fredagstacoen kom fra. Dersom dette eksperimentet hadde vært gjennomført, er det ikke utenkelig at de hadde kommet tilbake på skolen ikke som nasjonalister, men som vegetarianere. 

Historien vil dømme oss. Filosofen Peter Singer skrev allerede i 1975 at det er mer som skiller en gorilla fra en østers enn som skiller ham selv fra gorillaen. Grensen mellom menneske og dyr er altså vilkårlig. Variasjonen innenfor kategorien ‘dyr’ er mye større enn forskjellene mellom mennesker og mange andre dyr.

Continue reading “Der maten kommer fra / Thomas Hylland Eriksen”

Valg / Rød tulipan / Benyamin Farnam

Valg

 

De har splintret vinteren

den endte opp i 1979 biter

Vind kulde mørke

og stillhetens dråper

som henger i luften

 

En dryppet i øynene til en konstabel

Den ble tvang, den ble nag, den ble sinne

på folkets hode

 

En dryppet på brystkassen til en utslitt arbeider

Den ble spire, den ble knopp, den ble vår

som skrek opp, motstand er å leve

Continue reading “Valg / Rød tulipan / Benyamin Farnam”

Naturens diplomat / Une Bastholm (MDG)

AV SELMA STORMYREN LARSEN

– IPCC-rapporten er fortsatt fersk. Hva var din umiddelbare reaksjon? 

– For meg var det ikke noen overraskelse at man knytta ekstremværet vi har sett mer og mer av til klimaendringene. Likevel ble jeg litt redd – det var nok også morsinstinktet som reagerte.

– I partiprogrammet står det at dere «vil utvide solidariteten til å omfatte alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner.» Hvordan snakker man om dyr og natur når 200 000 oljearbeidere er redde for å miste jobbene sine? 

– Det mest krevende i klimadebatten er at noen argumenterer som om det er et alternativ å ikke kutte så mye som FN krever. Når vi foreslår det de aller fleste ser på som radikal klimapolitikk, sammenlikner man det med hvordan vi har gjort ting hittil – som full videre satsing på olje. Det er ikke sammenliknbart. Framover vil vi uansett måtte endre oss. 

Continue reading “Naturens diplomat / Une Bastholm (MDG)”

Olje i solnedgang / Lene Westgaard-Halle (H)

AV SELMA STORMYREN LARSEN

– Hva var din reaksjon på IPCC-rapporten? Hva snakket du med dine partikolleger om da?

– Rapporten bekrefter det vi allerede vet, men i enda sterkere grad: at de menneskeskapte klimaendringene er et av de aller største problemene verden står overfor. Vi ser at konsekvensene av dem setter hele livsgrunnlaget vårt på spill. Det handler ikke bare om å være for eller imot tiltakene: Dette kommer til å endre livene våre. Det tror jeg kanskje ikke alle har tatt ordentlig innover seg.

Continue reading “Olje i solnedgang / Lene Westgaard-Halle (H)”

– Vi er ekstremt opptatte av fotosyntesen / Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

AV SELMA STORMYREN LARSEN

– Hva var din reaksjon på IPCC-rapporten? Hva slags samtaler hadde dere i Senterpartiet? 

– Det var skremmende at det gikk enda fortere, men det var ikke fryktelig overraskende. Jeg tror alle politikere og folk flest ble ganske rysta. Vi så at dette kom til å skape en tydelig dagsorden i valgkampen, og det var det flere av oss som syns var på sin plass.

Continue reading “– Vi er ekstremt opptatte av fotosyntesen / Anne Beathe Tvinnereim (Sp)”

Fatemeh Ekhtesari / Neglen/ Escape of the Wind

NEGLEN

Fra fuktige tak inne i fengslene

Kverner som moser menneskene

Uavsluttede rop ute i gatene

Var det blod i historiens strupe 

Jeg er flammen som når bensinen

og ser ikke annet enn smerten 

I mitt triste hjerte er sommerfuglen 

Festet til sitt eget kors med spiker

Folk bivåner og er tause

Tenker på brød, seng og omfavnelse

Det er blod de drikker fra begrene 

Med deler av mitt hjerte stekt på spyd

Utydelige minner om munterhet

Klumpen i halsen som svelges ned

kjærlighet og frihet 

Skriver jeg om, mens neglen er trukket med rot 

Translated by Nina Zandjani

Continue reading “Fatemeh Ekhtesari / Neglen/ Escape of the Wind”

DE SOM IKKE BEHØVER Å SETTE SEG NED / Tore Linné Eriksen

I forrige uke skaffet den norske statskassa seg hundretusener av kroner gjennom kraftige bøter for sivil ulydighet. For Extinction Rebellion var dette en framgangsmåte for å understreke at menneskeheten og klodens livsgrunnlag er i ferd med å ødelegges.

De som vil forlenge fossilalderen, og som spesialiserer seg på tilslørende budskap, slipper derimot å sette seg ned ved oljedepartementets inngang. Den internasjonale olje- og gasslobbyen møter isteden åpne dører, og har som sin like bare militær- og medisinindustrien. Men de har noe felles med miljøaktivister: Det er mye som står på spill.

Continue reading “DE SOM IKKE BEHØVER Å SETTE SEG NED / Tore Linné Eriksen”

– Det viktigste er at folk kjøper nullutslippsbil – ikke om de har god eller dårlig råd / Guri Melby

AV SELMA STORMYREN LARSEN

 – Hvordan kommuniserer man klimakrisa mest effektivt? Hva er din strategi?

– Jeg tror vi trenger en kombinasjon av å vise alvoret i klimakrisa og samtidig at det går an å løse den. Hvis vi mister trua på det, er det fare for at folk ikke lenger vil være med på den store jobben som faktisk må gjøres. Nå trenger vi ikke lenger snakke om hvorvidt klimaendringene skjer, vi kan snakke om hvordan vi skal løse dem og mobilisere folk til å være med på den jobben. 

Continue reading “– Det viktigste er at folk kjøper nullutslippsbil – ikke om de har god eller dårlig råd / Guri Melby”

Satire og kamprop / Poesi i Grenseland, 2021 / Freddy Fjellheim

Demp deg, frister taushetens slekter

Fra munnviken lyder en kneblet stemme

Din munn er lukket med syv segl

 

La ikke sinnet få ta overhånd, hvisker forsvareren

La ikke sannheten få ta overhånd, råder aktor

Lyv ærlig og anstendig, mumler dommeren

 

Dikt diktene underfulle, tankeklare og paradoksale, nynner poetene

Lag bøker som leser seg selv, skriver linjemakerne

Skriv bøker som varer et helt år, klinger falskmynterne

Continue reading “Satire og kamprop / Poesi i Grenseland, 2021 / Freddy Fjellheim”

– Ingen har klart å kommunisere hvor annerledes verden må bli / Espen Barth Eide

AV SELMA STORMYREN LARSEN

– Hva er de tre viktigste klimatiltakene til Arbeiderpartiet?

– Det første er å sørge for og bidra til at vi selv og resten av verden går fra fossil til fornybar energi. Det andre er å sørge for at vi går fra en bruk- og kastøkonomi til en ombruksøkonomi. Det tredje er at vi skal bli mye flinkere til å forvalte biologisk mangfold og naturens egen evne til å binde karbon. 

Continue reading “– Ingen har klart å kommunisere hvor annerledes verden må bli / Espen Barth Eide”

Ahornens gud taler / Nicolaj Stochholm

I frøet findes træernes lysende sprog

inde i kimen er alle former mulige

kronens silhuet på himlen ligger som

en skygge i jorden omkring frøet hvor

hvide fingre vokser ud som nervebaner

og blodårer i vores egen krop når vi

forbinder os med hinanden og bliver

et uforståelig vidunderligt væsen at

vokse med livet overstråler alle vores

kemiske regnestykker om jorden og

regnens surhed og sødme, jorden er

et sæde for civilisationer og svampe-

sporers lysende usynlige daktyler og

jamber kun for jegets ukrænkeligehed

Continue reading “Ahornens gud taler / Nicolaj Stochholm”

Powered by WordPress.com.

Up ↑