Klimaflukt som moralsk utfordring

Av Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen / Foto: Rune Eraker

Ifølge FNs flyktningkonvensjon finnes ikke kategorien ‘klimaflyktninger’, men det betyr ikke at de ikke eksisterer. Samtidig som internasjonale organisasjoner vegrer seg mot å anerkjenne ofre for klimaendringer som genuine flyktninger, forlater folk i mange land alt de eier som et resultat av akselererende klimaendringer. Fremdeles snakker mange som om klimaflukt er noe vi vil måtte forholde oss til i en udefinert fremtid, mens sannheten er at flukten er i gang, fra Alaska til Bangladesh, fra Kiribati til Andes.

Det er primært administrative og politiske årsaker til at klimaflyktninger ikke anerkjennes. For det første ville det ta mange år å forhandle frem en internasjonal konsensus om fenomenet. For det andre er det en reell fare for at man åpnet en Pandoras eske dersom det internasjonale samfunnet innrømmet at millioner av mennesker er på flukt, eller snart vil være det, på grunn av globale klimaendringer.

Les mer «Klimaflukt som moralsk utfordring»

Ansiktet, håret, lyset i huden / Halvard Foynes

II

Jordkloden

observert fra ringene rundt Saturn

via et kamera plassert i en romsonde

Les mer «Ansiktet, håret, lyset i huden / Halvard Foynes»

Nachts, wenn die Zäune wandern / Herta Müller

Von Herta Müller/ Foto: imago/viadata

Vor zwei Jahren – so lange ist das schon her – ist Peter Esterhazy gestorben. Und er fehlt nicht nur hier. Er konnte so leicht über die Abgründe Osteuropas erzählen, ohne im Witz abzustürzen.

Was wollen die Länder Osteuropas, hat er sich 2014 gefragt. „Vormittag Freiheitskampf gegen Brüssel, Nachmittag die von Brüssel gekommenen Gelder zusammenzählen? Und am Abend?“ Damals – so muss man heute sagen, obwohl nur vier Jahre vergangen sind – damals ging er davon aus, dass „die Länder Europas zur Zeit zugleich getrennt und zusammen sein wollen, sie haben die gemeinsame Form ihres Egoismus noch nicht gefunden“.

Les mer «Nachts, wenn die Zäune wandern / Herta Müller»

Preposisjonene / Endre Ruset

Foto: Tove Sivertsen

 

Preposisjonene feilnavigerer

med hyppigere mellomrom.

 

De som alltid pleide bevege seg

grasiøse og nesten usynlige

 

gjennom alle nivåer i språket

oppe i lyset, nede i dypet

Les mer «Preposisjonene / Endre Ruset»

Uskyldige menneskers flukt fra naturødeleggelse \

Redaksjonell kommentar/ Foto: Rune Eraker

Mens flyktningene telles og interneres i leirer, forsvinner dette faktum fra offentligheten: I løpet av kort tid vil de voldsomme naturendringene sende stadig flere mennesker på flukt. Solidaritet og omsorg i denne fasen vil kreve uortodokse løsningsforsøk, men også en pro-aktiv offentlighet. «Flyktningkrisen» i 2015 var kun en øvelse på det vi har i vente, slik vi ser det. Murer og nye jerntepper slamrer ned foran øynene på oss. Piggtråd har enda en gang blitt et symbol for den europeiske festningen og fremmedfrykten besvares med falske løfter om trygghet. Begrepet «politisk» blir igjen redusert til «politi».

Les mer «Uskyldige menneskers flukt fra naturødeleggelse \»

Kjellermennesker / Carsten Jensen

Når flyktningene kommer fram til grensene våre, tror vi at vi allerede kjenner dem. Vi har sett de sønder­bombede byene deres på skjermen, vi har sett dem dra over havet i overfylte, knapt nok sjødyktige båter. Enkelte ikoniske bilder har blitt hengende, en druk­net treåring i brenningene med ansiktet skjult i den våte sanden, et forbrent barn på et stolsete, med tomme, stirrende øyne.

Et øyeblikk rykker vi til av ubehag, et stikk av medlidenhet, en raskt overstått for­skrekkelse. Skjermen er ikke netthinnen. Den er en skjerm i mer enn én forstand, ikke bare et vindu til verdens tragedier, men også en beskyttelse mot dem, et slør av uvirkelighet skapt av avstander som ikke bare er geografiske og kulturelle. For oss, som i generasjo­ner bare har kjent til fred, er krigens ofte flyktige, omflakkende skygger med søndersprengte liv i ruine­nes kulisser noe vi ikke makter å leve oss inn i. De kommer på besøk i stuene våre, men følelsesmessig er de flere planeter unna.

Les mer «Kjellermennesker / Carsten Jensen»

Garden of Invasive Alien Species by Kalle Hamm and Dzamil Kamanger

The Anthropocene pushed the species on the move. Arctic species are seeking new habitats from the more North, because current habitats are not anymore ideal for them.

The human being is also moving species from one continent to another in massive scale, which wipes out the natural geographical distance and obstacles between the continents. When conditions change, plants and animals have three options: to move, to adapt to the changed conditions – or to disappear.

Les mer «Garden of Invasive Alien Species by Kalle Hamm and Dzamil Kamanger»

Traditionell naturlyrik / Jonas Gren

Uppkommen och inläst i telefon under skidtur med barn i sele, Stockholms kommun, vintern 2018.

I

Traditionell naturlyrik är inte längre möjlig att skriva.

Traditionell naturlyrik är inte längre möjlig att läsa.

Traditionell naturlyrik är inte längre möjlig.

Les mer «Traditionell naturlyrik / Jonas Gren»

Identitet, og hatet mot miljøbevegelsen / Eivind Trædal

Hva skjer om du nekter å akseptere distansen og dissonansen i klimapolitikken, og går inn for «urealistisk» og «moralistisk» klimapolitikk i Norge? I så fall trår du inn i et farlig farvann. Dissonansen er nemlig tett knyttet til nordmenns identitet.

Under den rolige overflaten til tilsynelatende ubekymrede nordmenn ulmer det både usikkerhet og raseri.

Les mer «Identitet, og hatet mot miljøbevegelsen / Eivind Trædal»

Brenda Hillman / In Some Senses of the Word // Ecopoetics Minifesto: A Draft for Angie

Credit/ Robert Hass

 

            The spirits stand round

   in their bristly ovals. They don’t

really know what to do. A bobcat

            hunts on the oblong

hill, its tan hunger ruffling

   the saturn grasses.  A day

   brings velvet fog to the warm

    ground. The wren with the n

       at the edge of its nest

         makes all sounds eat

from earth while lost things turn

   & circulate. Stuck

Les mer «Brenda Hillman / In Some Senses of the Word // Ecopoetics Minifesto: A Draft for Angie»

Vitenskapen kan ikke stoppe hetebølgen / Edgar Hertwich

Ekspertenes dominans kan være et hinder for folkebevegelse og samfunnsomstilling, mener Edgar Hertwich, professor ved Universitetet i Yale og bidragsstyrer til FN klimapanelets 1,5-gradersrapport.

/  English version: Science Cannot Stop Global Warming

Hvis vi skal holde oss til forpliktelsene om utslippskutt under Paris-avtalen er det umulig at menneskene kan begrense oppvarmingen av jordens overflate til et gjennomsnitt på 1,5 grader Celsius. Dette funnet fremgår av en spesialrapport fra FNs Klimapanel (IPCC) om 1,5 grader oppvarming utgitt mandag 8. oktober 2018. Å begrense global oppvarming til 1,5 grader krever at vi snur samfunnsutviklingen på en grunnleggende måte.

Les mer «Vitenskapen kan ikke stoppe hetebølgen / Edgar Hertwich»

Nanna Storr-Hansen: Uden titel

en sædcelle vokser sig stor som en lampe

insisterer på at befrugte lyset

den måde at bekravle alt på Les mer «Nanna Storr-Hansen: Uden titel»

Naturen som læremester i en teknologisk hverdag?

Av Martin Nyberg / Foto: Liridona Muriq

Vår tids klimakrise må utvilsomt forstås i lys av menneskelige evner, praksiser og institusjoner. Blant disse utpeker den moderne teknologien seg som særlig relevant å undersøke i denne sammenheng. For å forstå hvor dypt teknologien griper inn i og preger vår samtid, kultur og oppfattelsen av naturen, ja virkeligheten, må vi først tenke igjennom hva teknologi er og hvordan den virker.

Les mer «Naturen som læremester i en teknologisk hverdag?»

Venn med alle, III / Gunnar Wærness

 

  1. (båten/ 5. november 2014) 

 

dagens siste time    faller rød    

dagens første time     ligger død 

Les mer «Venn med alle, III / Gunnar Wærness»

Greta: Om folk skulle förstå på riktigt skulle de göra något åt klimatet

 

Hannes Anagrius /  Anders Hellberg

Bilden av flickan med flätor som vägrar gå till skolan har sedan spridit sig som en löpeld. Bland annat har Tidningarna The Guardian, New York Times och BBC skrivit om henne. Hon har hyllats av FN:s generalsekreterare António Guterres och Arnold Schwarzenegger blev så inspirerad att han bjöd in Greta till sitt årliga klimatmöte i Wien. Greta svarade direkt: «Count me in. Hasta la vista baby.» 
Les mer «Greta: Om folk skulle förstå på riktigt skulle de göra något åt klimatet»

Reclaiming Vision by Toril Johannessen and Marjolijn Dijkman / Interview

The following text is a conversation about Liquid Properties, a project in two parts: a nature fiction film entitled Reclaiming Vision and the installation of glass sculptures at the site of the outdoor screening, containing water samples taken from along the Oslo Fjord. The conversation between Marjolijn Dijkman (Brussels), Toril Johannessen (Tromsø) and Karolin Tampere (Lofoten) took place on Skype in late June 2018. 

Interview with Toril Johannessen and Marjolijn Dijkman /
by Karolin Tampere

The ocean is the beginning of all life. In time some creatures learned to live on land, and a few, like the whale and the seal, found their way back to the sea. Eventually man, too, found his way back to the sea, not to return to it physically but rather to re-enter it mentally and imaginatively.

Rachel L. Carson, The Sea around Us (1951)

Les mer «Reclaiming Vision by Toril Johannessen and Marjolijn Dijkman / Interview»

To dikt av Johann Grip

/ Foto: Gunnvall Grip

 

Vänern slår

 

langsomt og kvikksølvtungt

med finnene

 

mot stranden.

Lyden fører meg langt bort.

 

Så husker jeg:

 

Vi er venner,

og skal den samme veien.

Les mer «To dikt av Johann Grip»

Vi unge må starte klimaoprøret –

– for de voksne forsvarer bare status quo

/ Af Emil Månsson

I jubilæumsåret for ’68 er det moderne at efterspørge et nyt ungdomsoprør. Min generations oprør må være kampen mod de voksne i magtfulde positioner, som affejer krav om grøn omstilling som utopiske.

Les mer «Vi unge må starte klimaoprøret –»

Jorge Ortega: Two poems

/ Translated from Spanish by Anthony Seidman. 

Read the poems in Spanish here. /

 

Durability of Materials

 

L’Art est long et le Temps est court.

—Charles Baudelaire

 

The stone was here

before my birth, before

the birth of my father

and his father, my grandfather

and ten generations preceding,

and all the living beings

that people this planet

until this closing moment.

 

I can only kneel,

venerate the moisture

growing stronger as I sniff

its odor: a chunk of forest,

that ancient moisture

emanating from caves

sunken deep in time.

 

We will depart

                         and the stone

will remain in the plaza, erect,

atop the pile of its own bones

which do not crumble

with haste

                  unlike our

body parts.

 

Consistence of the world:

regard the mute corrosion

of flesh, so unlike the solidity

of millennia-laden textures; look,

the wasting envelopment,

the brittle bones sustaining

a tattered coat;

the stem which we ultimately are,

unlike the quarry or basalt

chilled by the alchemy of centuries.

 

Man is not older than stone,

nor does he reach as far

                                       or outlive

what he has erected with his living pulse.

 

He endures less than his creations.

 

Les mer «Jorge Ortega: Two poems»

Kommunikasjon som valium? / Freddy Fjellheim

Foto: Maja Hattvang

Klimaforkjemperne utgjør vår tids motstandsbevegelse.

Klimaforverringene er ikke et temaområde, men en altomfattende fysisk, mental og sosial virkelighet. Dette må syns i språket vi fører. Sorgen over utryddelsen av fugler, pattedyr, insekter, planter og mennesker er reell og kan uttrykkes av flere.

Miljøbevisste mennesker kjemper i praksis for omsorgens solidaritet og må derfor søke sannhet i ord og gjerning. I vår tid innebærer det også å ta i tu med middelklassens vegring mot å erfare negative følelser når farene truer. Snakk sant om virkeligheten i enhver sammenheng, er min bønn.

Les mer «Kommunikasjon som valium? / Freddy Fjellheim»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑