Uskyldige menneskers flukt fra naturødeleggelse \

Redaksjonell kommentar/ Foto: Rune Eraker

Mens flyktningene telles og interneres i leirer, forsvinner dette faktum fra offentligheten: I løpet av kort tid vil de voldsomme naturendringene sende stadig flere mennesker på flukt. Solidaritet og omsorg i denne fasen vil kreve uortodokse løsningsforsøk, men også en pro-aktiv offentlighet. «Flyktningkrisen» i 2015 var kun en øvelse på det vi har i vente, slik vi ser det. Murer og nye jerntepper slamrer ned foran øynene på oss. Piggtråd har enda en gang blitt et symbol for den europeiske festningen og fremmedfrykten besvares med falske løfter om trygghet. Begrepet «politisk» blir igjen redusert til «politi».

Flyktningen er et medmenneske som bærer på en rekke former for undertrykkelse, et faktum dagens internasjonale rettsorden omhandler i separate konvensjoner: Urett mot barn, kvinner, menn, urfolk, arbeidstakere, miljøet osv.. Flyktningen krysser konvensjonenes grenser i mer enn en forstand.

Flyktningen er naturomveltningenes første offer

Flyktningkonvensjonen oppstod i kjølvannet av en verdenskrig. Det er allerede mulig å se for seg at neste generasjon etablerer en ny internasjonal rettsorden som avspeiler miljøkrisenes altomfattende virkning på folks liv. FNs nye migrasjonsplattform kan være en begynnelse i så måte.

 

Knapt noe temaområde fra FNs klimarapporter er mer underkommunisert i offentligheten enn sosial urett. Flyktningen blir i denne sammenheng naturomveltningene første offer. Det påkaller en fornyet kamp for menneskeverdet, som også blir en kamp for det frie ord.

I tiden framover ønsker vi at våre forfattere skal ta inn over seg de redselsfulle betingelsene mennesker på flukt lider under. Generasjoner med barn og unge folk ydmykes med arbeidsløshet, sykdom og meningstømte liv. Arbeidskraft, talenter og menneskeverd blir brutalt krenket. På samme tid synker fødselstallene i Europa og velferdsstaten er truet.

På nettsiden vår finnes allerede flere tekster som berører flyktningenes virkelighet, med forfatternavn som Inger Elisabeth Hansen, Frode Grytten, Gunnar Wærness og Carsten Jensen.

Det er vår overbevisning at forfattere ikke kan tie når fortielser blir satt i system. Vi kan i det minste fortelle historiene, skape bildene, stille spørsmålene, undersøke fakta, belyse flyktning-problematikken gjennom litterære og filosofiske kilder. 

Med velvillig tillatelse fra Herta Müller publiserer vi i denne sammenheng pristalen hun holdt under mottagelsen av Brücke-Berlin-Preis forrige uke. En rekke fremtredende forfattere vil rette søkelyset mot flyktningen, uretten og klimaomveltningene på våre nettsider de kommende måneder.

Tekstene vil bli illustrert med fotografier av den kjente norske fotografen Rune Eraker som i disse dager er aktuell med boken «Fortell verden om oss«, utgitt på Forlaget Press.  

Freddy Fjellheim (red.) og Søren Toft Høyner (red.sek.)

 

ff-smiley-maja-hattvangsh

 

/// Klimaaksjonens viktigste oppgave er å bevisstgjøre språkbruken under de store miljøkrisene og inspirere til handling blant skrivende folk. Siden oppstarten har nettsidens redaksjon arbeidet med å endre klimasakens retorikk i retning av litterære skrivemåter og sivilpolitiske perspektiver:

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑