Solformørkelse

Blom-Kirsti

Av Kirsti Blom / Foto: Johanna Blom

I begynnelsen, på den første dag, var mennesket og alt var såre godt.

Mennesket skapte seg selv, som mann og kvinne, i sitt eget bilde.

Så ble det kveld og deretter morgen andre dag.

 

Mennesket rådde over fiskene i havet, de store sjødyrene og alt liv som det yrer av i vannet, og fuglene under himmelen, alle med vinger til å fly med, over feet og alt kryp og ville dyr som det kryr av på jorden, og alt som har livsånde i seg, alle planter som setter frø, så mange som det finnes, og alle trær som bærer frukt med frø i.

Så ble det kveld og morgen tredje dag.

Mennesket satte de to store lysene på himmelvelvingen, et til å råde om dagen og et for natten, og stjernene, for å skille lyset fra mørket og fastsette høytider, dager og år.

Og det ble morgen den fjerde dagen.

Ennå var lyset skilt fra mørket og sikten god nok til å samle vannet under himmelen på ett sted og kalle det hav og gjøre det faste landet synlig og navngi det jord. Der lot mennesket grønne vekster gro fram, planter som satte frø og trær som bar alle slags frukter.

Og det ble kveld enda en gang.

Den femte morgenen sa mennesket: Vi må skille vann fra vann og lage en hvelving midt i vannet som skal hete himmel.

Slik ble det.

Den sjette morgenen var jorden øde og tom og mørket lå over havdypet. Menneskets Ånd svevet over vannene.

Da sa mennesket: ”Bli lys” og det ble lys. Lyset ble kalt for dag og mørket kalte det natt.

Ingen busker fantes og grønne strå grodde ikke fram, hverken skyer eller tett skodde lå over det som ikke var til, tomme hav manglet torden fra brenninger og bølger, stemmer kalte ikke på morgenrøden og kilder unnlot å bryte gjennom.

På den sjuende dagen hvilte mennesket i den evige natten.

//

Skriftaksjonen «På vei til Paris» er en serie med artikler, essays og dikt som Forfatternes klimaaksjon gjennomfører med støtte fra Fritt OrdVi har i invitasjonen bedt forfattere og journalister om å reflektere over FNs klimarapporter, direkte eller indirekte. Dette essayet kommer samtidig på trykk i Dagsavisen. Aksjonen skal pågå frem til oktober og avrundes med et stort arrangement 22.10 på Litteraturhuset i Oslo. Red. 

 

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑