25mm_red

 

Kontakt nettsidens redaktører / Editorial board:

 

Freddy Fjellheim (Editor-in-chief/ansv. redaktør og utgiver): freddy.fjellheim[at]online.no

Karolin Tampere: karolintampere(@)gmail.com

Randi Nygård: randinyg(@)gmail.com

Nickole Brown: nickolebrown01(@)gmail.com (USA)

Ragnhild Freng Dale: ragnhildfd[at]gmail.com

Lars Haga Raavand: lars.haga.raavand[at]gmail.com

Arne Johan Vetlesen: a.j.vetlesen[at]ifikk.uio.no

Sigurd Hverven (perm.): sigurd.hverven[at]gmail.com

Sissel Bergfjord: sisselbergfjord(@)yahoo.dk (Danmark)

Sofie Isager Ahl: sofieisagerahl[at]gmail.com (Danmark)

Mats O. Svensson: svensson.o.mats[at]gmail.com (Sverige)

Jonas Gren: jonasmejl[at]gmail.com (Sverige)

/

Tidligere redaksjonsmedlemmer: Elisabeth Eide, Martin Fjeld, Agnar Lirhus, Sidsel Mørck, Lars Skinnebach, Ingrid Storholmen, Charlotte Weitze, Jesper Weithz, Andreas Ytterstad.

///

Nettstedet redigeres etter redaktørplakaten. / Med funksjon av nettbibliotek er nettstedet i lovens forstand også et elektronisk privatarkiv som skal bevares for ettertiden: Nettsidene høstes inn av Nasjonalbiblioteket med bakgrunn i pliktavleveringsloven. 

Nettstedet samarbeider med Morgenbladets Portalen.

 

Freddy_Fjellheim_HJS_3150

 

Freddy Fjellheim, f. 1957. Medlem av DnF, NF, NFF og Norsk Kritikerlag. Cand. mag. fra UiO. Studier ved Det norske instituttet i Roma, 1980-81. Debuterte med 1. Olsens Bok i 1983 og har utgitt 13 bøker. Første miljøtekst fikk jeg på trykk i 1970 (Demokraten) etter en ekskursjon med forskningsfartøyet Pandalus Navigator: Menneske, plankton og fotosyntese ble utgangspunkt for mitt forfatterskap. Snaue to tiår senere ga jeg meg i kast med å utforske en økolitterær form, bl.a. i Smaragden/ Sekvenser, 1989. Språk=omgivelse=litteratur. Sosiale og økologiske spørsmål satte meg også på sporet av sjangeren jeg kaller ”essayistisk aksjon”, og økotemaet er ellers sentralt i mange av mine essays og artikler, samlet bl.a. i F-o-r-b-i-n-d-e-l-s-e-r (1990)  og Fellesskapets kunst (2010). Som litteraturkritiker har jeg vært opptatt av å fremme en lesning som tar hensyn til klimakrisens nye premisser for alle typer ytringer. I 2011 etablerte jeg festivalen Poesi i grenseland sammen med Wiggo Andersen og ledet i 2013 FKAs initiativgruppe og første styre. Samme år opprettet jeg sammen med Martin Fjeld denne nettsiden der jeg p.t. er redaktør. Nyeste utgivelse: 3 Bøker (2017)

 

/

Lars Haga R

 

Lars Haga Raavand, f. 1988. Har utgitt tre diktsamlinger på Aschehoug forlag, Hvalfall (2012), Skoggangssang (2013) og Vannsikt (2016), i alle bøkene står naturen og naturprosessene sentralt. Raavand har en mastergrad i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og er tidligere student ved Skrivekunstakademiet i samme by. Han har også en kunstnerisk mastergrad fra Litterär Gestaltning i Göteborg. Raavand startet opp skriftserien Ir sammen med Sivert Nesbø, Lars Svisdal og Eirik Lunde. Av og til har han samarbeidsprosjekter med musikere, særlig Romeo Poirier aka Swim Platførm, og Hanna von Bergen. Han er også redaksjonssekretær for denne nettsiden.

 

/

Sigurd Hverven

 

Sigurd Hverven (f. 1991) har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og Ruprecht-Kärls-Universität i Heidelberg, med en oppgave om G.W.F. Hegel og Hans Jonas. Den tar for seg frihetsbegrepet i politisk filosofi i lys av moderne miljøproblemer. Han har skrevet essays, artikler, kronikker og intervjuer for en ulike aviser og tidsskrifter, ofte om politisk filosofi og natur- og miljøspørsmål. Han har også jobbet i Kirkerådet (Den norske kirke) og i Klassekampens debattredaksjon og er gitarist og vokalist i Rødtvet Rockeband. Hverven mottok i 2016 Georg Morgenstiernes pris for fremragende mastere i filosofi ved Universitetet i Oslo.

 

/

Arne Johan

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og på viktige felter en aktiv bidragsyter til den offentlige diskusjon. Han har et omfattende forfatterskap, blant annet med «Frihetens forvandling» (2009), «Hva er ETIKK» (2007), «Evil and human agency. Understanding collective evildoing» (2005), «Smerte» (2004), «Moralens sjanser i markedets tidsalder» (2003) og «Innføring i etikk» (2000) sammen med Kjell Eyvind Johansen. I 2008 var han redaktør for antologien «Nytt klima: miljøkrisen i samfunnskritisk lys» og har ellers markert sitt klimaengasjement gjennom sin månedlige spalte i Klassekampen. Hans nyeste bokutgivelse er «The Denial of Nature: Environmental philosophy in the era of global capitalism (Ontological Explorations Routl; 2015). Vetlesen er tildelt prisen Fangenes testamente for sitt viktige arbeid mot Holocaust og folkemord.

/

ragnhild-rfd

 

Ragnhild Freng Dale (f. 1989) er kulturarbeider og stipendiat ved Universitetet i Cambridge, Scott Polar Research Institute. Hun frilanser som scenekunstner- og kritiker, og er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst. I doktorgraden skriver hun om forhold mellom samfunnsutvikling og ekstraktiv industri i Sápmi og Vest-Finnmark. Ragnhild ble tildelt Skjervheimprisen i 2014, og i 2016 ble hun første mottaker av Sjur Holsens minnepris som en sterk og lovende stemme i samfunnsdebatten.

 

/

 Sissel

Sissel Bergfjord f. 1972 i København. Om klimaproblematikken har hun b.la. skrevet en artikel til Dagbladet Politiken i september 2017 under titlen: Styr min grådighed. Sissel Bergfjord er uddannet på Forfatterskolen (2005) og Forfatterskolen for Børnelitteratur (2012) og har en BA i Kunsthistorie fra Kbh´s Universitet. Hun debuterede i 2006 med romanen, Min morfars stemme på Gyldendal og senere kom romanen Sortedam om en middelklassefamilie med alkoholmisbrug (2012). Sissel Bergfjord skriver også ungdomslitteratur ofte med et underliggende socialt tema. Se også www.centrumkunst.dk. Medlem og projektmedarbejder i Danske skønlitterære Forfattere.

 

 

 /

Jonas_Gren_01

 

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han läser en mas­ter­ut­bild­ning i social-ekologiska system vid Stockholm Resilience Center och ingår i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. Han medverkade med en diktsvit kallad «Avförtrollningen av världen» i Brombergs antologi Mot denna sol 2013. Han har även publicerat dikt, prosa och essäer i olika tidskrifter. Han debu­te­rade på 10TAL Bok våren 2014 med dikt­sam­lingen Lantmäteriet, och i 2016 utkom Antropocen.

 

/

mats-o-svensson

 

Mats O. Svensson (f. 1987) är sedan ett par år bosatt i Berlin och litteraturkritiker i bland annat Dagens Nyheter, där han skriver främst om lyrik. Han har sedan 2015 en masterexamen i Litteraturvetenskap från Uppsala universitet, med en uppsats om exilerfarenhet i Peter Weiss’ svenskspråkiga prosa. Mats har bland annat varit chefredaktör för tidskriften Tydningen, redaktionsmedlem i Floret, och är aktiv i Vagant.

 

/

Photograph by Joli Livaudais

 

Nickole Brown grew up in the Southern region of the United States. She received her MFA from the Vermont College, studied literature at Oxford University, and was the editorial assistant for the late Hunter S. Thompson. She worked at the independent literary press Sarabande Books for ten years. Her first collection, Sister, a novel-in-poems, was first published in 2007 by Red Hen Press and a new edition will be reissued by Sibling Rivalry Press in 2018. Her second book, a biography-in-poems called Fanny Says, came out from BOA Editions in 2015, and the audio book of that collection will be available in late 2017. She was an Assistant Professor at the University of Arkansas at Little Rock for four years until she gave up her beloved time in the classroom in hope of writing full time. Currently, she is the Editor for the Marie Alexander Poetry Series and teaches periodically at a number of venues, including the Sewanee School of Letters MFA Program, the Great Smokies Writing Program at UNCA, and the Hindman Settlement School. She lives with her wife, poet Jessica Jacobs, in Asheville, NC, where she volunteers at a four different animal sanctuaries. Currently, she’s at work on a bestiary of sorts about these animals, but it won’t consist of the kind of pastorals that always made her (and most of the working-class folks she knows) feel shut out of nature and the writing about it—these poems speak in a queer, Southern-trash-talking kind of way about nature beautiful, but damaged and dangerous.

 

/

Billedredaktører:

 

KT_Bilde

Karolin Tampere sitt virke innebærer å ta i bruk flere roller (kunstner, kurator, samarbeidspartner) i et mangefasettert kunstfelt. Gjennomgående er hennes praksis preget av at kunst har en sosiopolitisk dimensjon med kritisk ansvar. Tampere har sin utdannelse fra kunstakademiet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og De Appel Curatorial Training Program i Amsterdam. Hun har bidratt til kunstbøker, installasjoner, videoer, performance, lydverk og publikasjoner samt undervist og samarbeidet med kunsthøyskoler og kunstinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Mellom 2006-2011 initierte hun performance serien I LoveYourWork – som hadde sitt ankerpunkt på Landmark, Bergen Kunsthall. Som kunstkonsulent ved KORO har hun hatt oppdraget å kuratere permanente verk til Nytt Bygg for Odontologi, del av Universitetet i Bergen. Sammen med kunstner og kurator Åse Løvgren initierte de samarbeidet RAKETT (2003-) og siden 2004 har hun bidratt til kunstprosjektet Sørfinnset Skole/the nord land i Gildeskål, Norge. I 2013 og frem til juni 2014 var hun ansatt som kunstnerisk leder ved Konsthall C i Stockholm og opprettet et Arbetslag med Anna Ahlstrand og akcg (anna kindgren og carina gunnars) som sammen ledet institusjonen. Siden 2011 er hun del av Ensayos, et tverrfaglig prosjekt i fire parallelle deler hvor kunstnere, samfunnsvitere, filosofer og naturvitere studerer og engasjerer seg i tema knyttet til politisk økologi. I skrivende stund strekker seg forskningsområdet fra Tierra del Fuego i Patagonia til den norske kystlinja, med satelitter i New York City, Melbourne og Tasmania.

 

/

randinygardKlimaaksjon

Randi Nygård (fødd 1977 i Bergen) bur i Oslo og Berlin. Ho har ei mastergrad frå Kunstakademiet i Trondheim 2006. Hennar verk tek gjerne utgangspunkt i ulike vitskaplege fakta som kryssar samfunnet og det sosiale med naturen sine krefter og evner. I tre-dimensjonale collagar, teikningar og installasjonar freistar ho å visualisera dei på ein poetisk måte. Ho har lete seg inspirera av at tida kanskje ikkje går men oppstår mellom ting, at isbrear pustar, at tennene våre er linka til evna til å hugsa og at ord på like stavingar ofte står for ting med likande visuelle former, (ord på str er lange og tynne).

Nygård har hatt separatutstillingar på mellom anna YYZ Artist Outlet i Toronto, Canada, Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og NoPlace i Oslo. Ho har delteke på ei rekke gruppeutstillingar i inn- og utland mellom anna ved Contemporary Art Center of Thessaloniki, Kunstverein Springhornhof i Tyskland, Bruce High Quality Foundation i New York og Museo Nazionale di Sant’Angelo i Roma, i tillegg til Kunstnernes Hus, Galleri QB, Tromsø Kunstforeining og Fotogalleriet i Oslo. I 2014 mottok hun Statens 5-årig arbeidsstipend. Nygård er innkjøpt av fleire privat kunstsamlinga utenlands og i Noreg.

l lag med Karolin Tampere jobbar Nygård med eit prosjekt som tek utgangspunkt i Havressurslova sin andre paragraf som seier at dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. Det er del av Ensayos#4, der forvaltning av havet og kystlinja står i fokus.

http://ensayostierradelfuego.net/

www.randinygard.com

 

 

 /

Nettsiden ble grunnlagt av Martin Fjeld (red.sek.) og Freddy Fjellheim (redaktør) i august 2013. Domeneeier: Freddy Fjellheim

__________________________________________________________________