deponier / Kathleen Rani Hagen

Foto: Pernille Walvik /

 

1

havørnen flyr over fjorden

nettene sirkler inn laksen

 

pigghåen svømmer strømlinjeformet

 

forbi

de skinnende

kroppene, prikkene over

sidelinjen –

målt i biomasse

eksportert til kina i tonn

den andre veien:

bambusprodukter til en verdi av trehundremillioner kroner

 

brøytestikker

tekstiler

tannbørster

 

stylish, comfortable to use and setting a statement that you care about a better future

there is no planet b

join the movement. make the switch. go humble

 

plastfri og øko-vennlige

cruelty-free veganske

tannbørster

 

påført tannkrem med blekemidler

laget av

mineraler

fra fjellet ved fjorden

 

der

pigghå og blålange svømte

 

der

fiskebåtene dro opp torsken

 

der

menneskene levde av fisken

 

2

dere kan ikke få alt

sier Torbjørn

 

dere kan ikke

få viddene

dere kan ikke

få fiskene

dere kan ikke

få føre reinsdyrene i fred

(dere fikk det ikke før

og dere får det ikke nå)

 

vil dere ha vinteren?

da må dere gi oss fjorden og viddene   

spekkhoggerne og springerne

vågehvalene og knølhvalene

ternene og endene

vadefuglene sjøfuglene springerne

 

gi dem over til oss

i bytte mot oljereservoarene

for noe må landet leve av

om ikke oljen

dere skjønner det

ikke sant

dere er store nå

store nok til å forstå

 

3

I plantasjeskogen står grantrærne på rekke og rad. Der vokser de for en gang å bli papirmasse. Kostnadseffektiviteten sørger for at trærne plantes tett i tett. Slik blir det mange grantrær på lite areal. Bortsett fra gjøksyre vokser nesten ingenting i mørket på skogbunnen. Et og annet kravlende insekt sees. Plantasjeskogen er en ørken hvor nesten ingen trives.

Slik er det også blitt på fjordbunnen. Tretti år er gått siden det siste avfallet fra ilmenittgruven ble tømt i fjorden, og enda har fjordbunnen ikke kommet seg. I sedimentene finnes knapt med oksygen, og de eneste som lever der, er slangestjerner, slangestjerner og matter av anaerobe bakterier som produserer metan og sulfid, det er alt.

 

4

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår: Klagene fra Sametinget, reinbeitedistrikt Fálá, reinbeitedistrikt Fiettar v/årsmøte, reinbeitedistrikt Fiettar v/advokatfirmaet Brønner & Co og klage fra Naturvernforbundet mfl. over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 14. februar 2019 om tildeling av driftskonsesjon til Nussir ASA for utvinning av Repparfjord kobberforekomst. Klagene tas ikke til følge.[i]

 

 

[i] Kapittelet er et utdrag fra Kongelig resolusjon i statsråd 29. november 2019.

 

//

Klimaaksjonen presenterer denne høsten en serie der vi undersøker hvordan norske økonomer arbeider med klimakrise og overopphetingen av kloden, men vi vil også utfordre poetene til å reflektere over dette sakpoetiske temaet. Først ute var Amalie Kasin Lerstang med hvis ikke oss hvem. Tekstene er realisert takket være støtte fra Norsk Kulturfond.

 

 

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑