Kunstneropprop 2017

/ Credit: Isaac Cordal

Trekk bankene ut av oljeinvesteringer! Skriv under!

I disse dager tar tusenvis av mennesker verden over til gatene i Global Divestment Mobilisation. De krever at banker og andre samfunnsinstitusjoner trekker sine investeringer i fossilindustrien – som står for noen av de største CO2-utslippene som fører til global oppvarming.

/
Dette er krav som støttes av kunstnere og kulturarbeidere i mange land. I Norge arbeider en tverrfaglig gruppe kunstnere for et oljefritt kulturliv gjennom aktivistgruppa Stopp oljesponsing av norsk kulturliv (SOANK). SOANK har bidratt til opprettelsen av den internasjonale plattformen fossilfundsfree.org. Flere hundre sentrale kulturinstitusjoner, enkeltartister og kunstnere har gitt sin tilslutning til denne plattformen, deriblant Øyafestivalen og Susanne Sundfør.
Mange banker ser det som en del av samfunnsansvaret sitt å støtte kulturlivet. De burde være like opptatt av at investeringene deres ikke ødelegger for fremtiden. Deler av bankenes nåværende investeringsvirksomhet går direkte inn i fossilnæringen, en næring som lenge har brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing. Slik støtte er et kjent middel for å sikre seg positivt omdømme og reklame for egen virksomhet. Når disse bankene bygger kulturhus og sponser festivaler, vil vi som kulturaktører stille krav om at de trekker seg ut av klimaødeleggende virksomhet.

Våren 2017 la Framtiden i våre hender (FIVH) fram en omfattende undersøkelse av norske bankers investeringer og bærekraft. Undersøkelsen vurderer hvordan eller hvorvidt bankene følger opp sine etiske retningslinjer i praksis, og hvor mye de har investert i oljerelatert virksomhet. Blant funnene er at norske banker fremdeles investerer i den svært omstridte utvinningen av tjæresand i Alberta, Canada, som har medført store ødeleggelser av sårbar natur og forurensning av elver og drikkevann på urbefolkningens landområder. At norske Statoil omsider har trukket seg ut av alle sine tjæresandprosjekter, sier sitt om risikofylte, skadelige og tapsbringende investeringer. Imidlertid har både Nordea (med 14,4 milliarder kroner), DNB (2,0 mrd.), Danske Bank (2,2 mrd.), KLP (1,5 mrd.), Storebrand (391 mill.) og Sparebank1 (306 mill.) aksjer i 25 internasjonale oljeselskaper som investerer i Canadas tjæresand.

Klimaforskningen og kunnskapen er klar: Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe. Det vet politikere. Det vet vi. Og det vet bankene som fortsatt investerer fossilt. Vi ber deg om å være med på å overtale kultursponsorene til å tømme sine porteføljer for klimafiendtlige investeringer, og stoppe oljesponsing av norsk kulturliv.

Takk for at du signerer oppropet og sprer videre!

Initiert av Stopp oljesponsing av norsk kulturliv og en tverrfaglig gruppe kunstnere ved Liv-K. Nome, Mette Newth, Maja S.K. Ratkje, Martin Hagfors, Ragnhild F. Dale, Hasse Farmen, Elin M. Ø. Vister.

Besøk fossilfundsfree.org og
stoppoljesponsingavnorskkulturliv.wordpress.com/
Send din underskrift til : stoppoljesponsing@gmail.com

Eller send din underskrift til, mette.newth@gmail.com,
ev. direkte til livknome@gmail.com

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑