Vigdis Hjorth og Torgeir Rebolledo Pedersen til FKA-årsmøtet

VigdisHjorthTorgeir Renolledo PedersenAugust 2008

Kommende tirsdag avholder Forfatternes klimaaksjon § 112 sitt andre årsmøte. Vigdis Hjorth og Torgeir Rebolledo Pedersen gjester forsamlingen med hver sin innledning. 

Til FKAs drøyt hundre medlemmer er det dessverre sendt ut feilinformasjon om nettstedet både i årsmeldingen og i valgkomiteens innstilling. Begge dokumenter står å lese i spalten Foreningsnytt, sammen med redaktørens bemerkning. Noen oppdateringer:

Forfatternesklimaaksjon.no har på snaue to år samlet mer enn 200 tekster i alle sjangre. Mange av diktene er skrevet spesielt for aksjonen og vi får jevnlig bidrag fra utenlandske kolleger. Stoffmangfoldet viser at nettstedet både er skriftaksjon og nettbibliotek. Lesere fra en rekke land er innom nettsiden hver uke. I 2015 ble redaksjonen supplert med Arne Johan Vetlesen og Andreas Ytterstad, som deltar sammen med Ingrid Storholmen og Jonas Gren. Dette og annet står det mer om i nettstedets Årsrapport som kan leses i spalten Foreningsnytt. 

Om noen få strakser drar vi i gang skriftaksjonen “På vei til Paris”, initiert og organisert av redaksjonen og støttet av Fritt Ord. 15 fremtrende norske forfattere deltar med prosa, poesi, sakprosa og journalistiske tekster. FNs klimarapporter er tematisk klangbunn. Bidragene til skriftaksjonen strømmer inn i disse dager, og vi kan røpe at det er grunn til å glede seg.

Fritt Ord har også gitt støtte til vår neste aksjon som skal gi journalister og journaliststudenter spennende oppdrag. Vi er dessuten i ferd med å fornye vår spalte Billedlig talt; redaksjonelle utvidelser venter. Også bokprosjekter er på beddingen, om våre søknadsgivere griper sjansen.

Medlemmene i FKA skal nå kjenne sin besøkelsestid, og flere forfattere må by på sin tid og engasjere seg. 2015 er et historisk år i klimaomveltningenes sammenheng. Sivilsamfunnets organisasjoner mobiliserer på alle nivåer for å gjennomskue og tilintetgjøre elitenes fossile industristrategier, apropos iskanter og regjeringens oppkjøp av Store Norske på Svalbard. “Det rene kullet” er nyspråk og det rene sludder.

Klimaomveltningene har alle tegn til en stor fortelling som vil åpne for språklig fornyelse og et skjerpet sanseapparat. Forfattere i alle forfatterforeninger, la oss sammen erkjenne og utforske vår nye virkelighet.

                                                                                                                                                   FF/

sundtåff

Årsmøte for Forfatternes Klimaaksjon § 112, tirsdag 28. mars 2015, kl. 18.00

Forfatternes Hus, Rådhusgata 7

Forslag til dagsorden:

Kl.18.00

Innledning ved Torgeir Rebolledo Pedersen og Vigdis Hjorth

Kl. 18.20

 1. Velkommen ved styreleder Line Baugstø
 2. Valg av referent
 3. Valg av møteleder
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Årsmeldingen – til godkjenning
 6. Årsmelding for nettsiden – til orientering
 7. Regnskap
 8. Innsendte forslag:

Forslag fra Freddy Fjellheim om endringer av styrets vedtektsforslag. Behandles sammen med punkt 9.

 1. Styrets forslag:

Nye vedtekter

 1. Handlingsplanen
 2. Valg

 

Ut av styret:

Line Baugstø

Brit Bildøen

Sidsel Mørck

 

Innstilling fra valgkomiteen:

Ny styreleder: Hilde Hagerup

Nytt styremedlem: Astrid Nordang

 

Valgkomiteen har bestått av Espen Stueland og Astrid Nordang

  

Styrets forslag til ny valgkomité:

Brit Bildøen

Per Olav Kaldestad

 

Kommentarer er stengt.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑