25mm_red

 

Kontakt nettsidens redaktører / Editorial board:

 

Freddy Fjellheim (Editor/ansv. redaktør): freddy.fjellheim[at]online.no

Eva Bakkeslett: bakkesle[at]online.no

Anne Karin Jortveit: ak.jort[at]online.no

Ragnhild Freng Dale: ragnhildfd[at]gmail.com

Lars Haga Raavand: lars.haga.raavand[at]gmail.com

Arne Johan Vetlesen: a.j.vetlesen[at]ifikk.uio.no

Sigurd Hverven: sigurd.hverven[at]gmail.com

Charlotte Weitze: charlotte.weitze[at]jubii.dk (Danmark)

Sofie Isager Ahl: sofieisagerahl[at]gmail.com (Danmark)

Mats O. Svensson: svensson.o.mats[at]gmail.com (Sverige)

Jonas Gren: jonasmejl[at]gmail.com (Sverige)

/

Tidligere redaksjonsmedlemmer: Elisabeth Eide, Martin Fjeld, Agnar Lirhus, Sidsel Mørck, Lars Skinnebach, Ingrid Storholmen, Jesper Weithz, Andreas Ytterstad.

///

Nettstedet redigeres etter redaktørplakaten. / Med funksjon av nettbibliotek er nettstedet i lovens forstand også et elektronisk privatarkiv som skal bevares for ettertiden: Nettsidene høstes inn av Nasjonalbiblioteket med bakgrunn i pliktavleveringsloven. 

Nettstedet samarbeider med Morgenbladets Portalen.

 

Freddy_Fjellheim_HJS_3150

 

Freddy Fjellheim, f. 1957. Medlem av DnF, NF, NFF og Norsk Kritikerlag. Cand. mag. fra UiO. Studier ved Det norske instituttet i Roma, 1980-81. Debuterte med 1. Olsens Bok i 1983 og har utgitt 13 bøker. Første miljøtekst fikk jeg på trykk i 1970 (Demokraten) etter en ekskursjon med forskningsfartøyet Pandalus Navigator: Menneske, plankton og fotosyntese ble utgangspunkt for mitt forfatterskap. Snaue to tiår senere ga jeg meg i kast med å utforske en økolitterær form, bl.a. i Smaragden/ Sekvenser, 1989. Språk=omgivelse=litteratur. Sosiale og økologiske spørsmål satte meg også på sporet av sjangeren jeg kaller ”essayistisk aksjon”, og økotemaet er ellers sentralt i mange av mine essays og artikler, samlet bl.a. i F-o-r-b-i-n-d-e-l-s-e-r (1990)  og Fellesskapets kunst (2010). Som litteraturkritiker har jeg vært opptatt av å fremme en lesning som tar hensyn til klimakrisens nye premisser for alle typer ytringer. I 2011 etablerte jeg festivalen Poesi i grenseland sammen med Wiggo Andersen og ledet i 2013 FKAs initiativgruppe og første styre. Samme år opprettet jeg sammen med Martin Fjeld denne nettsiden der jeg p.t. er redaktør.

/

Lars Haga R

 

Lars Haga Raavand, f. 1988. Har utgitt tre diktsamlinger på Aschehoug forlag, Hvalfall (2012), Skoggangssang (2013) og Vannsikt (2016), i alle bøkene står naturen og naturprosessene sentralt. Raavand har en mastergrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og er tidligere student ved Skrivekunstakademiet i samme by. Han har også en kunstnerisk mastergrad fra Litterär Gestaltning i Göteborg. Raavand startet opp skriftserien Ir sammen med Sivert Nesbø, Lars Svisdal og Eirik Lunde. Av og til har han samarbeidsprosjekter med musikere, særlig Romeo Poirier aka Swim Platførm, og Hanna von Bergen. Han er også redaksjonssekretær for denne nettsiden.

/

Sigurd Hverven

 

Sigurd Hverven (f. 1991) har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og Ruprecht-Kärls-Universität i Heidelberg, med en oppgave om G.W.F. Hegel og Hans Jonas. Den tar for seg frihetsbegrepet i politisk filosofi i lys av moderne miljøproblemer. Han har skrevet essays, artikler, kronikker og intervjuer for en ulike aviser og tidsskrifter, ofte om politisk filosofi og natur- og miljøspørsmål. Han har også jobbet i Kirkerådet (Den norske kirke) og i Klassekampens debattredaksjon og er gitarist og vokalist i Rødtvet Rockeband. Hverven mottok i 2016 Georg Morgenstiernes pris for fremragende mastere i filosofi ved Universitetet i Oslo.

/

Arne Johan

 

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og på viktige felter en aktiv bidragsyter til den offentlige diskusjon. Han har et omfattende forfatterskap, blant annet med «Frihetens forvandling» (2009), «Hva er ETIKK» (2007), «Evil and human agency. Understanding collective evildoing» (2005), «Smerte» (2004), «Moralens sjanser i markedets tidsalder» (2003) og «Innføring i etikk» (2000) sammen med Kjell Eyvind Johansen. I 2008 var han redaktør for antologien «Nytt klima: miljøkrisen i samfunnskritisk lys» og har ellers markert sitt klimaengasjement gjennom sin månedlige spalte i Klassekampen. Hans nyeste bokutgivelse er «The Denial of Nature: Environmental philosophy in the era of global capitalism (Ontological Explorations Routl; 2015). Vetlesen er tildelt prisen Fangenes testamente for sitt viktige arbeid mot Holocaust og folkemord.

/

ragnhild-rfd

 

Ragnhild Freng Dale (f. 1989) er kulturarbeider og stipendiat ved Universitetet i Cambridge, Scott Polar Research Institute. Hun frilanser som scenekunstner- og kritiker, og er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst. I doktorgraden skriver hun om forhold mellom samfunnsutvikling og ekstraktiv industri i Sápmi og Vest-Finnmark. Ragnhild ble tildelt Skjervheimprisen i 2014, og i 2016 ble hun første mottaker av Sjur Holsens minnepris som en sterk og lovende stemme i samfunnsdebatten.

/

Charlotte

 

Charlotte Weitze er dansk forfatter og født i 1974. Hun debuterede i 1996 med fortællingerne ”Skifting” og har siden udgivet fem romaner og fire samlinger af fortællinger på Samlerens Forlag. Fælles for udgivelserne er, at de er skrevet i genren magisk realisme, og at de ofte handler om menneskets møde med naturen. Nogle af værkerne er oversat, og hun har modtaget flere priser for sit forfatterskab. I foråret 2016 udgav Charlotte Weitze romanen ”Den afskyelige”, som udspiller sig i Norden i nær fremtid, hvor klimaforandringerne er slået igennem. Det er en økopolitisk satire og en vidtforgrenet fortælling om fanatisme og stor kærlighed. Læs evt. mere på hjemmesiden www.charlotteweitze.dk

 /

Jonas_Gren_01

 

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han läser en mas­ter­ut­bild­ning i social-ekologiska system vid Stockholm Resilience Center och ingår i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. Han medverkade med en diktsvit kallad «Avförtrollningen av världen» i Brombergs antologi Mot denna sol 2013. Han har även publicerat dikt, prosa och essäer i olika tidskrifter. Han debu­te­rade på 10TAL Bok våren 2014 med dikt­sam­lingen Lantmäteriet, och i 2016 utkom Antropocen.

 

/

mats-o-svensson

 

Mats O. Svensson (f. 1987) är sedan ett par år bosatt i Berlin och litteraturkritiker i bland annat Dagens Nyheter, där han skriver främst om lyrik. Han har sedan 2015 en masterexamen i Litteraturvetenskap från Uppsala universitet, med en uppsats om exilerfarenhet i Peter Weiss’ svenskspråkiga prosa. Mats har bland annat varit chefredaktör för tidskriften Tydningen, redaktionsmedlem i Floret, och är aktiv i Vagant.

 

/

billedredaktører:

Eva Bakkeslett

 

Eva Bakkeslett f. 1966 er kunstner og filmskaper.  Gjennom en kombinasjon av film, sosial skulptur, interaktive installasjoner og engasjerende foredrag forteller hun historier der tidløshet, økologi, samhandling og sanselige perspektiver er viktige bestanddeler. Ved å avdekke og gjenerobre avleggs erfaringskunnskap eller glemte betydninger av begreper og kulturer bringer hennes arbeid oppmerksomhet og bevissthet om sammenhengene mellom mennesket, naturen og kulturen som en levende organisme. Eva Bakkeslett har en MA i Arts & Ecology fra Dartington College of Arts i England. Hun har vist sine arbeider, prosjekter og filmer i inn og utland. Hun bor nå på Engeløya i Nordland.

For mer informasjon om Evas arbeid:

Website: www.evabakkeslett.com

Nyhets sblog: http://evasnews.blogspot.com

Living Cultures prosjekt: http:// livingcultures.wordpress.com

Gentle Actions: http://gentleactions.wordpress.com

/

 

Foto_Anne_Karin

 

Anne Karin Jortveit, f. 1964,  jobber med tekstil i spennet mellom estetikk, tradisjon, hverdag, forbruk og arbeid. Hennes virke er basert på en økologisk og bærekraftig tankegang. Å finne koblinger mellom konkret kunnskap, direkte handlinger og reflekterende utforskning er viktig for henne. Hun er opptatt av håndverk og manuelle prosesser, og har de siste årene lært seg å spinne, veve og plantefarge. Høsten 2014 hadde hun Jomfrulandstipendet, og viste nylig plantefargete tekstilobjekter fra dette oppholdet – i Kragerø Kunstforening. Anne Karin Jortveit er utdannet ved Statens kunstakademi, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er fra Kristiansand og bor og arbeider på Ås og i Oslo.

 

 /

Nettsiden ble grunnlagt av Martin Fjeld (red.sek.) og Freddy Fjellheim (redaktør) i august 2013. Domeneeier: Freddy Fjellheim

__________________________________________________________________