Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén // Video

/

Espen Sommer Eide og Signe Lidén eksperimenterer med å lage et vertikalt ordnet lydarkiv.

Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén

En imaginær figur: et lydarkiv sortert i høyden. Fra dypt under jorden, havbunn til havoverflate, til planetens grenselag, med landformasjoner og værdannelser opp til skyene og den ytre atmosfæren. Vertical Studies handler om å utforske lydene i de forskjellige lagene, og gjennom dette forsøke å skyve på vårt vante perspektiv. Fra horisontalt til vertikalt. Hva vil det si å tenke vertikalt?

 

Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén

Det første prosjektet til Vertical Studies var performancen History and Altitude i fjellområdet utenfor Nikel i Russland, kuratert av Hilde Methi og Sonic Acts som en del av Dark Ecology prosjektet i 2016. Året før performancen fant sted, inviterte Espen Sommer Eide og Signe Lidén beboere i Nikel til en “Lydhistorie-klubb”.
De samtalte om byens forandringer og lydminner med en gruppe innbyggere som hadde levd det meste av sine liv i Nikel. Mange av historiene handlet om lyder som forsvant etter den siste store skogbrannen en gang på nittitallet. Med trærne forsvant småfuglene og vindene tok over fjellene og byen.

Vertical Studies av Espen Sommer Eide og Signe Lidén

Signe og Espen begynte å arbeide med vind. Meteorologer bruker sodar til å måle vind. Det skjer ved at tre høytalere på bakken sender hvert sitt lydstøt opp mot himmelen. Ekkoet av lydstøtene blir så registrert. Slik danner man en 3D profil av atmosfæriske forandringer.

Er det mulig å bryte ideer om historiens horisontale bane ved presse historien oppover? For så å gi plass til polyfoni av historier oppå hverandre? Hva er historienes høyde?

/ Vertikal lytting

I prosjektene Acoustic Shadows and Boundary Reflections I og II vist under Sonic Acts festivalen i Nederland og på Borealis i 2017, medbrakte kunstnerne sine vindinstrumenter, inteferens-staver og sodarofon (vertikale høytalere). De begynte å utforske ideen om det vertikale lydarkivet. Et slik arkiv fordrer vertikal lytting. For begge festivalene fant de rom der de kunne arbeide i høyden, et 25 m høyt rom i et vanntårn i Nord-Holland og i den 15 m høye kanonbrønnen på Fjell festing utenfor Bergen. Sodarofonene ble forenet med teleskop-teknologi for å kunne spille lyd på 1 1/2 til 25 meter, og publikum ble plassert i høyden.
Det vertikale perspektivet innebærer på samme tid å sikte sodaren oppover og geo-sonaren ned i bakken, for så å lytte til ekkoet av minner. Ikke som nostalgia; snarere som lyden av å plumpe ned i vannet under isen; eller lyden av en plutselig forandring av vindretning.

Vertical Studies er et vedvarende samarbeid mellom kunstnere Espen Sommer Eide og Signe Lidén.

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑