Billens lov / Ida Monrad Graunbøl

Over engen sejler frøfnuggene, græsset er højt, insekterne fanger frøene, frøene fanger lyset. Du er blomster, siger manden fra varevognen til servitricen på Cafe Sirius i Nord Vest, hvor jeg plejer at drikke min kaffe, Nord Vest is the best, siger du og smiler et smil fra the Wild West, og servitricen forstår ikke det med blomsterne, det er noget med Skandinavien, der er ingen, der giver ved døren. Eller dørene skulle det være. De står ikke og blafrer i vinden, nej, nej, men en kronevirus finder sin vej.

Continue reading “Billens lov / Ida Monrad Graunbøl”

Bærekraftige fremtider i plantasjeocen / Cecilia G. Salinas

/ Fotocollage, “Vindu over endring” av Cecilia G. Salinas

Kimen til håp ligger i gammel kunnskap. Jeg ønsker å tro at det ligger bærekraftige løsninger i forståelsen av plantasjetidsalderen.

Da jeg var barn tilbrakte jeg lange somrer på gården til min bestemor i Nord-Argentina. Gården lå i utkanten av utkanten; midt i et flatt myr- og skoglandskap. På 1980- og 1990-tallet snakket ikke min bestemor om klimaendringer. Hun var opptatt av de sykliske værendringene, av dyras, skogens og jordsmonnets helse. Hun snakket ikke om mangfold, om økosystem, om klima, om tarmhelse, om å drifte miljøvennlig eller legge til rette for stort biomangfold. Hun snakket heller om hvordan alt som lever, på språket guaraníopamba’e oikovéva”, måtte passes på. Hun var opptatt av sameksistens av planter, dyr, mikrober, luft, vind og vann. Takket være den dypgående sammenkoblingen og det unike samspillet mellom planter, dyr, vær, steiner, vann og mennesker, ble liv skapt.  Alt på jordkloden hadde en rolle å spille. Hun observerte naturen og med tålmodighet, før hun handlet. Omgivelsen lærte min bestemor at hvis hun tuklet med noe, ville det ha langsiktige positive og negative konsekvenser. De negative konsekvenser ville dessverre komme til syne når hun var minst forberedt.

Continue reading “Bærekraftige fremtider i plantasjeocen / Cecilia G. Salinas”

Habakkuk / Ishion Hutchinson

Ishion Hutchinson was born in Port Antonio, Jamaica. He is the author of Far District and House of Lords and Commons. Hutchinson directs the graduate writing program at Cornell University.

Continue reading “Habakkuk / Ishion Hutchinson”

SOLIDARITET

Kjære forfattere og lesere!

Også for Forfatternes klimaaksjon har pandemien gjort innsatsen tyngre, men ikke mindre mulighetssvanger. Vi skriver i dag til våre forfattere og lesere med oppfordring om solidaritet. Siden 2013 har våre skriftaksjoner sysselsatt et hundretalls forfattere. 

VIPPS til 617375

Kontonummer 1208.63.60371

IBAN: NO76 1208 6360 371 

Vi tillater oss i disse koronariske tider å be om et håndslag på 50 kr. (eller beløpet du ønsker å gi). De innkomne midlene vil i hovedsak gå til honorarer. Fordi de færreste forfattere vil delta i redaksjonen uten vederlag, må vi beregne en tredjedel av innkomne midler til dette forfatterarbeidet. 

Faksimile fra nettsiden til DnF

Continue reading “SOLIDARITET”

Kollektiv rørelse / Kjersti Anfinnsen

I en teppebelagt konferansesal i Stockholm sitter rundt 150 tannleger en lørdag ettermiddag i mai 2019 og gråter. Jeg sitter på første rad, og har lagt strikketøyet i fanget. Pinnene hviler i hendene. Omgivelsene har sløret seg til av tårer, og jeg hører hvordan små snufs blander seg inn i stillheten etter applausen for foredragsholderen, Pascal Magne; en ydmyk, ganske liten, elskelig og religiøs mann fra Sveits ikledd stripete dress og runde briller, som bortsett fra å undervise ved University of Southern California, forske, videreutvikle odontologien og holde kurs i hele verden, er opptatt av å tegne for å tilnærme seg det naturlige. Han bruker også tegning i undervisningen slik at fremtidige tannleger kan omfavne den visuelle persepsjonen i sitt videre arbeide i munnen. Continue reading “Kollektiv rørelse / Kjersti Anfinnsen”

Lars Skinnebach / Bag os den verden

Datid tilhører kroppen, nutid tilhører sindet. Tiden er ikke til at advare længere, det er tid til handling. Vi behøver hvert strå.

Bag os den verden. Verden. Alt tyder på, at det er en religion vi har brug for, at de politiske systemer ikke magter at forhindre katastrofen. Er det bedste vi kan gøre at vente? Lære de gamle håndværk? Meditere? Tænk ikke på, hvem der skal skaffe os maden, ikke tænke på det, eller tænk på det. Bliv selvforsynende i det omfang du kan være det, byg et drivhus eller dyrk grøntsager i din vindueskarm, i huset, i lejligheden, i skuret. For eksperimentets skyld skulle vi se hvor længe vi, du, jeg vil se hvor længe, jeg kan standse olieafhængigheden. Kun benytte mig af allerede erhvervede genstande. Kun købe mad eller spise resten af den mand vi har, notere os hvornår vi begynder at sulte, før vi køber mad igen. Indføre faste i et forsvarligt omfang, sundhedsmæssigt forsvarligt omfang, mener jeg. En fasteperiode om måneden eller længere fasteperioder med længere pauser. Måske kan vi regne ud, hvad der er det bedste at gøre. Før i tiden kunne vi bruge ilden uskyldigt.

Continue reading “Lars Skinnebach / Bag os den verden”

Førsteinspektør innen fagområdet planter / Ellen Emmerentze Jervell

Onsdag, i dag, en begivenhetsrik dag, den mest begivenhetsrike siden bringebærene lodnet og modnet ved uthuset, en dag for dagboken. Ja.
…..Jeg temmer minuttene. Jeg har kontroll, han kommer tolv, og de, besøket, de kommer tolv, de kommer som de sa, de kommer som de skal. Jeg ser i kikkerten, jeg ser på klokken, og jeg ser sytten, jeg temmer sytten minutter. Besøket, der er de. Jeg ser dem, de plasker bortover, båten siger og plasker, de bruker ikke bensin, og de nærmer seg, de runder odden. Pusten skraper i halsen, den gamle halsen, jeg puster ikke som på bryllupsdagen lenger, jeg puster som en kone, og jeg temmer minuttene, seksten minutter nå, jeg har seksten.

Continue reading “Førsteinspektør innen fagområdet planter / Ellen Emmerentze Jervell”

Kim Simonsen / Dødspastorale

           

…the necropastoral…these strange meetings occur in a lightless, mucoid, digestive, altering, mutating, flora-and-fauna-rich field of uncertain conditions…

                                  Joyelle McSweeney

Lyset får fjeldsiderne omkring fjorden til at flimre i orange variationer over i gult. Fjeldene er sorte i bunden med flere hundrede meters lodret stigning af sne og is i toppen. 

Continue reading “Kim Simonsen / Dødspastorale”

7 ting du må vite om århundrets rettssak

Det historiske klimasøksmålet går helt til Høyesterett. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner møter staten i landets øverste domstol 4. november 2020. Her er syv ting du må vite om klimasøksmålet.

Vi saksøker Staten

1. Hvorfor har vi saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf?

Grunnlovens miljøparagraf, § 112, sier at enhver har rett til et levelig miljø og at det er myndighetenes ansvar å sørge for at denne retten innfris. 

Denne retten trues av klimakrisen vi står midt oppe i. Klimakrisen vil føre til mer ekstremvær, drive millioner av mennesker på flukt, begrense tilgangen til rent vann og mat og redusere livsgrunnlaget til mennesker. 

Continue reading “7 ting du må vite om århundrets rettssak”

Restar av ungdom / Line Nagell Ylvisåker

//

Line Nagell Ylvisåker er journalist og bur i Longyearbyen med mann og to born. Ho jobba i Svalbardposten frå 2006 til 2018, og gav våren 2020 ut sakprosaboka Verda mi smeltar. Å leve med klimaendringar på Svalbard.

Foto: Ragnhild Utne/Samlaget

Continue reading “Restar av ungdom / Line Nagell Ylvisåker”

Afghanske kvinners kraft

Elisabeth Eide (tekst og foto)

Landskapet er nakent, gulbrunt og steinete; knapt et tre er å se. Til landsbyen Pestay Kalan kommer du bare i sakte fart via knudrete veier, gjennom piplende bekker og langs stupbratte, nakne åsrygger. Her ivaretar kvinnene spirer til liv i små kjøkkenhager, der frø skal bli til nyttige trær i det karrige landskapet.

Continue reading “Afghanske kvinners kraft”

Nickole Brown / A Jonah

You can read the poem here: A Jonah

//

Nickole Brown is an American poet who lives in North Carolina. Her first book, Sister, was originally published in 2007h, but a new edition was reissued by Sibling Rivalry Press in 2018. Her second, Fanny Says, came out from BOA Editions and won the Weatherford Award for Appalachian Poetry in 2015. The audiobook of that collection became available in 2017. She teaches at a number of places, including the Sewanee School of Letters MFA Program. She lives with her wife, poet Jessica Jacobs in Asheville, where she periodically volunteers at three different animal sanctuaries. Currently, she’s at work on a bestiary of sorts about these animals, but it won’t consist of the kind of pastorals that always made her (and most of the working-class folks she knows) feel shut out of nature and the writing about it—these poems speak in a queer, Southern-trash-talking kind of way about nature beautiful, damaged, dangerous, and in desperate need of saving. A chapbook of these poems called To Those Who Were Our First Gods won the 2018 Rattle Chapbook Prize, and another sequence called The Donkey Elegies was published as a chapbook by Sibling Rivalry Press in early 2020. 

Kva er det vi driv med? / Gaute Eiterjord

Foto: Thor Due

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane.

«Miljøparagrafen», §112 i Kongeriket Noregs grunnlov

/

5. november 2019 sit eg i ein vitneboks i Borgarting lagmannsrett. Klimasøksmålet mot staten går av stabelen for andre gang, denne gongen som ankesak. Framføre meg sit tre dommarar med steinansikt.

Continue reading “Kva er det vi driv med? / Gaute Eiterjord”

Klimaflyktninger på en begrenset klode / Odin Lysaker

Jo mer kunnskap vi har om selve klimaendringene så vel som deres alvorlige, gjennomgripende, irreversible og langvarige konsekvenser, dess tydeligere blir det at vi sammen må bære det moralske ansvaret for klimaflyktningkrisen. Dette skyldes at dagens planetære klimakrise er menneskeskapt.

I lys av kunnskapen om klimakrisen er dessuten alle mennesker moralsk sett berørte parter når det gjelder denne krisens konsekvenser, herunder folk som må flykte fra sitt hjemsted på grunn av klimaendringene.

Continue reading “Klimaflyktninger på en begrenset klode / Odin Lysaker”

Julia Cimafiejeva (Юля Цімафеева): My European Poem

 

/

This poem should be written in English.

This poem should be written in German.

This poem should be written in French,

In Swedish, in Spanish,

In my adorable Norwegian,

Maybe in Finnish, Danish and Dutch.

Baltic languages should decide for themselves.

No Belarusian version for the poem,

No Russian version for the poem,

No Ukrainian version for the poem.

The rest are at your choice. 

This poem should be written in the languages

Of human rights organizations,

Of those multiple expressed concerns

by European politicians.

 

So

Shall I get used to the thought

That I could be taken to prison

By the men wearing black,

By the men in plain clothes,

By the men with four fat letters

On their fat black backs?

Otherwise, my country

Won’t gain any freedom.

And it could not work anyways,

As usual.

 

Continue reading “Julia Cimafiejeva (Юля Цімафеева): My European Poem”

Powered by WordPress.com.

Up ↑