Billedlig talt: Claudy Jongstra

Claudy Jongstra (1963) er en nederlandsk kunstner, internasjonalt kjent for sine store filtinstallasjoner. Disse befinner seg i offentlige rom på mange steder i verden, fra Lincoln Center i New York til Amsterdams offentlige bibliotek. Hennes metoder og arbeidsprosesser er fundert i dyp respekt for naturen, i bærekraftige handlinger og i ærbødighet for de fantastiske egenskapene hos materialene hun benytter seg av. Jongstra er bosatt på en gård i Friesland hvor hun, sammen med et lite team av medarbeidere, forvalter, dyrker og har kontroll over alle prosesser. Dette gir henne en unik oversikt og innsikt i alle deler av arbeidet, og ikke minst gjør det henne så å si selvforsynt. Hun har sin egen saueflokk som gir henne fiber, hun dyrker planter for å farge fiberen og hun holder til og med bier. Alt hun gjør er knyttet til det å arbeide med hendene. Hun er levende opptatt av kulturarv og håndverkstradisjoner. Uten den kunnskapen og de erfaringene som dette gir oss, mister vi kontakten med naturen og det levende livet rundt oss, mener hun.

Screen Shot 2017-05-07 at 15.42.25
Claudy Jongstra fra prosjektet «Farm of the World»

«(…) sustainability, respect, self-sufficiency, and cooperation are at the foundation of Jongstra’s studio community and the creation of each work. But hers is not just eco-activism or social practice interested in localization at the level of production and consumption. Rather, each step of her holistic collaborative process also recalls, revives, and preserves the history of the land where it is made; it is as much about place as people.»

Laura M. Richard (http://www.claudyjongstra.com/node/7)

 

Fields of Transformation by Claudy Jongstra
Fields of Transformation: With the students from Bennington, USA, the last thin layer is applied.

Veggarbeidet «Fields of Transformation», for The Grand Reading Room, Penn Libraries, University of Pennsylvania er Claudy Jongstras nyeste oppdrag, installert våren 2017. Denne oversikten gir innsikt i alle delene av den håndverksbaserte prosessen, og er også en introduksjon til prosjektet «Farm of the World» hvor Claudy Jongstra er en av initiativtakerne (se PDF)

Les mer om Claudy Jongstra på: http://www.claudyjongstra.com/

Tekst/ Anne Karin Jortveit

/

Denne serien med videokunst er støttet av Bergesenstiftelsen.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑