REDAKSJON / EDITORIAL BOARD

25mm_red

 

Kontakt nettsidens redaktører / Editorial board:

 

Freddy Fjellheim (Editor-in-chief /ansv. redaktør og utg.): freddy.fjellheim[at]online.no

Line Madsen Simenstad (red.sek.): line.simenstad(@)gmail.com

Karolin Tampere: karolintampere(@)gmail.com

Randi Nygård: randinyg(@)gmail.com

Ishion Hutchinson: ishion.hutchinson(@)gmail.com (USA)

Thomas Hylland Eriksen: t.h.eriksen(@)sai.uio.no

Arne Johan Vetlesen: a.j.vetlesen[at]ifikk.uio.no

Sigurd Hverven: sigurd.hverven[at]gmail.com

Mette Moestrup: mettemoestrup(@)mail.dk (Danmark)

Mats O. Svensson: svensson.o.mats[at]gmail.com (Sverige)

 

/

Tidligere redaksjonsmedlemmer: Sofie Isager Ahl, Sissel Bergfjord, Nickole Brown, Elisabeth Eide, Ragnhild Freng Dale, Martin Fjeld, Jonas Gren, Søren Toft Høyner, Agnar Lirhus, Sidsel Mørck, Lars Haga Raavand, Lars Skinnebach, Ingrid Storholmen, Charlotte Weitze, Jesper Weithz, Andreas Ytterstad.

///

Nettstedet redigeres etter redaktørplakaten. / Med funksjon av nettbibliotek er nettstedet i lovens forstand også et elektronisk privatarkiv som skal bevares for ettertiden: Nettsidene høstes inn av Nasjonalbiblioteket med bakgrunn i pliktavleveringsloven. 

Nettstedet samarbeider med Morgenbladets Portalen.

 

/

Freddy Fjellheim, f. 1957. Medlem av DnF, NF, NFF og Norsk Kritikerlag. Cand. mag. fra UiO. Studier ved Det norske instituttet i Roma, 1980-81. Debuterte med 1. Olsens Bok i 1983 og har utgitt 15 bøker. Første miljøtekst fikk jeg på trykk i 1970 (Demokraten) etter en ekskursjon med forskningsfartøyet Pandalus Navigator: Menneske, plankton og fotosyntese ble utgangspunkt for mitt forfatterskap. Snaue to tiår senere ga jeg meg i kast med å utforske en økolitterær form, bl.a. i Smaragden/ Sekvenser, 1989. Språk=omgivelse=litteratur. Sosiale og økologiske spørsmål satte meg også på sporet av sjangeren jeg kaller ”essayistisk aksjon”, og økotemaet er ellers sentralt i mange av mine essays og artikler, utgitt bl.a. i F-o-r-b-i-n-d-e-l-s-e-r (1990)  og Fellesskapets kunst (2010). Som litteraturkritiker har jeg vært opptatt av å fremme en lesning som tar hensyn til klimakrisens nye premisser for alle typer ytringer. I 2011 etablerte jeg festivalen Poesi i grenseland sammen med Wiggo Andersen og ledet i 2013 FKAs initiativgruppe og første styre. Samme år opprettet jeg sammen med Martin Fjeld denne nettsiden. Nyeste utgivelse: 3 Bøker (2017)

 

/

Line Madsen Simenstad debuterte i fjor med novellesamlingen Dronning Maud Land på Oktober. Hun er journalist i Klassekampen (for tida i foreldreperm.) og har vært redaksjonsmedlem i Litteratur på Blå og småforlagsfestivalen Tekstallianse. Hun var i sin tid med på å starte forlaget Broken Dimanche Press, som holder til i Berlin.

/

hylla

Thomas Hylland Eriksen, norsk sosialantropolog og forfatter; professor ved Universitetet i Oslo fra 1995. Fra 2004 leder for forskningsprogrammet CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Han har ellers vært gjesteforsker og -foreleser ved en rekke universiteter i flere land. Redaktør for flere tidsskrifter, bl.a. Samtiden (1993–2001), Norsk Antropologisk Tidsskrift (1993–97), Journal of Peace Research(1994–98) og Ethnos (fra 1997). Blant hans mange bokutgivelser kan nevnes Veien til et mer eksotisk Norge (1991), Us and Them in Modern Societies (1992), Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives (1993), Små steder – store spørsmål. Innføring i sosialantropologi (1993), Kulturelle veikryss. Essays om kreolisering (1994), Egoisme (1999, sm.m. D. O. Hessen), Øyeblikkets tyranni. Rask og langsom tid i informasjonsalderen(2001), Røtter og føtter (2004), Kosmopolitikk (2006, sammen med Halvor Finess Tretvoll), Storeulvsyndromet: Jakten på lykken i overflodssamfunnet (2008) og artikkelsamlingen Knowledge and power in an overheated world(2017, sammen med Elisabeth Schober) Hertil romanen Siste dagers heldige (1999). Han er bl.a. tildelt Forskningsprisen fra Universitetet i Oslo (2017).

 

/

Sigurd Hverven

 

Sigurd Hverven (f. 1991) har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og Ruprecht-Kärls-Universität i Heidelberg, med en oppgave om G.W.F. Hegel og Hans Jonas. Den tar for seg frihetsbegrepet i politisk filosofi i lys av moderne miljøproblemer. Han har skrevet essays, artikler, kronikker og intervjuer for en ulike aviser og tidsskrifter, ofte om politisk filosofi og natur- og miljøspørsmål. Han har også jobbet i Kirkerådet (Den norske kirke) og i Klassekampens debattredaksjon og er gitarist og vokalist i Rødtvet Rockeband. Hverven mottok i 2016 Georg Morgenstiernes pris for fremragende mastere i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. utgitt «Naturfilosofi» (2018) og arbeider p.t. som universitetsstipendiat ved NTNU.

 

/

Arne Johan

 

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og på viktige felter en aktiv bidragsyter til den offentlige diskusjon. Han har et omfattende forfatterskap, blant annet med «Frihetens forvandling» (2009), «Hva er ETIKK» (2007), «Evil and human agency. Understanding collective evildoing» (2005), «Smerte» (2004), «Moralens sjanser i markedets tidsalder» (2003) og «Innføring i etikk» (2000) sammen med Kjell Eyvind Johansen. I 2008 var han redaktør for antologien «Nytt klima: miljøkrisen i samfunnskritisk lys» og har ellers markert klimaengasjementet gjennom sin månedlige spalte i Klassekampen. Hans nyeste bokutgivelse er «The Denial of Nature: Environmental philosophy in the era of global capitalism (Ontological Explorations Routl; 2015). Vetlesen er tildelt prisen Fangenes testamente for sitt viktige arbeid mot Holocaust og folkemord. Seneste utgivelse: Cosmologies of the Anthropocene (Routledge, 2019).

 

/

 

Mette Moestrup (f. 1969) debuterede som forfatter med digtsamlingen ”Tatoveringer” i 1998. Senere fulgte digtsamlingerne ”Golden Delicious” (2002), ”kingsize” (2006) og ”Dø, løgn, dø” (2012). I 2009 udgav hun romankollagen ”Jævnet med jorden”, og i 2014 kom fællesbogen ”Frit flet”, som hun skrev sammen med Naja Marie Aidt og Line Knutzon. I 2016 var Mette Moestrup aktuel med digtsamlingen «Omina» sammen med Naja Marie Aidt. Moestrups poesi er oversat til bl.a. svensk og engelsk, og hun har for længst slået sit navn fast i Skandinavien som både nyskabende digter og intellektuel debattør, ligesom hun er kendt for sin performative oplæsningsstil. Hun har bl.a. modtaget Montanas Litteraturpris og Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat, hertil Aarestrup Medaljen og Beatrice Prisen. Seneste udgivelse «Til Den Smukkeste» (Gyldendal, 2019).

 

/

mats-o-svensson

 

Mats O. Svensson (f. 1987) är sedan ett par år bosatt i Berlin och litteraturkritiker i bland annat Dagens Nyheter, där han skriver främst om lyrik. Han har sedan 2015 en masterexamen i Litteraturvetenskap från Uppsala universitet, med en uppsats om exilerfarenhet i Peter Weiss’ svenskspråkiga prosa. Mats har bland annat varit chefredaktör för tidskriften Tydningen, redaktionsmedlem i Floret, och är aktiv i Vagant.

 

/

Ishion Hutchinson Rachel Eliza Griffiths

Ishion Hutchinson was born in Port Antonio, Jamaica. He is the author of two poetry collections, Far District and House of Lords and Commons. He is the recipient of the National Book Critics Circle Award for Poetry, a Guggenheim Fellowship, the Whiting Writers Award, the PEN/Joyce Osterweil Award and the Larry Levis Prize from the Academy of American Poets, among others. He teaches in the graduate writing program at Cornell University and is a contributing editor to the literary journals The Common and Tongue: A Journal of Writing & Art.

/

Billedredaktører:

 

KT_Bilde

 

Karolin Tampere sitt virke innebærer å ta i bruk flere roller (kunstner, kurator, samarbeidspartner) i et mangefasettert kunstfelt. Gjennomgående er hennes praksis preget av at kunst har en sosiopolitisk dimensjon med kritisk ansvar. Tampere har sin utdannelse fra kunstakademiet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og De Appel Curatorial Training Program i Amsterdam. Hun har bidratt til kunstbøker, installasjoner, videoer, performance, lydverk og publikasjoner samt undervist og samarbeidet med kunsthøyskoler og kunstinstitusjoner i Norge og internasjonalt. Mellom 2006-2011 initierte hun performance serien I LoveYourWork – som hadde sitt ankerpunkt på Landmark, Bergen Kunsthall. Som kunstkonsulent ved KORO har hun hatt oppdraget å kuratere permanente verk til Nytt Bygg for Odontologi, del av Universitetet i Bergen. Sammen med kunstner og kurator Åse Løvgren initierte de samarbeidet RAKETT (2003-) og siden 2004 har hun bidratt til kunstprosjektet Sørfinnset Skole/the nord land i Gildeskål, Norge. I 2013 og frem til juni 2014 var hun ansatt som kunstnerisk leder ved Konsthall C i Stockholm og opprettet et Arbetslag med Anna Ahlstrand og akcg (anna kindgren og carina gunnars) som sammen ledet institusjonen. Siden 2011 er hun del av Ensayos, et tverrfaglig prosjekt i fire parallelle deler hvor kunstnere, samfunnsvitere, filosofer og naturvitere studerer og engasjerer seg i tema knyttet til politisk økologi. I skrivende stund strekker seg forskningsområdet fra Tierra del Fuego i Patagonia til den norske kystlinja, med satelitter i New York City, Melbourne og Tasmania.

 

/

randinygardKlimaaksjon

 

Randi Nygård (fødd 1977 i Bergen) bur i Oslo og Berlin. Ho har ei mastergrad frå Kunstakademiet i Trondheim 2006. Hennar verk tek gjerne utgangspunkt i ulike vitskaplege fakta som kryssar samfunnet og det sosiale med naturen sine krefter og evner. I tre-dimensjonale collagar, teikningar og installasjonar freistar ho å visualisera dei på ein poetisk måte. Ho har lete seg inspirera av at tida kanskje ikkje går men oppstår mellom ting, at isbrear pustar, at tennene våre er linka til evna til å hugsa og at ord på like stavingar ofte står for ting med likande visuelle former, (ord på str er lange og tynne).

Nygård har hatt separatutstillingar på mellom anna YYZ Artist Outlet i Toronto, Canada, Trøndelag Senter for Samtidskunst i Trondheim og NoPlace i Oslo. Ho har delteke på ei rekke gruppeutstillingar i inn- og utland mellom anna ved Contemporary Art Center of Thessaloniki, Kunstverein Springhornhof i Tyskland, Bruce High Quality Foundation i New York og Museo Nazionale di Sant’Angelo i Roma, i tillegg til Kunstnernes Hus, Galleri QB, Tromsø Kunstforeining og Fotogalleriet i Oslo. I 2014 mottok hun Statens 5-årig arbeidsstipend. Nygård er innkjøpt av fleire privat kunstsamlinga utenlands og i Noreg.

l lag med Karolin Tampere jobbar Nygård med eit prosjekt som tek utgangspunkt i Havressurslova sin andre paragraf som seier at dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. Det er del av Ensayos#4, der forvaltning av havet og kystlinja står i fokus.

http://ensayostierradelfuego.net/

www.randinygard.com

 

 

 /

Nettsiden ble grunnlagt av Martin Fjeld (red.sek.) og Freddy Fjellheim (redaktør) i august 2013, i samarbeid med styret i det daværende FKA. / Domeneeier: Freddy Fjellheim

__________________________________________________________________

 

En kommentar om “REDAKSJON / EDITORIAL BOARD

Legg til din

  1. Hei,
    Veldig bra med forfatternes klimaaksjon! Jeg arbeider med et fag som heter miljøpsykologi (envirnmental psychology) og har i mange år jobbet i undervisning og forskning med hvordan man kan forstå den menneskelige atferden som skaper de globale miljøproblemene. Det er helt avgjørende å få på plass lovgivning som forhindrer allmenningens tragedie ved å gjøre det umulig å være gratispassasjer (dvs la andre dra lasset) for individer, bedrifter og nasjoner. «Mutual coercian mutually agreed upon» (Hardin, 1968) er det som trengs. I tillegg må vi gjøre det lett og attraktivt å å gjøre det riktige (pro-miljøatferd) og vanskelig og aversivt å fortsette med miljøødeleggende handlinger.

    Mvh
    Einar Strumse,
    Cand psychol., dr.philos (miljøpsykologi)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑