Grønn Hagepleie / Kristen Rønnevik

Kristen Rønnevik driver Grønn Hagepleie, hvor han pleier og vedlikeholder hager og borettslag i sitt nærområde i Haugesund som en utvidet del av sin kunstpraksis.

Grønn Hagepleie er et prosessorientert kunstprosjekt i form av en helt miljøvennlig hagepleievirksomhet som startet i 2012.

Grønn Hagepleie opererer uten bruk av kunstgjødsel, sprøytemidler, eller fossilt brensel. Kristen bruker kun manuelt eller elektrisk hageutstyr, og han frakter utstyret og seg selv mellom de ulike hagene på en lastesykkel.
En viktig del av prosjektet er å fortelle kundene om hagene sine kretsløp og hvordan de ulike vekstene påvirker hverandre. Kristen snakker også om hvordan vi sanser og erfarer hagen og finner glede og mening i den. Han hjelper kundene med å holde orden i hagen med vennlighet, og med bevissthet om miljøet og naturen sine kretsløp. Han har så langt hatt mer enn 50 ulike kunder, og han har jobbet både med private hager og næringseiendommer.

Noen punkter som viser arbeidsområdet til Kristen Rønnevik og Grønn Hagepleie:

– å få et grep om kunden sin forestilling av hagen
– å erfare hagen/uteområdet og å kjenne og å lytte til deres ulike karakterer (hvilke bevegelser får hagen frem?)
– å bli venn med hagen, slik at vi ikke er fremmede for hverandre
– å avgrense hagen, og å sanse etter fordøyelsen sine evner, og å avstå det som en ikke evner å fordøye
– å omdefinere hagen, slik at en evner å bebo den med poesi og mening
– å vise en mulig vei til hvordan en kan erfare hagen med et nyfødt blikk, og erfare at hagen er forlengelsen av terrassen, og terrassen er forlengelsen av stuen/kjøkkenet, hvor en kan bevege kroppen og sinnet med frihet
– å vise en mulig vei til hvordan en kan være fri i sin egen hage; i et rom med glede og ansvar, hvor poesi og mening trer frem
– å være en god og ansvarlig venn med hagen og uteområdet, og naturen og miljøet (miljøvennlig)

Her kan du se to videoarbeider av Kristen Rønnevik:

Å gi seg hen til bjørka sin berøring, f.eks. på høyre kinn og på det annet kinn (2015)
Å gjøre aktsom berøring med beskyttelse av hånden, for å opprettholde en kritisk distanse med ånden

 

//

Kristen V. Rønnevik (f.1977 i Haugesund) bor og arbeider i Haugesund.
Han arbeider med performance, installasjon, tekst og prosjekt-orientert, relasjonell kunst. Kristen er opptatt av å skape sosiale arenaer og møter, hvor bevissthet om lokal natur og miljø kan bli større. I sine arbeider viser han hvordan vi mennesker etterlater oss spor i naturen og i bymiljøet, og hvordan vi som samfunnsborgere kan ta et større ansvar og bli mer bevisste disse sporene gjennom erfaring og handling og ved å lytte til vår indre etikk. Han har i de senere år både jobbet i tradisjonelle utstillings- og festival sammenhenger samt prosessorientert utenfor kunstinstitusjoner for å forsøke å bidra mer direkte til en samtale rundt disse emnene i folks hverdagsliv. Deltagelse og dialog er viktige elementer i hans arbeid. I de siste årene har prosjektene vært lokale, regionale og kortreiste – de har foregått ikke stort lenger enn i sykkelavstand fra verkstedet hvor Kristen bor og arbeider i Haugesund.

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑